Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF
 • logotyp

Konzultace a terapie

Individuální konzultace a poradenství – individuální terapeutická práce dle potřeb klienta. Podpora a vedení v integračních, separačních a léčivých procesech v jeho duši i těle, zohledňující vždy celý vztahový rodinný systém a vliv traumatických procesů v něm.

.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu SiT Systému.


.

 • Systemická terapeutická konzultace - vztahy v rodinných systémech mají svá pravidla a souvislosti a my všichni jsme součástí těchto systémů, které mají vliv na nás a my zase na ně. Nejsme izolované bytosti a v těchto vztahových procesech můžeme být buď vědomě a nebo nevědomě zapleteni. Čím více je toto zapletení nevědomé, tím silnější vliv většinou má na náš život. Práce s celým našim rodinným systémem a naší historií v něm pomáhá oddělit se skutečně od svých rodičů (proces separace), nalézt sama sebe, své zdroje a své skutečné motivy, své místo v životě. V životě jsme ale rovněž součástí dalších vztahových systémů (zaměstnání, firma, společnost ...). To, co ovlivňuje všechny děje ve všech vztahových systémech, jsou traumatické zkušenosti jednotlivců i celých skupin. Trauma a všechny jeho následky (viz. Trauma a terapie) pak prorůstá životem jednotlivce a ovlivňuje pak i většinou nevědomě destruktivně všechny členy systému. Trauma je to, co způsobuje všechny nevědomé destruktivní přenosy a zapletení v rodinném systému, traumatické obranné strategie vyvolávají přeznačení našich hodnot, zmatek v našich myslích, nejrůznější kompenzace všeho toho, co v životě skutečné chybí. Trauma způsobuje štěpení naší identity, toho kdo vlastně jsme a kam jdeme, co chceme. Trauma odebírá naší životní sílu na vytváření nejbláznivějších obranných strategií a kompenzací. Proto práce s traumatem a jeho následky na jednotlivce a celý systém, do kterého patří, je základem skutečných a trvalých změn v životě ve prospěch našeho dalšího vývoje.

 

Podle potřeby použity různé další terapeutické metody, jako např.:

 • Individuální systemické konstelace – individuální práce se vztahovými systémy, odkrývající rodinné (příp. firemní) zapletení a skryté vlivy a souvislosti našich problémů, vytvářejících podvědomé destruktivní vzorce a obrazy v našem nitru. Prožitkovou metodou můžeme získat nový pohled na problémy a motivace, opustit přenosy destruktivní programů a tahů z naší minulosti a našich předků a vytvářet nové konstruktivní a efektivní procesy v praktickém životě.

 • EMI (Eyes Movement Integration) a práce s traumatem – práce s řízeným pohybem očí a dýcháním v závislosti na problémových tématech a pocitech pomáhá odhalit a rozpouštět traumatické strategie a paralýzy v našem životě a podporuje integrační proces každého jednotlivce, navozuje spolupráci všech našich smyslů potřebnou pro harmonické a adekvátní jednání a pro hledání nových tvořivých strategií. Metoda je rovněž vhodná pro posílení a cvičení našeho zraku. Metodu lze rovněž podpořit práci a cvičením s tělem a dechovými technikami.

 • NLP (neuro-lingvistické-programování) a hypnoterapie – pracuje se změnou omezujících programů a vzorců v naši mysli, vědomým používáním jazyka a všech smyslů pro praktický život. Zpracování traumatických zážitků, kotvení a napojení na vlastní vnitřní zdroje a hodnoty, integrace změn a konfliktních přesvědčení v životě, separačních procesů vazeb rodič-dítě, přeprogramování destruktivních či nefunkčních identit, přesvědčení a vnitřních hlasů naší duše, dle kterých jednáme v různých životních situacích, na funkční a konstruktivní. Pracuje se v lehce změněných stavech vědomí s plně vědomou komunikací a vizualizací, a to většinou v sedě či ve stoje za pohybu.

 

 • Koučování – strukturovaný proces pro nalezení a dosažení vlastních cílů, nalezení motivace a potřebných kroků, využití dostupných zdrojů, provedení přes konfliktní, transformační a vývojové procesy v osobním či firemním životě. Vytváření pevného psychického základu potřebného pro vědomý a odvážný život se sebedůvěrou a jasnou hlavou.

 • Narace a narativní management – práce s životními příběhy, které tvořily naši minulost, jejich kapitolami a křižovatkami, životními tématy, skrytými hodnotami a zdroji a které mají konstruktivní či destruktivní vliv na naší současnost a budoucnost.

 • Rodokmeny a mandaly – konzultace a podpora tvorby základních pomůcek pro individuální a skupinovou terapii.

 

 • Práce s dechem - dechové očistné, uvolňující, harmonizační či regresní techniky.
 • Práce s tělem - výbornou metodou podporující celý proces práce s traumatem a na uvolnění zadržených traumatických energií je metoda MFK.

.

Během sezení se lze rovněž věnovat:

Ošetření a ukotvení zážitků z prožitkových seminářů a technik – prožitkové metody, jako např. rodinné konstelace či konstelace traumatu mohou někdy otevřít staré nevyléčené rány, bolesti a vytěsněné vzpomínky v lidské duši, což je nezbytné pro jejich vyléčení a integraci, ale někdy je vhodné podpořit tento proces a pomoci klientovi se rychleji v otevřeném tématu zorientovat a propojit s každodenní realitou.

 

Cena a místo sezení:

1. V prostorech Shift-Centra na SPŠ, Havlíčkova 426, Česká Lípa

Cena500,- Kč / 60-70 min.,  750,- Kč / 90-100 min. , 1 200,-Kč / 150-180 min. zvýhodněný blok.

Na úhradu lze použít i poukázky Sodexo Relax Pass nebo Flexi Pass.

Objednání na setkání proveďte prosím na tel: 734 701 861 , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

2. V prostorech MFK-Centra Praha, ulice Palackého 1 - Psychoterapeutická a psychosomatická poradna MFK Centra Praha - více zde.

Cena: 1 500,- Kč / 60-70 min., 500,-Kč / za každou další 0,5hod, resp. 2 000,- Kč / 90-100 min. , 2 500,-Kč / 120-130 min. nebo zvýhodněný blok: 3 000,- / 3hod

Objednání na setkání proveďte prosím na : telefon: +420 224 813 755, mobil: 724 848 632 nebo 602 486 745 , e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

strp2015_125x125

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie

 • Pondělí:
 • Orientální tance - začátečnice - pondělí 18:00 hod - 19:30hod - vede Kristýna
 • Úterý:
 • Jóga pro všechny od 15 let
 • Středa:
 • Orientální tance - pokročilé - 18:00-19:30 hod
 • Orientální tance - taneční skupina - 19:30-20:30 hod - vede Fairoze a Kristýna
 • Čtvrtek:
 • Jóga - vede P. Němeček
 • Pátek:
 • příležitostně (po 19 hod) : meditace, bubnovací a harmonizační workshopy
 • Víkendy: pravidelné semináře systemických konstelací, výcviku v SiT Systému a další akce

Systemické rodinné konstelace - Praha (StudioPro, Polská 6, Praha 2), vede Tomáš Půlpán

( víkendy: Pá 17:30-22:00 hod (prezentace možná od 17:00 hod), So 9:30-20:00 hod, Ne 9:30-18:00 hod), jednodenní semináře pak: 9:30-18:30 hod


23.-25.1. 2015

06.1. 2015

27.2.-1.3. 2015

03.2.2015

20.-22.3. 2015

03.3.2015

17.4. - 19.4. 2015

7.4.2015

? 22. - 24.5. 2015 ?

05.5.2015

19. - 21.6. 2015

02.6.2015

17. - 19.7. 2015

7.7.2015

 

xxx.2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

 

 

 

 

 

Meditační nářez s tradiční harmonizací a bubny - Česká Lípa

 • další termíny budou stanoveny a nebo uvedeny v aktuální nabídce

.

Meditační seminář s ochutnávkou vonných pryskyřic - 28.12. 2014 !! - new

.

!!! další opakování semináře : Antivirus mysli !!!- další termíny budou uvedeny v hlavní nabídce termínů

- zásadní odhalení nejčastějších chybných vzorců, postojů a přístupů v našem myšlení, terapeutických a sebepoznávacích technikách

.

 

Systemické konstelace Česká Lípa (Shift-centrum na SPŠ v České Lípě, ul. Havlíčkova 426) : 9-19 hod


10.1.2015

07.2.2015

07.3.2015

11.4.2015

09.5.2015

06.6.2015

11.7.2015

xx.8.2015

xx.9.2015

xx.10.2015

xx.11.2015

xx.12.2015

 • Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, trauma a terapie, NLP...
- celostní integrující výcvik pro terapeutykoučeřídící pracovníkyléčitelekaždého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat terapeuticky bez zbytečných retraumatizací. Budou tedy položeny základy Systemických konstelacírodinných konstelacíkonstelací traumatustrukturních konstelacífiremních konstelací a dalších variet ve skupině i individuálních. Dále základy práce ve skupině i individuálních konzultací, základy NLP a hypnoterapie, práce s příběhy a tím vším prochází napříč práce s traumatem a vnímání traumatických procesů, phenomenologický přístup je základem pro vytvoření bezpečného prostředí a vnímání co největšího objemu dostupných informací, vedoucích ke skutečné podstatě problémového tématu ... a to vše se odráží v těle člověka, které potřebuje adekvátně uvolňovat  zadržené energie, a to způsobem, který je pro tělo přirozený, nenásilný, odpovídající vzniku traumatu a traumatickým obranným strategiím, který neretraumatizuje a neupevňuje konkrétní traumatické strategie. Volba dosaženého stupně (level): 1. SIT Systém - Basic 2. SIT Systém - Praktik 3. SIT Systém - Terapeut

Orientální břišní tance - Česká Lípa

 • pondělí, 18:00-19:30 hod (začátečnice) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
 • středa, 18:00-19:30 hod (pokročilé) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
 • středa, 19:30-20:30 hod (taneční skupina) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa