Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Rodinné konstelace, koučování, NLP, orientální tanec, trauma a terapie, meditace

Vítáme Vás na stránkách společnosti Shift Centrum.com

shift-centrum-pruhledny

Shift =
Přepnout, posunout, přesunout, posun
Posunout názor či pozici, přemístit
Změnit, změnit se, změna
Zbavit se, převléci
Přeřadit, zařadit

„Shift your mind“

(Znak lotosu v logu představuje propojení 4 základních elementů - země, voda, vzduch a oheň, hlásí se ke kořenům v bahně a současně je symbolem toho, že můžeme vytvořit svým přístupem věcem prostor, aby mohly vyrůst a vykvést samy z naší esenciální podstaty)

 

PRO AKTUÁLNÍ NABÍDKU TERMÍNŮ KLIKNĚTE ZDE !

= Systemický způsob práce a celkového přístupu k člověku, jeho tělu a psyché.

.

( program na 2017 v nabídce termínů !!)

.

zveme vás také na :

víkendový seminář konstelací

v Praze ve StudioPro

v lednu: 20.-22.1. 2017

(na seminář jsou ještě volná místa)

.

Každý účastník má v ceně zaručené postavení vlastní konstelace s dostatkem prostoru pro důkladnou práci i prokonzultování svého tématu. Tento prostor je možné rovněž využít i pro postavení několika kratších náhledů. Pokud je méně účastníku, tak čas využíváme postavením více konstelací či náhledů.

- kromě standardní práce na sobě ve strukturovaném procesu na svých tématech ve 12 oblastech SiT Systému se můžeme dívat hlouběji do poznávání sami sebe – kdo jsem já, či se učit rozeznávat viry ve svém mysli a iluzorní matrix kolem sebe a hledat, kde se otevíráme nebezpečnému deficitnímu a hodnotícímu myšlení ….

.

jednodenní seminář systemických konstelací v SiT Systému

- StudioPro Praha -

úterý 7.2. 2017 (9:30-18:30hod)

.

jednodenní seminář systemických konstelací v SiT Systému

- Česká Lípa - Shift-Centrum -

- sobota 7.1. 2017 (9:00-19:00hod)

.

Antivirus mysli

zcela zásadní oblíbený a opakovaný seminář pro další růst a vývoj

11.2. 2017 (9-20 hod) - Praha StudioPro
(Česká Lípa - další termín bude stanoven)

- zásadní odhalení nejčastějších chybných vzorců, postojů a přístupů v našem myšlení, terapeutických a sebepoznávacích technikách, který většínou významně zatřese vnímáním světa a mnohými naukami a technikami

- jde současně o výcvikový modul SiT Systému, který je ale otevřený pro kohokoliv, bez závazku pokračovat ve výcviku v SiT Systému - Shift tréninku

.

Meditační workshop

- součást výcviku v SiT Systému

- současně také otevřený modul pro všechny zájemce

xxxx .2016

(další termín bude stanovem)

- meditační techniky, dechové techniky, taneční meditace, mayský kruh elementů, společné bubnování a harmonizování tibetskými mísami, vykuřování vonných pryskyřic, iniciační techniky, práce s traumatem, relaxace

- všechny techniky budou komentované v rámci systemických souvislostí v SiT Systému

.

Terapeutický den - Karlovy Vary

(pravidelná setkání cca 1 x měsíčně se systemickou detoxikací a diagnostikou a plasmovým generátorem a konzultace, psychoterapie, psychosomatika, výcviky SiT Systému)

- v centru 1. rodinného fyzioterapeuta Davida Jindry

.

Terapeutický den - Teplice

(pravidelná setkání cca 1 x měsíčně se systemickou detoxikací a diagnostikou a plasmovým generátorem a konzultace, psychoterapie, psychosomatika, konstelace v SiT Systému)

- v prostorách Vita Clinic organizuje Lucie Tomášková-Beyerová

další termín : pravidelně cca 2x měsíčně

.

pozor -

- chystáme další běh:

!!! Nový běh komplexního výcviku v SiT Systému

poběží po 12 měsíců každý měsíc 2 dny a cca 1.Q roku 2017 (skupiny Praha a Česká Lípa) :

Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, firemní konstelace a další variety, práce s traumatem - vše v rámci komplexního přístupu SiT Systému !!!

( celostní integrující výcvik pro terapeuty, pomáhající profese, kouče, řídící pracovníky, léčitele a každého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat odpovědně, terapeuticky bez zbytečných retraumatizací ).

.

- semináře konstelací v SiT Systému

(traumatické vlivy, vztahová a rodinná témata, zdravotní a pracovní témata, porodní a prenatální vlivy ...)

.

Smích Věřte, nevěřte:

- Jak se může povést tasemnicím napsat článek do novin? Jak může tasemnice veřejně propagovat množení svých nebezpečných infekčních stadií do svého okolí ... pokud nevěříte, že je to možné, tak se podívejte na článek autorského kolektivu vlastníků jednoho vhodně situovaného hostitele např.: ZDE . Pravděpodobně nejasnost toho, kdo je skutečný autor této výzvy a dalších jejich podobných, společensky nebezpečných infekčních aktivit a výzev, pravděpodobně způsobila, že zatím asi nikdo nepodal trestní oznámení za ohrožení veřejného zdraví.

.

News:

aktuální témata z individuálních terapií, konzultací a seminářů konstelací:

 • Aktuálním tématem je nalézání časového posunu v živé adekvátní reakci na nějaký podnět. Tedy pod traumatickým vlivem dochází k úplné paralýze adekvátní reakce nebo přemrštěné neadekvátní reakci a nebo k určitému posunu v čase, kvalitě či intenzitě emoce, což vede vždy k určité paralýze zdravého jednání a potřebě se chytat šablonovitého jednání dle vzorů „jak by se mělo“.
 • Velice častým tématem je objevování dalších úrovní vlastní naivity (=iluze) v očekávání jednání druhých a jejich schopností, jejich pozitivních motivací a záměrů, a předpokládaných dopadů do postojů a jednání. Problémem ale je, že vše může být nejen trochu jinak, ale i zcela obráceně, než by někdo předpokládal.
 • Dotýkáme se potřeby spočinutí s důvěrou v probíhajícím procesu a proudu života, naopak místo lpění na utrpení v rostoucím napětí a tlaku ve snaze proces kontrolovat, ovlivňovat podle svých či cizích představ, cizích hodnot. První způsob vede k přijímání reality a sebe v přítomnosti a růst sebe ve své „božské“ esenci – existenci, kdežto druhé roztáčí kolečko nekončícího usilování, dokazování, kontrolování, které pak zákonitě vede k projevu nemoci v těle nebo naší psyché a k potřebě vypínání vědomí v realitě a vytváření kompenzačních strategií a příběhů. To první vede k hravosti a spokojenosti, kdežto to druhé je triggerem chybné identifikace se traumatizovanými zraněnými, dětskými či parazitickými identitami přenosů v rámci dynamiky traumatu., které se přece tak snaží a buď jim to přece přináší a plní sny a nebo naopak stále nic nevychází. Urputná bývá deficitní strategie, že :„dobrý-dobrý, ale mohlo by být ještě lepší“ ….S přijetím traumatických pocitů dochází k přijetí zdrojového trauma-dramatu a jeho hlavního herce. Scénář pro tuto identitu je však už dávno napsán a je jasné kam příběh povede.
 • Vyhrocení dramatu pak následně vede často ke psychospirituální krize všech těhto snaživých či paralyzovaných identit , což je příležitost a výzva k naší volbě, zda budeme žít podle starých a cizích scénářů a nebo budeme zkoušet objevovat a vytvářet vlastní.
 • Zajímavým tématem, které se vynořuje stále častěji je naše vnímání času, zkušenosti s posuny v čase nebo zmatení v časových liniích, vlivy porodních strategií na vnímání času. Zajímavé jsou podněty k tématu lidské nesmrtelnosti či dlouhověkosti a vývojových fází člověka a schopnosti rozvíjet svůj potenciál.
 • Trvalým nosným tématem jsou primární otisky vlivů početí, prenatálu a porodu a jejich neustálá reinscenace všude v životě. Zásadní jsou 3 typy zamrznutí v odpovídajících funkcích nervového systému a navazujících strategiích a vlivech až do projevů základních traumatických typů ve třech stupních disociace. Odhalujeme a ukončujeme jejich zásadní vliv na vztahy, partnerství, osobní život, zaměstnání i zdraví. Zejména při hledání urputných a neustále se opakujících překážek, záseků, uvíznutí, nutkavých způsobů jednání, neadekvátních a destruktivních, často naprosto nevhodně otočených strategií je to zcela zásadní pro budoucí změnu.
 • Důležité je stále odhalování chyb-virů v myšlení a bourání destruktivních vzorců a hledání nových zkušeností, jak jinak žít sami za sebe v hravosti. Dotýkáme se typického poškození hodnoty „hrát si a být hravý“ na hrát hry a dramata před a pro lidi kolem.
 • Zásadní je schopnost vnímat dramatizace a přenosové hry kolem nás a použít  je pro přijímání a potvrzení své identifakace místo vtažení do cizích her podle cizích scénářů a přijímání přenosových identifikací. Proto je rovněž potřeba nenechávat se chytit na lákadla typu : „vždy on/ona má v něčem pravdu, měla bych se zamyslet prvně nad sebou nebo hledat to poselství v té kupě hnoje, co na mně ten „někdo“ kydá.
 • Současně je velký porodní tlak ve společností na různé kompenzace, projevy skryté či zjevné agrese a probíhá určitá sebeselekce stran zachování jasného vědomí a volby symbiotického harmonického života nebo parazitického anti-života, tedy toho jako-života podle všech chytrých rad JAK něco dělat správně, jak být tím správným (správnou) ….… Často jsou lidé překvapeni, když zjištují, jak moc se stále řídí v životě podle vyzkoušených vzorců bez schopnosti reagovat adekvátně v přítomném okamžiku.
 • Stálým samostatným tématem je odhalování partnerských a jiných přenosů životních dramat a jejich emocí a scénářů v rámci všeobecné hraniční poruchy osobnosti, která se rozvíjí působením traumat v celé společnosti ve 3 základních typech a je zásadní pro uchování vlastního zdraví psychického i fyzického, se v tomto naučit orientovat a jednat…..
 • Vidíme velký vliv v tomto období  se stále klesající imunitou většiny obyvatelstva a narůstajícím rozsahem nejrůznějších infekcí a rozvoji nemocí,  také v řešení parazitických zátěží ve vazbě na psychosomatické souvislosti a traumata z minulosti pomocí konstelační práce s traumaty.
 • Stále důležitější se stává vědomé stravování a vlivy potravy na naše vědomí.
 • Zajímavé jsou různé autoimunitní strategie a jejich zdroje, vlivy užívání kortikoidů, vlivy narkóz,  atd….. Všechny tyto věci, stejně jako jakýkoliv jiný problém jde velmi efektivně odhalit a řešit pomocí systemické konstelační práce, která zohledňuje kompletní dynamiku traumatu ve 12 oblastech působení traumatu.

 

 • Díváme se na obrovský rozsah všech těchto vlivů ve 12 oblastech SiT Systému.

.

 • Konstelace v SiT Systému umožňují velmi inspirativní odhalování traumatické dynamiky a všech vytvořených chyb v procesu přiřazování významů hodnot ve vnímání a vytváření světa kolem, chybných identifikací či nedokončených strategiích a skrytých zisků nebo zapletení ve vztazích či vývojových zamrznutí.

.

provoz PLASMOVÉHO GENERÁTORU s jedinečnou a unikátní sadou specifických frekvencí na všechny druhy a typy parazitů a systemická biorezonanční diagnostika EAV-Salvia v SiT Systému.

.

pozor -

- začínáme připravovat:

!!! Nový běh výcviku v SiT Systému

poběží cca od podzim /zima roku 2016 :

Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, firemní konstelace a další variety, práce s traumatem - vše v rámci komplexního přístupu SiT Systému !!!

( celostní integrující výcvik pro terapeuty, pomáhající profese, kouče, řídící pracovníky, léčitele a každého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat odpovědně, terapeuticky bez zbytečných retraumatizací ).

.

DP_plasma700DP_MFK500DP-konstelaceStudioProDP_CST500DP_diagnostika500DP_konzultace1200DP_MFK3500DP_konzultace500DP-konstelaceCLDP_CST2300DP-plasma850DP-konstelaceMFK

a další možnosti - viz celá nabídka - vstupte zde

.

Systemické konstelace - rodinné konstelace, firemní konstelace, konstelace traumatu, konstelace narkóz, konstelace prenatálních a porodních traumat, konstelace Esencí, strukturní konstelace, spontánní konstelace, zdravotní konstelace, finanční konstelace, pohyby duše:

Vztahové systémy a nevědomé emoční obrazy v našem nitru, skryté souvislosti a vnitřní dynamika vztahů. Systemická zapletení. Partnerské problémy a komunikace. Problémy s penězi a majetkem. Násilí a formy zneužívání. Závislosti. Nehody, tragédie a úmrtí. Trauma a integrační procesy. Doteky naší duše. Zdroje a motivace. Nové pohledy, možnosti a porozumění. Láska, zdraví, sexualita a energie. Emoční trénink a emoční svoboda. Vědomí.

Individuální terapie a poradenství, koučink a NLP (neurolingvistické programování), hypnoterapie, narace (práce s příběhy):

Nevědomé programy, omezující vzorce, mapy, hranice a obrazy v naší mysli, zvyky a nosné příběhy. Závislosti a připoutanosti. Práce s traumatem. Dehypnóza a zvědomovací procesy, změna myšlení, vědomé užívání jazyka a smyslů. Koučování na background - systemické souvislosti, NLP, vývojová témata, hodnoty a priority, vliv traumat, regrese, redefinování, integrace, vědomí a rozvoj. Zdroje a motivace. Možnosti. Tvoření nové reality. Sebedůvěra a sebehodnota. Svoboda.

Terapie a konzultace, orientální tanec, meditace a relaxace, jógasebepoznávací workshopy, supervizní skupiny, harmonizace, bubny, tibetské mísy a další nástroje, energie, tanec, dechová cvičení, kraniosakrální terapie, metoda MFK, detoxikace, prevence a léčení JOALIS/SALVIA:

Péče o sebe. Rovnováha dávání a braní. Harmonie. Ošetření vlastního těla. Tělo jako informační systém. Informatika ve fyzioterapii. Energoinformační bylinné přípravky. Spojení protikladů. Systemické souvislosti. Spiritualita a nohy na Zemi. Osobní priority v životě, témata a hodnoty. Vědomí. Sebepoznání. Regrese. Porozumění. Sebezkušenost a praktický život. Posouvání hranic. Spojení generací děti-dospělí-senioři. Formy komunikace. Kreativita. Smysly a vnímání. Energie a pohyb. Síla a odvaha. Radost a požitek. Zdraví a vitalita.

Firemní poradenství. Firemní workshopy. Firemní systemické konstelace. Narativní managementKoučování a NLP.

Nové způsoby, jak položit základy pro skutečnou změnu a růst, jak zvládnout krizové situace, opakující se problémy, sblížit a spojit kolektiv, najít společnou cestu, motivaci a vize.

 

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

strp2015_125x125

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie

 • Pondělí:
 • Orientální tance - začátečnice - pondělí 18:00 hod - 19:30hod - vede Kristýna
 • Úterý:
 • Jóga pro všechny od 15 let - 14:00-15:16 hod a 15:45 - 17:00 hod (vede Iva Hroudová)
 • Cvičení pěti elementů - 18:20-19:50 hod - vede Mgr. Iva Tesárková
 • cvičení s Radkou 20:00-21:00 hod - vede Radka Mothejzíková
 • Středa:
 • Orientální tance - pokročilé - 18:00-19:30 hod
 • Orientální tance - taneční skupina - 19:30-20:30 hod - vede Fairoze a Kristýna
 • Čtvrtek:
 • Tvořivé setkávání rodičů s dětmi a hudbou - 15:00-16:00 hod (vedou Mgr. Iva Tesárková a Petr Kalvoda)
 • Tai-chi 18:00-19:30hod
 • cvičení s Radkou 20:00-21:00 hod - vede Radka Mothejzíková
 • Pátek:
 • příležitostně (po 19 hod) : meditace, bubnovací a harmonizační workshopy
 • Víkendy: pravidelné semináře systemických konstelací, výcviku v SiT Systému a další akce

Systemické rodinné konstelace - Praha (StudioPro, Polská 6, Praha 2), vede Tomáš Půlpán

( víkendy: Pá 17:30-22:00 hod (prezentace možná od 17:00 hod), So 9:30-20:00 hod, Ne 9:30-18:00 hod), jednodenní semináře pak: 9:30-18:30 hod


23.-25.1. 2015

06.1. 2015

27.2.-1.3. 2015

03.2.2015

20.-22.3. 2015

03.3.2015

17.4. - 19.4. 2015

7.4.2015

? 22. - 24.5. 2015 ?

05.5.2015

19. - 21.6. 2015

02.6.2015

17. - 19.7. 2015

7.7.2015

 

xxx.2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

 

 

 

 

 

Meditační nářez s tradiční harmonizací a bubny - Česká Lípa

 • další termíny budou stanoveny a nebo uvedeny v aktuální nabídce

.

Meditační seminář s ochutnávkou vonných pryskyřic - 28.12. 2014 !! - new

.

!!! další opakování semináře : Antivirus mysli !!!- další termíny budou uvedeny v hlavní nabídce termínů

- zásadní odhalení nejčastějších chybných vzorců, postojů a přístupů v našem myšlení, terapeutických a sebepoznávacích technikách

.

 

Systemické konstelace Česká Lípa (Shift-centrum na SPŠ v České Lípě, ul. Havlíčkova 426) : 9-19 hod


10.1.2015

07.2.2015

07.3.2015

11.4.2015

09.5.2015

06.6.2015

11.7.2015

xx.8.2015

xx.9.2015

xx.10.2015

xx.11.2015

xx.12.2015

 • Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, trauma a terapie, NLP...
- celostní integrující výcvik pro terapeutykoučeřídící pracovníkyléčitelekaždého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat terapeuticky bez zbytečných retraumatizací. Budou tedy položeny základy Systemických konstelacírodinných konstelacíkonstelací traumatustrukturních konstelacífiremních konstelací a dalších variet ve skupině i individuálních. Dále základy práce ve skupině i individuálních konzultací, základy NLP a hypnoterapie, práce s příběhy a tím vším prochází napříč práce s traumatem a vnímání traumatických procesů, phenomenologický přístup je základem pro vytvoření bezpečného prostředí a vnímání co největšího objemu dostupných informací, vedoucích ke skutečné podstatě problémového tématu ... a to vše se odráží v těle člověka, které potřebuje adekvátně uvolňovat  zadržené energie, a to způsobem, který je pro tělo přirozený, nenásilný, odpovídající vzniku traumatu a traumatickým obranným strategiím, který neretraumatizuje a neupevňuje konkrétní traumatické strategie. Volba dosaženého stupně (level): 1. SIT Systém - Basic 2. SIT Systém - Praktik 3. SIT Systém - Terapeut

Orientální břišní tance - Česká Lípa

 • pondělí, 18:00-19:30 hod (začátečnice) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
 • středa, 18:00-19:30 hod (pokročilé) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
 • středa, 19:30-20:30 hod (taneční skupina) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa