Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

shift-centrum-pruhledny

INTRO – Kdo jsme a co chceme

V současnosti se v oblasti firemního a manažerského vzdělávání stále více ozývají od managementu firem hlasy volající po nových způsobech vzdělávání, po nových přístupech a nových zkušenostech, které by dokázaly zaujmout a namotivovat.

Stále více se totiž ukazuje ve firemní praxi, že různá školení často nepřináší požadovaný efekt, protože získání určitých dovedností samo o sobě nezpůsobí tolik potřebnou změnu myšlení, vnímání a postojů zaměstnanců včetně managementu a nepřeberná nabídka pouhých outdoorových zábavných setkání sice pobaví a odventiluje určité napětí či sblíží některé členy týmů, ale zase nenabídne hlubší a trvalejší prvek potřebné změny či porozumění.

 • Na jedné straně tak stojí získané dovednosti a na straně druhé pak schopnost tyto dovednosti efektivně používat vpraxi.
 • Efektivně znamená totiž nejen dovedně, ale i vhodně, dostatečně citlivě, ve správný čas na správném místě a rovněž správným způsobem, protože se vždy jedná o vzájemnou interakci konkrétních a rozdílných osobností v rozdílných situacích ve firemním vztahovém systému (zahrnujícím rovněž vztahy s klientelou).
 • Setkání s „proškoleným“ obchodním zástupcem snažícím se nám bezhlavě natlačit svou nabídku podle vyškoleného scénáře, pak u nás vyvolává vlepším případě jen úsměv, ale často spíše naší averzi a odmítnutí nabízeného produktu.
 • Rovněž řídící pracovník, který není schopen vnímat nastavení svých podřízených nebo svých spolupracovníků nebude nikdy schopen vybudovat potřebné pracovní klima, tolik potřebné pro úspěšnou a efektivní práci.
 • Vedoucímu, který bude prosazovat svou autoritu silou, bez přirozené autority, nepomůže ani tisíc školení a dovedností, aby ho podřízení a kolegové podrželi a podpořili dobrovolně a proaktivně, pokud vyloženě nemusí.
 • Pracovník, který se nevyzná sám vsobě (ve svých pocitech, potřebách, záměrech a tématech, který utíká od řešení osobních problémů) se bude těžko správně orientovat v pracovních vztazích a pracovních problémech (stejně od nich bude utíkat) a těžko bude hledat svoji vlastní motivaci pro práci, natož pak motivaci pro druhé.
Všechny zmíněné potřebné vlastnosti jsou projevem naší emoční inteligence (EQ), a proto semináře na rozvíjení emoční inteligence jsou základním stavebním kamenem pro všechny standardní dovednosti.

Proto abychom jako jednotlivci či firma mohli kráčet po své cestě se sebedůvěrou a vztyčenou hlavou, potřebujeme nalézt SVŮJ VLASTNÍ VÝRAZ - mít svou VLASTNÍ TVÁŘ, protože jen takto můžeme zanechat stopy v paměti či srdci zákazníků, klientů, našich blízkých či ostatních lidí kolem nás. Pro své naplnění potřebujeme rozvíjet a objevovat sami sebe a pro potřeby klientů či firmy potřebujeme rozvíjet svou osobnost - osobnost jednotlivce i osobnost firmy, neboť také každá firma vytváří svou vlastní osobnost.

Ten kdo má rozhodně vlastní tvář i výraz.....a co vaše firma?

Prioritou naší nabídky jsou tedy metody rozvíjející emoční inteligenci jednotlivců ve firmě, vědomí jejich skutečných motivací a záměrů, přinášející porozumění a řešení problémových zapletení a vztahů ve firmě, nacházející osobnost jednotlivce i firmy.

Přinášíme nové, netradiční, ale velmi účinné a přínosné metody do firemní praxe, které všechny rozvíjejí složku EQ a současně poskytují nové pohledy a možnosti řešení firemních problematik a vnímání firemních vztahových systémů, metody které odhalují skryté souvislosti problémů a ukazují směr řešení. Mezi takovéto metody patří například narativní management a koučink, NLP- neurolinguistické programování, systemické firemní konstelace, hudební workshopy a další.....

ikona

Tato nabídka je pro ty odvážné manažery, vlastníky firem, řídící pracovníky, kteří mají zájem a odvahu se podívat na skrytou realitu ve firmě, pracovním kolektivu, bez příkras a hledat konstruktivní a dlouhodobá řešení. Tato nabídka není naopak pro ty řídící pracovníky a majitelé, kteří by jen chtěli školení využít jako tlak na své podřízené a zaměstnance k vyšším výkonům nebo prostředek na prosazení svých zájmů mezi ně.

Na seminářích a školeních se podílejí tito lektoři:


Ing. Tomáš Půlpán

PROFESIONÁLNÍ ZKUŠENOSTI:

Drahoslav Červenka

Současně pracuje voblasti firemního i individuálního poradenství, vzdělávání a koučování. Má cca 25-ti leté zkušenosti v sebepoznávacích procesech a rozvoji osobnosti či z manažerských pozic malých i velkých firem. 3 roky působil ve funkci personálního ředitele CRYSTALEX a.s., kde se mimo jiné podílel na výrazné restrukturalizaci, a to především vpersonální oblasti a dále na zavádění personálních systémů. Je absolventem výcviku v narativním managementu, je certifikován ve výcviku systemické rodinné terapie podle B. Hellingera ( tzv. rodinné konstelace, firemní a organizační konstelace, konstelace traumatu) a je certifikován v NLP (neuro-ligvistické programování) jako NLP Practitioner DVNLP a NLP Master DVNLP. Bohaté zkušenosti má v oblasti koučování, vedení rozvojových skupin, práci s traumatem, hypnoterapii, relaxaci a meditaci a věnoval se rovněž bojovým uměním.

a další smluvní lektoři...

.

Reference:

ČEZ, JME, RWE, SMP, Sefira, Chip Invest, Czech Invest, Nemocnice Č. Lípa, Vodka Litoměřice, 1.lékárenská Teplice, Arcus, Dorint, Ardeus, Europrofis, P.B.C., Bit.cz, ILIKETHIS, HP, Čescob, K2, MedArt, zlatnictví Kudláčková, Exim Protect ....atd...

 

.


 

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

strp2015_125x125

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie

 • Pondělí:
 • Orientální tance - začátečnice - pondělí 18:00 hod - 19:30hod - vede Kristýna
 • Úterý:
 • Jóga pro všechny od 15 let
 • Středa:
 • Orientální tance - pokročilé - 18:00-19:30 hod
 • Orientální tance - taneční skupina - 19:30-20:30 hod - vede Fairoze a Kristýna
 • Čtvrtek:
 • Jóga - vede P. Němeček
 • Pátek:
 • příležitostně (po 19 hod) : meditace, bubnovací a harmonizační workshopy
 • Víkendy: pravidelné semináře systemických konstelací, výcviku v SiT Systému a další akce

Systemické rodinné konstelace - Praha (StudioPro, Polská 6, Praha 2), vede Tomáš Půlpán

( víkendy: Pá 17:30-22:00 hod (prezentace možná od 17:00 hod), So 9:30-20:00 hod, Ne 9:30-18:00 hod), jednodenní semináře pak: 9:30-18:30 hod


23.-25.1. 2015

06.1. 2015

27.2.-1.3. 2015

03.2.2015

20.-22.3. 2015

03.3.2015

17.4. - 19.4. 2015

7.4.2015

? 22. - 24.5. 2015 ?

05.5.2015

19. - 21.6. 2015

02.6.2015

17. - 19.7. 2015

7.7.2015

 

xxx.2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

 

 

 

 

 

Meditační nářez s tradiční harmonizací a bubny - Česká Lípa

 • další termíny budou stanoveny a nebo uvedeny v aktuální nabídce

.

Meditační seminář s ochutnávkou vonných pryskyřic - 28.12. 2014 !! - new

.

!!! další opakování semináře : Antivirus mysli !!!- další termíny budou uvedeny v hlavní nabídce termínů

- zásadní odhalení nejčastějších chybných vzorců, postojů a přístupů v našem myšlení, terapeutických a sebepoznávacích technikách

.

 

Systemické konstelace Česká Lípa (Shift-centrum na SPŠ v České Lípě, ul. Havlíčkova 426) : 9-19 hod


10.1.2015

07.2.2015

07.3.2015

11.4.2015

09.5.2015

06.6.2015

11.7.2015

xx.8.2015

xx.9.2015

xx.10.2015

xx.11.2015

xx.12.2015

 • Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, trauma a terapie, NLP...
- celostní integrující výcvik pro terapeutykoučeřídící pracovníkyléčitelekaždého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat terapeuticky bez zbytečných retraumatizací. Budou tedy položeny základy Systemických konstelacírodinných konstelacíkonstelací traumatustrukturních konstelacífiremních konstelací a dalších variet ve skupině i individuálních. Dále základy práce ve skupině i individuálních konzultací, základy NLP a hypnoterapie, práce s příběhy a tím vším prochází napříč práce s traumatem a vnímání traumatických procesů, phenomenologický přístup je základem pro vytvoření bezpečného prostředí a vnímání co největšího objemu dostupných informací, vedoucích ke skutečné podstatě problémového tématu ... a to vše se odráží v těle člověka, které potřebuje adekvátně uvolňovat  zadržené energie, a to způsobem, který je pro tělo přirozený, nenásilný, odpovídající vzniku traumatu a traumatickým obranným strategiím, který neretraumatizuje a neupevňuje konkrétní traumatické strategie. Volba dosaženého stupně (level): 1. SIT Systém - Basic 2. SIT Systém - Praktik 3. SIT Systém - Terapeut

Orientální břišní tance - Česká Lípa

 • pondělí, 18:00-19:30 hod (začátečnice) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
 • středa, 18:00-19:30 hod (pokročilé) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
 • středa, 19:30-20:30 hod (taneční skupina) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa