Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

logotyp

Hranice systému

 

V daném systému fungují traumatické strategie (především strategie přežití), strategie rovnováhy (v principech dávání a přijímání), strategie sounáležitosti a strategie řádu a priorit, které pak společně působí na naše svědomí, na svědomí celého systému, se kterým jsme spojeni a ze kterého jsme vyšli a vytváří tak určité hranice našeho jednání v životě a tak vytváří nevědomou kontrolu nad ním.


•  Tyto hranice nás:

 1. do jisté míry chrání – dávají pocit bezpečí (známé a předvídatelné prostředí zajišťující za určitých situací a podmínek nejlepší cestu k přežití)
 2. omezují – v realizování vlastních životních cílů, v seberealizaci a objevování nových možností uspokojení duše, kdy fixují zažité traumatické obranné a kompenzační strategie, omezuji svobodnou volbu, upevňují a vytváří nové iluze a přeznačené vnímání hodnot, udržují prostředí pro opakované retraumatizace.

Svědomí jednotlivce v systému je pak v celém systému ukotveno formou nejrůznějších přesvědčení, zvyků a vzorců jednání v rámci virového typu myšlení, kterým je hodnotící myšlení (dualitní rozlišování na dobré a zlé, co je správné a co není správné), vázané na vnitřní identitu "postavy vnitřního soudce", resp. super-ega.
Co je tedy v souladu s hranicemi tohoto systému, je pak hodnoceno jako dobré-správné a je to potřeba bránit a co se vymyká hranicím je hodnoceno jako zlé, a co je třeba odstranit, bojovat proti tomu. Svědomí koriguje naše jednání, aby zachovalo naši příslušnost k určitému systému, ať je jakýkoliv. Svědomí není tedy rozhodně žádným božím hlasem, ale vždy odráží jen stupeň traumatického zapletení, od teoreticky žádného až po maximální, takže v rámci svého svědomí může člověk páchat lecos, a je často omluvou pro agresi (např. trestání dětí, válečné konflikty – obě strany bojují na základě svědomí a přesvědčení). Svědomí je otcem války. 
Hrdinové války bojují svědomitě a horlivě – s dětskou horlivostí – pro pocit neviny a nenasycené potřeby sounáležitosti a přijetí od rodičů, pak obětují vše. Hrdina je vždy dítětem. Všechny tragédie končí smrtí hrdiny.
Kdo následuje svědomí je svědomitý, ale často nebezpečně zlý vůči jiným systémům nebo proti tomu, co narušuje vlastní systém. Mír vzniká jen překračováním hranic vlastního svědomí. Dáváním dobrých rad druhým ve skutečnosti chceme, aby jednal podle našeho svědomí místo svého. Každá skupina má své svědomí – jiné svědomí máme dítě s matkou a jiné s otcem či sourozencem. Obecně svědomí dělá rozdíly, udržuje traumaticky přehozené priority a vyžaduje od nás rozhodnutí a prosté přijímání následků.
Svědomí nám brání si užít štěstí, prosperitu, zdraví, když nědo důležitý z našich předků zažíval opak, pak je jednodušší pro nevědomého člověka, nejít do boje proti této síle, ale zopakovat staré a bolavé zážitky a pocity předků a takto vyjádřit svou sounáležitost.
Tato traumatická dynamika v systému, nejen že hledá nejjednodušší cestu ke znovunabytí rovnováhy, ale hledá ji také na místech nejmenšího odporu, tedy přes nejslabší články v systému – tj. nejméně vědomé, utíkající od reality nebo nejmladší – tedy přes děti. Tyto oběti a ztráty je však nutno zase  nějak vyvažovat a kompenzovat a vzniká tak začarovaný kruh.
.

ikona

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

strp2015_125x125

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie

 • Pondělí:
 • Orientální tance - začátečnice - pondělí 18:00 hod - 19:30hod - vede Kristýna
 • Úterý:
 • Jóga pro všechny od 15 let
 • Středa:
 • Orientální tance - pokročilé - 18:00-19:30 hod
 • Orientální tance - taneční skupina - 19:30-20:30 hod - vede Fairoze a Kristýna
 • Čtvrtek:
 • Jóga - vede P. Němeček
 • Pátek:
 • příležitostně (po 19 hod) : meditace, bubnovací a harmonizační workshopy
 • Víkendy: pravidelné semináře systemických konstelací, výcviku v SiT Systému a další akce

Systemické rodinné konstelace - Praha (StudioPro, Polská 6, Praha 2), vede Tomáš Půlpán

( víkendy: Pá 17:30-22:00 hod (prezentace možná od 17:00 hod), So 9:30-20:00 hod, Ne 9:30-18:00 hod), jednodenní semináře pak: 9:30-18:30 hod


23.-25.1. 2015

06.1. 2015

27.2.-1.3. 2015

03.2.2015

20.-22.3. 2015

03.3.2015

17.4. - 19.4. 2015

7.4.2015

? 22. - 24.5. 2015 ?

05.5.2015

19. - 21.6. 2015

02.6.2015

17. - 19.7. 2015

7.7.2015

 

xxx.2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

 

 

 

 

 

Meditační nářez s tradiční harmonizací a bubny - Česká Lípa

 • další termíny budou stanoveny a nebo uvedeny v aktuální nabídce

.

Meditační seminář s ochutnávkou vonných pryskyřic - 28.12. 2014 !! - new

.

!!! další opakování semináře : Antivirus mysli !!!- další termíny budou uvedeny v hlavní nabídce termínů

- zásadní odhalení nejčastějších chybných vzorců, postojů a přístupů v našem myšlení, terapeutických a sebepoznávacích technikách

.

 

Systemické konstelace Česká Lípa (Shift-centrum na SPŠ v České Lípě, ul. Havlíčkova 426) : 9-19 hod


10.1.2015

07.2.2015

07.3.2015

11.4.2015

09.5.2015

06.6.2015

11.7.2015

xx.8.2015

xx.9.2015

xx.10.2015

xx.11.2015

xx.12.2015

 • Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, trauma a terapie, NLP...
- celostní integrující výcvik pro terapeutykoučeřídící pracovníkyléčitelekaždého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat terapeuticky bez zbytečných retraumatizací. Budou tedy položeny základy Systemických konstelacírodinných konstelacíkonstelací traumatustrukturních konstelacífiremních konstelací a dalších variet ve skupině i individuálních. Dále základy práce ve skupině i individuálních konzultací, základy NLP a hypnoterapie, práce s příběhy a tím vším prochází napříč práce s traumatem a vnímání traumatických procesů, phenomenologický přístup je základem pro vytvoření bezpečného prostředí a vnímání co největšího objemu dostupných informací, vedoucích ke skutečné podstatě problémového tématu ... a to vše se odráží v těle člověka, které potřebuje adekvátně uvolňovat  zadržené energie, a to způsobem, který je pro tělo přirozený, nenásilný, odpovídající vzniku traumatu a traumatickým obranným strategiím, který neretraumatizuje a neupevňuje konkrétní traumatické strategie. Volba dosaženého stupně (level): 1. SIT Systém - Basic 2. SIT Systém - Praktik 3. SIT Systém - Terapeut

Orientální břišní tance - Česká Lípa

 • pondělí, 18:00-19:30 hod (začátečnice) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
 • středa, 18:00-19:30 hod (pokročilé) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
 • středa, 19:30-20:30 hod (taneční skupina) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa