Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Rodinné konstelace, koučování, NLP, orientální tanec, trauma a terapie, meditace

Vítáme Vás na stránkách společnosti Shift Centrum.com

shift-centrum-pruhledny

Shift =
Přepnout, posunout, přesunout, posun
Posunout názor či pozici, přemístit
Změnit, změnit se, změna
Zbavit se, převléci
Přeřadit, zařadit

„Shift your mind“

(Znak lotosu v logu představuje propojení 4 základních elementů - země, voda, vzduch a oheň, hlásí se ke kořenům v bahně a současně je symbolem toho, že můžeme vytvořit svým přístupem věcem prostor, aby mohly vyrůst a vykvést samy z naší esenciální podstaty)

 

PRO AKTUÁLNÍ NABÍDKU TERMÍNŮ KLIKNĚTE ZDE !

= Systemický způsob práce a celkového přístupu k člověku, jeho tělu a psyché.

.

( program na 2018 v nabídce termínů !!)

.

zveme vás na :

jednodenní seminář systemických konstelací v SiT Systému

- Česká Lípa - Shift-Centrum -

- v květnu -

- sobota 5.5. 2018 (9:30-19:30 hod)

-

víkendový seminář konstelací

v Praze ve StudioPro

v květnu: 18.-19.5. 2018

Pá (18:00-22:30),So (9:30-19:00),

(na seminář jsou ještě volná místa)

Každý účastník má v ceně zaručené postavení vlastní konstelace s dostatkem prostoru pro důkladnou práci i prokonzultování svého tématu. Tento prostor je možné rovněž využít i pro postavení několika kratších náhledů. Pokud je méně účastníku, tak čas využíváme postavením více konstelací či náhledů.

.

- kromě standardní práce na sobě ve strukturovaném procesu na svých tématech ve 12 oblastech SiT Systému se můžeme dívat hlouběji do poznávání sami sebe – kdo jsem já, či se učit rozeznávat viry ve svém mysli a iluzorní matrix kolem sebe a hledat, kde se otevíráme nebezpečnému deficitnímu a hodnotícímu myšlení ….

.

jednodenní seminář systemických konstelací v SiT Systému

(alternativně se realizuje konzultační den)

- StudioPro Praha -

úterý 1.5. 2018 (9:30-18:30hod)

.

Antivirus mysli

zcela zásadní, oblíbený a dlouhodobě opakovaný seminář pro další růst a vývoj,

poprvé v novém, doplněném a upraveném formátu :

30.9.-1.10. 2017 (9:30-19:00 hod a 9:00-17:30)
(Česká Lípa)

14.10.-15.10. 2017 (9:30-19:00 hod a 9:00-17:30)
(Česká Lípa)
další termíny v průběhu r. 2018 budou stanoveny

- zásadní odhalení nejčastějších chybných vzorců, postojů a přístupů v našem myšlení, terapeutických a sebepoznávacích technikách, který většínou významně zatřese vnímáním světa a mnohými naukami a technikami

- jde současně o výcvikový modul SiT Systému, který je ale otevřený pro kohokoliv, bez závazku pokračovat ve výcviku v SiT Systému - Shift tréninku

.

.

pozor -

běží další cyklus tréninku:

!!! Nový běh komplexního výcviku v SiT Systému !!!

poběží po 12 měsíců každý měsíc 2 dny od konce září 2017

(skupina Česká Lípa - plně obsazeno) :

Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, firemní konstelace a další variety, práce s traumatem - vše v rámci komplexního přístupu SiT Systému !!!

( celostní integrující výcvik pro terapeuty, pomáhající profese, kouče, řídící pracovníky, léčitele a každého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat odpovědně, terapeuticky bez zbytečných retraumatizací ).

termíny:

30.9.-1.10. 2017 (začátek výcvik)

14.-15.10. 2017 (opakování, alternativní začátek výcviku)

25.-26.11.2017

9.-10.12.2017

27.-28.1.2018

24.-25.2.2018

17.-18.3.2018

14.-15.4.2018

12.-13.5.2018

16.-17.6.2018

14.-15.7.2018

11.-12.8.2018

15.-16.9.2018

13.-14.10.2018

.

Meditační workshop

- součást výcviku v SiT Systému

- současně také otevřený modul pro všechny zájemce

xxxx .2018

(další termín bude stanovem)

- meditační techniky, dechové techniky, taneční meditace, mayský kruh elementů, společné bubnování a harmonizování tibetskými mísami, vykuřování vonných pryskyřic, iniciační techniky, práce s traumatem, relaxace

- všechny techniky budou komentované v rámci systemických souvislostí v SiT Systému

.

Terapeutický den - Teplice

(pravidelná setkání se systemickou detoxikací a diagnostikou a plasmovým generátorem a konzultace, psychoterapie, psychosomatika, konstelace v SiT Systému)

- v prostorách Vita Clinic organizuje Lucie Tomášková-Beyerová

další termín : pravidelně cca 2x měsíčně

.

- semináře konstelací v SiT Systému

(traumatické vlivy, vztahová a rodinná témata, zdravotní a pracovní témata, porodní a prenatální vlivy ...)

.

News:

aktuální témata z individuálních terapií, konzultací a seminářů konstelací:

 • Hlavními tématy posledních dnů jsou: 
 • Hlavním tématem posledních dní byl, a ještě stále je, obrovský tlak ve společnost způsobený vnímáním obrovské nejistoty a tlaku oficiálně nepojmenovávaných či přeznačovaných a zakrývaných řídících procesů a brutálně štvavou masivní manipulací s vědomím davu a jejich hodnotovým systémem, přes korporátní lži-media. Tato manipulace je srovnatelná historicky s protlačením Hitlera k moci nebo s léty 50-tými či s tzv. sametovou revolucí u nás nebo s banderovsko-fašistickým pučem na Ukrajině v době nedávné.  Zatímco procesy ve světě se víceméně posouvají ke stavu větší naděje na přežití, tak v evropě a u nás se teprve blížíme k bodu zlomu, i když určité změny a posuny jsou už patrny v posledních dnech.  Je otázkou zda budou dostatečné pro realizování nějakých klidnějších scénářů se zachováním elementárních práv a svobod, nebo nebudou.  Další směřování národního příběhu se ukáže v blízkých dnech a následujících měsících.
 • Tento zmíněný, pro davovou většinu, neregistrovaný či odmítaný stav přetlaku, můžeme však každopádně , bez ohledu jak proces dopadne, využít k vnitřním transformačním procesům a jejich značnému urychlení. To urychlení jde však oběma směry, takže dochází k určitému samotřídění, určité volbě života k pravdivosti nebo k parazitismu a iluzím s pseudoštěstím, resp. k adekvátně prožívané, byť někdy nepříjemné a ne hned zrovna dle našich ideálů a snů probíhající realitě, nebo k pseudokorektní, pseudopozitivní, pseudoslušné, pseudosvobodné multikulti iluzi reality, a to jak v procesech v naší psyché, tak v jejim odrazu ve společnosti kolem, včetně současné politické situace. Bez studia řídících procesů a principů manipulace společnosti a pod vlivem pokročilé traumatické dynamiky se jde jen obtížně zorientovat v tom, co se to vůbec sakra děje, a mnozí lidé jsou snadno zneužiti dle svých traumatických potřeb pro potřeby té nejagresivnější elitářské struktury řízení ve společnosti, chráněné jejich „vlezdoněkam“ poskoky a loutkami. Tyto loutky jsou prázdné vlastních názorů, jsou prázdné od života a vědomí, zato jsou plné potlačené agrese, frustrace a strachu a o to víc mají potřebu to zakrýt a překrýt svou jako-slušnou mluvou, svoji jako-korektností a jako-vzdělaností, jako demokratismem, jako nenásilí, jako vyšší úrovní atd atd. Realita všech těch jako je však naprosto zcela obrácená, ale oni nabízejí lidem iluzi toho, co jim v rámci dynamiky traumatu chybí a co by se jim líbilo, co by bylo tak pěkné přece.
 • Situace jistě dopadne částečně podle míry našeho společného vědomí a volby v rámci stupně traumatické dynamiky a částečně dle aktuálního rozložení sil tří hlavních vládnoucích seskupení světa zde v evropských „zákopech a bojištích“, praktikující či snažící se praktikovat globální politiku a řízení. Je dobré vědět alespoň něco o plánech a prioritách těchto „deep state“ struktur. Něco vědět však neznamená přijmout za svou iluzi o žádné z nich.
 • Původní zdrojová bojiště a zákopy byly však v našich životech od dětství v nejrůznějších oblastech a tam je teď obrovská příležitost si porovnat věci. Opravdu veliká transformační příležitost hodně se posunout, a to buď k vědomému životu nebo hlouběji do iluze traumatu.
 • Ať volební a následná povolební situace ve společnosti dopadne jakkoliv, je to pro každého (bez rozdílu na názor či postoj) příležitost se podívat, jak přijímá realitu kolem sebe, tedy co vnímá či nevnímá u sebe nebo u druhých kolem sebe, jaké iluze si potřebuje vytvářet o sobě či o těch druhých, jak snadno se nechá strhnout, zmanipulovat, naštvat, zklamat, vyprovokovat k nenávisti či planým nadějím a snům.  Zdrojem frustrace a úzkosti je vždy nezvládnutá konfrontace s nějakou představou, jak by něco mělo vypadat, někdo měl vypadat, něco mělo vypadat a tedy nepřijetí reality, že tomu je jinak.
 • Dav má pamět tak něco kolem jednoho týdne, max. několika týdnů, kdy je schopen pod manipulačním tlakem totálně popřít známá fakta, vnímaný obraz rozbít procesem traumatické dynamiky na dílčí střepy kaleidoskopu a upnout se na jeden bezvýznamný střep (na který mu někdo ukazuje) a pro ten i klidně zabíjet své bližní. Podobný zmanipulovaný výsledek však může být ve přijetí pocitů frustrace, ztráty smyslu, nasranosti na ty druhé, pocitů zoufalství nebo úplné rezignace. Všechny tyto stavy jsou však pravým cílem přenosové dynamiky a manipulace davu, snahy nám vtisknout nějaké identity, které budou mít co řešit, podle třeba i protichůdných scénářů, ale nebudou vnímat sebe, které pak budou ze své frustrace bojovat vědomě či nevědomě za manipulátora nebo proti sobě nebo se vypnou do rezignace či až fyzické smrti.
 • Pozorovat toto manipulační běsnění a stav blízkých lidí může být dost bolavý přijímací proces (pokud má na něj někdo už vůbec odvahu) a na druhou stranu ale může být velmi vyučující. Proto je zajímavé například vidět jak například člověk, který se zajímá o sebepoznání, svobodu slova, svobodu výchovy, přirozené porody, alternativní medicínu atd. atd. se může nechat nachytat na jeden střep mozaiky, který údajně tvrdí, že jeden prezidentský kandidát nesnáší ženy, protože kdesi prohlásil, že jistá žena se zachovala jako kráva či idiot, kdežto ten druhý je k nim přece slušný …. a ano korektně a slušně se přece jen hlasí s dobrým úmyslem k cenzuře alternativy, cenzuře slova, k posluhování  svým páničkům s programem spojené evropské říše či chalifátu (dle situace) s vymazáním práv žen, s programy norských fondů, jak odebírat těm zlým matkám jejich nezbedné děti, jak podstrkávat ženy těm chudáčkům pomýleným a jen trochu násilnickým a frustrovaným hostům, jak korektně a s lidskou tváří obětovat naše ženy, dívky a matky, děti, muže, naši kulturu, svobodu slova, možnost alternativního vzdělávání …. S jen malým odstupem a nadhledem už lze vidět tu absurdnost toho, kdo že to tedy pohrdá ženstvím a naši svobodou a případně má patent na pravdu (a chce zavádět ministerstva pravdy případně a zakazovat ty „internety“) a vše s dobrým úmyslem pochopitelně, prý na ochranu té demokracie před ruskými hackery a těmi, co si dovolili vypráskat z jisté země ty nezbedné teroristy a dovolili si zachránit evropu před tak pěkně naplánovaným úplným zhroucením a následným totalitním ovládnutím, které tak pěkně prodiskutovali a naplánovali ve svých elitních Bildebergovských a Římských klubech, …. ale tak určitě vymyslí něco nového, jak navyšovat tu pro ně tak nízkou úmrtnost, ale asi budou muset dříve zakázat ty „internety“ a umlčet a kriminalizovat nějak ty alternativce a konspirátory nesnášenlivé a nejlépe přece kdybychom to my udělali sami sobě, abychom si to sami zvolili a možná že, když nám nabídnou, že budeme těmi lepšími a rozumnějšími, vyspělejšími, korektnějšími, slušnějšími a i jinak polechtají naše deficitní traumatizovaná ega, tak to my pak ochotně uděláme za ně a ochotně půjdeme sami na porážku, půjdeme ochotně proti svým blízkým a proti svým původním záměrům, ……. ale to už vlastně budeme mít jen ty vyšší „neegoistické“ záměry prý nerozdělující společnost a tak se možná vyspěle a slušně vzdáme svých původních hodnot  a nějaké té divné jednoduché logiky, nebo ne ???  už jsme se třeba poučili ???
 • Jeden zajímavý manipulační vir koluje mezi davem, a tím je jakási podivná potřeba volit prezidenta ne podle síly rozumu, respektu ve světě, schopnosti prosazovat vlastní názor, hájit národní zájmy, ale dle toho, jak je nám sympatický či blízký, jak líbivý a slušný je v projevu a vystupování nebo jakou má fyzickou kondici, jakoby cokoliv z toho bylo potřeba pro strategická vyjednávání ve světě i u nás a podporu potřebných procesů, jako bychom volili miss sympatie, sportovce roku, nejlepšího herce či nejslušnějšího sportovce mistrovství nějakého výzkumného ústavu v kuželkách. Přeznačenou kladnou hodnotou se stává schopnost korektně a slušně přisluhovat a papouškovat cosi o tzv. evropských hodnotách, přitom každý může vidět, kde jsou a o čem jsou tyto násilím protlačované pseudoevropské hodnoty, i ty o nenásilí. Každý se může sám podívat a nastudovat jaké procesy v Evropě běží a jsou podporovány a nebo je začít studovat a pozorovat, ale pro mnohé je příliš těžké vidět realitu, tak zvolí svůj matrixový řízeček. Mnozí lidé tak nezvládají zmiňované tlaky a ventilují na veřejnosti více než jindy svoji agresi (a byli jsme svědky úplné fekální stoky na sociálních sítích i oficiálních mediích zcela jednostranně orientované), jiní lidé zase odchází z toho světa raději zdravotně či tragicky, jiní k tomu naopak pomáhají druhým a jiní utíkají více do svých pseudopozitivních či odosobněných iluzí nebo pracovního robotnického vypnutí. Jiní utíkají do rezignace a jako-nadhledu nad politikou, jako-by se jich už netýkala a nežili uprostřed ní, jiní se mohou nechat vyprovokovat k násilným protiakcím. Vše však je o procesu identifikace, definování naši identity, a to sami sebou nebo traumatickou dynamikou či jinými lidmi a jejich názory. Lidé se pak stávají v rámci traumatické dynamiky ještě lepšími a poslušnějšími hostitely parazitických identit. Takto externě definované identity jsou pak herci dalších přenosových dramat, bezpečně prediktivních a dobře manipulovatelných, zcela uvězněných ve své „karmě“. Toto celé je pak ale projektivní obdobou procesu identifikace vytvářené dětem externě vlastními rodiči, učiteli atd….
 • Takovýchto poučných pohledů se nám naskytá v poslední době opravdu mnoho, někde to je očekávané vzhledem k jasnému traumatizovanému stavu mysli, někde jen zmatené a nevědomé, ale jinde naopak smutně překvapivé a spojené s volbou dotyčného, jak dál …. možná s nenaplněnou potřebou si něco prožít ještě a dosytit se, přivést se na větší hranu ještě…… kam nasměřovat svou potlačovanou agresi a ulevit si. Probíhá třídění a sebetřídění. Stále je šance se zastavit a přehodnotit lecos a podívat se na své deficity a jejich kompenzace, kaleidoskopické vnímání, přeznačené hodnoty, snažit se porozumět procesům traumatické dynamiky u sebe i ve společnosti kolem.
 • Stále se díváme se na naše neurochemické závislosti na starých či cizích destruktivních úlevových strategiích a vlivy tří základních porodních strategií na fungování imunitního systému fyzického těla i v psychice.
 • Prohlubujeme porozumění procesům tří traumatických typů na třech stupních disociace a hledáme cesty zpět k sobě a pozorujeme s odvahou neustálé reinscenace dramat a posuny traumatických zdrojů do opakovaných situací ve zdánlivé přítomnosti.
 • hledáme kam se poděla agrese, kde je schovaná a nevím o ní !!! – je mnoho forem agrese a mnoho forem pečlivě zamaskovaných
 • vše je o tom,  kdo jsem vlastně já a jaké jsou komplexní následky dopadu traumatu do života
 • a klasicky vztahové přenosy-přenosy-přenosy a prenatální otisky a otisky početí ..... !!!!!!
 • .
 • Díváme se na obrovský rozsah všech těchto vlivů ve 12 oblastech SiT Systému.
 • .
 • Konstelace v SiT Systému umožňují velmi inspirativní odhalování traumatické dynamiky a všech vytvořených chyb v procesu přiřazování významů hodnot ve vnímání a vytváření světa kolem, chybných identifikací či nedokončených strategiích a skrytých zisků nebo zapletení ve vztazích či vývojových zamrznutí.

.

provoz PLASMOVÉHO GENERÁTORU s jedinečnou a unikátní sadou specifických frekvencí na všechny druhy a typy parazitů a systemická biorezonanční diagnostika EAV-Salvia v SiT Systému.

.

Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, firemní konstelace a další variety, práce s traumatem - vše v rámci komplexního přístupu SiT Systému !!!

( celostní integrující výcvik pro terapeuty, pomáhající profese, kouče, řídící pracovníky, léčitele a každého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat odpovědně, terapeuticky bez zbytečných retraumatizací ).

.

DP_plasma700DP_MFK500DP-konstelaceStudioProDP_CST500DP_diagnostika500DP_konzultace1200DP_MFK3500DP_konzultace500DP-konstelaceCLDP_CST2300DP-plasma850DP-konstelaceMFK

a další možnosti - viz celá nabídka - vstupte zde

.

Systemické konstelace - rodinné konstelace, firemní konstelace, konstelace traumatu, konstelace narkóz, konstelace prenatálních a porodních traumat, konstelace Esencí, strukturní konstelace, spontánní konstelace, zdravotní konstelace, finanční konstelace, pohyby duše:

Vztahové systémy a nevědomé emoční obrazy v našem nitru, skryté souvislosti a vnitřní dynamika vztahů. Systemická zapletení. Partnerské problémy a komunikace. Problémy s penězi a majetkem. Násilí a formy zneužívání. Závislosti. Nehody, tragédie a úmrtí. Trauma a integrační procesy. Doteky naší duše. Zdroje a motivace. Nové pohledy, možnosti a porozumění. Láska, zdraví, sexualita a energie. Emoční trénink a emoční svoboda. Vědomí.

Individuální terapie a poradenství, koučink a NLP (neurolingvistické programování), hypnoterapie, narace (práce s příběhy):

Nevědomé programy, omezující vzorce, mapy, hranice a obrazy v naší mysli, zvyky a nosné příběhy. Závislosti a připoutanosti. Práce s traumatem. Dehypnóza a zvědomovací procesy, změna myšlení, vědomé užívání jazyka a smyslů. Koučování na background - systemické souvislosti, NLP, vývojová témata, hodnoty a priority, vliv traumat, regrese, redefinování, integrace, vědomí a rozvoj. Zdroje a motivace. Možnosti. Tvoření nové reality. Sebedůvěra a sebehodnota. Svoboda.

Terapie a konzultace, orientální tanec, meditace a relaxace, jógasebepoznávací workshopy, supervizní skupiny, harmonizace, bubny, tibetské mísy a další nástroje, energie, tanec, dechová cvičení, kraniosakrální terapie, metoda MFK, detoxikace, prevence a léčení JOALIS/SALVIA:

Péče o sebe. Rovnováha dávání a braní. Harmonie. Ošetření vlastního těla. Tělo jako informační systém. Informatika ve fyzioterapii. Energoinformační bylinné přípravky. Spojení protikladů. Systemické souvislosti. Spiritualita a nohy na Zemi. Osobní priority v životě, témata a hodnoty. Vědomí. Sebepoznání. Regrese. Porozumění. Sebezkušenost a praktický život. Posouvání hranic. Spojení generací děti-dospělí-senioři. Formy komunikace. Kreativita. Smysly a vnímání. Energie a pohyb. Síla a odvaha. Radost a požitek. Zdraví a vitalita.

Firemní poradenství. Firemní workshopy. Firemní systemické konstelace. Narativní managementKoučování a NLP.

Nové způsoby, jak položit základy pro skutečnou změnu a růst, jak zvládnout krizové situace, opakující se problémy, sblížit a spojit kolektiv, najít společnou cestu, motivaci a vize.

 

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

strp2015_125x125

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie

 • Pondělí:
 • Orientální tance - začátečnice - pondělí 18:00 hod - 19:30hod - vede Kristýna
 • Úterý:
 • Jóga pro všechny od 15 let
 • Středa:
 • Orientální tance - pokročilé - 18:00-19:30 hod
 • Orientální tance - taneční skupina - 19:30-20:30 hod - vede Fairoze a Kristýna
 • Čtvrtek:
 • Jóga - vede P. Němeček
 • Pátek:
 • příležitostně (po 19 hod) : meditace, bubnovací a harmonizační workshopy
 • Víkendy: pravidelné semináře systemických konstelací, výcviku v SiT Systému a další akce

Systemické rodinné konstelace - Praha (StudioPro, Polská 6, Praha 2), vede Tomáš Půlpán

( víkendy: Pá 17:30-22:00 hod (prezentace možná od 17:00 hod), So 9:30-20:00 hod, Ne 9:30-18:00 hod), jednodenní semináře pak: 9:30-18:30 hod


23.-25.1. 2015

06.1. 2015

27.2.-1.3. 2015

03.2.2015

20.-22.3. 2015

03.3.2015

17.4. - 19.4. 2015

7.4.2015

? 22. - 24.5. 2015 ?

05.5.2015

19. - 21.6. 2015

02.6.2015

17. - 19.7. 2015

7.7.2015

 

xxx.2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

 

 

 

 

 

Meditační nářez s tradiční harmonizací a bubny - Česká Lípa

 • další termíny budou stanoveny a nebo uvedeny v aktuální nabídce

.

Meditační seminář s ochutnávkou vonných pryskyřic - 28.12. 2014 !! - new

.

!!! další opakování semináře : Antivirus mysli !!!- další termíny budou uvedeny v hlavní nabídce termínů

- zásadní odhalení nejčastějších chybných vzorců, postojů a přístupů v našem myšlení, terapeutických a sebepoznávacích technikách

.

 

Systemické konstelace Česká Lípa (Shift-centrum na SPŠ v České Lípě, ul. Havlíčkova 426) : 9-19 hod


10.1.2015

07.2.2015

07.3.2015

11.4.2015

09.5.2015

06.6.2015

11.7.2015

xx.8.2015

xx.9.2015

xx.10.2015

xx.11.2015

xx.12.2015

 • Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, trauma a terapie, NLP...
- celostní integrující výcvik pro terapeutykoučeřídící pracovníkyléčitelekaždého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat terapeuticky bez zbytečných retraumatizací. Budou tedy položeny základy Systemických konstelacírodinných konstelacíkonstelací traumatustrukturních konstelacífiremních konstelací a dalších variet ve skupině i individuálních. Dále základy práce ve skupině i individuálních konzultací, základy NLP a hypnoterapie, práce s příběhy a tím vším prochází napříč práce s traumatem a vnímání traumatických procesů, phenomenologický přístup je základem pro vytvoření bezpečného prostředí a vnímání co největšího objemu dostupných informací, vedoucích ke skutečné podstatě problémového tématu ... a to vše se odráží v těle člověka, které potřebuje adekvátně uvolňovat  zadržené energie, a to způsobem, který je pro tělo přirozený, nenásilný, odpovídající vzniku traumatu a traumatickým obranným strategiím, který neretraumatizuje a neupevňuje konkrétní traumatické strategie. Volba dosaženého stupně (level): 1. SIT Systém - Basic 2. SIT Systém - Praktik 3. SIT Systém - Terapeut

Orientální břišní tance - Česká Lípa

 • pondělí, 18:00-19:30 hod (začátečnice) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
 • středa, 18:00-19:30 hod (pokročilé) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
 • středa, 19:30-20:30 hod (taneční skupina) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa