Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

logotyp

.

MFK metoda


fyzioterapie a ošetření, prevence a regenerace,
poradenství a psychosomatika,
péče o bolavé tělo i potěšení
.
v expertním systému MFK

mfklogo

.

Tato metoda je plně v souladu a velmi podporující specifický přístup SiT Systému

.

Pečujte o svůj pohybový systém metodou plnou možností...

Jednostranné, či nadměrné zatěžování pohybového systému (dlouhodobé sezení u počítače, cvičení ve fitness, golf, tenis, squash, aj. sportovní aktivity) vede ke svalové dysbalanci. Ta může být příčinou bolesti a omezení pohybu. Pokud není včas ošetřena může vést nejprve k funkčním a posléze strukturálním změnám na svalech, kloubech, páteři i v ostatních částech těla.

Ošetření metodou MFK je ucelený systém, vycházející z tradičních osvědčených vyšetřovacích a terapeutických postupů (důležitý je zejména svalový test), které přizpůsobuje okamžitému stavu pohybového systému klienta a s využitím informačních technologií propojuje v jeden ucelený systém, kde se hledají a ošetřují skutečné příčiny, zdroje problému, které se teprve posléze zrcadlí a řetězí do široké škály následků se kterými klient běžně přichází pro pomoc.

mfk1

Vyšetření v systému MFK obsahuje:

 • sepsání anamnézy (malého dotazníku),

 • svalový test celého těla (dle vedení expertním systémem MFK - speciální PC-software),

 • počítačový model zátěže svalového systému, míšního systému, kloubního systému, vnitřních orgánů,... v expertním systému MFK
 • seznámení s úlevovou či zamrznutou traumatickou pozicí-polohou-postojem těla a hledání jeho významu
 • náhled na psychosomatické souvislosti,

 • podle aktuálního stavu zvolený typ ošetření (v souladu zjištěných souvislostí v počítačovém modelu expertního systému MFK)

 • konečná kontrola vybraných pozic svalového testu (umožňující okamžitou zpětnou vazbu o dosažených změnách)

 • mfk2

.

Celková doba běžného ošetření-konzultace v MFK systému trvá cca 1-1,5hod.

.

Metoda MFK je vhodná a velmi efektivní pro ošetření akutních tělesných problémů dle expertního systému MFK i pro prevenci a regeneraci tělesného zdraví.

Metoda MFK je výtečným poradcem průvodcem sportovců a trenérů pro nalezení ideální tréninkové zátěže sportovců a volbu tréninkových metod a hledání ideální techniky sportovního výkonu.

Metoda MFK umožňuje nalezení zátěžové a úlevové pozice celého těla, nalezeni traumatizující a vyvažující dynamiky v těle, což je nejen potřebné pro prevenci, ale také pro zvolení aktuálně vhodné techniky ošetřující naše tělo (kdekoliv a u kohokoliv) a způsob její aplikace dle skutečně aktuálního stavu, aby nedocházelo k nevědomé retraumatizaci jednotlivých částí těla i duše, což se jinak, bez znalosti zde zjištěného modelu, velmi často a lehce stává.

Metoda MFK tedy vytváří prostor pro systémovou práci s tělem i jinými metodami a technikami.

Metoda MFK je také velmi vhodný doplněk k jakékoliv psychoterapeutické práci, práci s duševními traumaty a hledání psychosomatických souvislostí či na cestě sebepoznávání a sebeuvědomování.

Metoda MFK nám dá, přes naše tělo, okamžitou zpětnou vazbu na jakoukoliv změnu v životě a kroky na naší cestě.

Metoda MFK je jedinečným poradcem pro odstraňování tzv. "zlozvyků v polohách těla při různé činnosti" a hledání jeho lepší ergonomie.

Metoda MFK je jedinečná pro velmi efektivní a nenásilný způsob uvolňování zadržených traumatických energií a emocí v tělesných blocích a pancířích.


Poznámka:

Podobný význam, jako poznání a aplikace systemické a především traumatické dynamiky, pro psychoterapii a koučování, má MFK metoda pro obory a terapeutické techniky pracující s lidským fyzickým tělem. Kdo vyzkouší, ten pochopí :-)


Podrobné informace na:

www.mfkcentrum.cz nebo www.mfkinstitute.cz

Užívat Systém MFK opravňuje jen ty odborníky oborů fyzioterapie, sportovního, kondičního a regeneračního poradenství či trenérství, kteří jsou absolventy školení Metoda MFK a získali Certifikát pro užívání systému MFK.

.

Ošetření a poradenství v systému MFK provádí:

Lenka Křivánková - certifikovaná terapeutka MFK metody (základní stupeň i psychosomatický výcvik MFK), certifikovaná výživová poradkyně, jako certifikovaná terapeutka pracuje v SiT Systému, poradkyně pro systemickou řízenou detoxikaci, matka 2 dcer s mnohými zkušenostmi v individuálních i skupinových sebepoznávacích procesech, práci s traumaty a psychosomatice.

Lenka-face

Kontakt (mob. tel.): 739 261 043

Kde: Shift-Centrum, Havlíčková 426, Česká Lípa

Cena: 500,-Kč / 60-75 min, v případě potřeby jde za příplatek ošetření spojit s podrobnější psychosomatickou a psychoterapeutickou konzultací nebo výživovým poradenstvím.

 

Certifikace: zde

.

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

strp2015_125x125

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie

 • Pondělí:
 • Orientální tance - začátečnice - pondělí 18:00 hod - 19:30hod - vede Kristýna
 • Úterý:
 • Jóga pro všechny od 15 let
 • Středa:
 • Orientální tance - pokročilé - 18:00-19:30 hod
 • Orientální tance - taneční skupina - 19:30-20:30 hod - vede Fairoze a Kristýna
 • Čtvrtek:
 • Jóga - vede P. Němeček
 • Pátek:
 • příležitostně (po 19 hod) : meditace, bubnovací a harmonizační workshopy
 • Víkendy: pravidelné semináře systemických konstelací, výcviku v SiT Systému a další akce

Systemické rodinné konstelace - Praha (StudioPro, Polská 6, Praha 2), vede Tomáš Půlpán

( víkendy: Pá 17:30-22:00 hod (prezentace možná od 17:00 hod), So 9:30-20:00 hod, Ne 9:30-18:00 hod), jednodenní semináře pak: 9:30-18:30 hod


23.-25.1. 2015

06.1. 2015

27.2.-1.3. 2015

03.2.2015

20.-22.3. 2015

03.3.2015

17.4. - 19.4. 2015

7.4.2015

? 22. - 24.5. 2015 ?

05.5.2015

19. - 21.6. 2015

02.6.2015

17. - 19.7. 2015

7.7.2015

 

xxx.2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

 

 

 

 

 

Meditační nářez s tradiční harmonizací a bubny - Česká Lípa

 • další termíny budou stanoveny a nebo uvedeny v aktuální nabídce

.

Meditační seminář s ochutnávkou vonných pryskyřic - 28.12. 2014 !! - new

.

!!! další opakování semináře : Antivirus mysli !!!- další termíny budou uvedeny v hlavní nabídce termínů

- zásadní odhalení nejčastějších chybných vzorců, postojů a přístupů v našem myšlení, terapeutických a sebepoznávacích technikách

.

 

Systemické konstelace Česká Lípa (Shift-centrum na SPŠ v České Lípě, ul. Havlíčkova 426) : 9-19 hod


10.1.2015

07.2.2015

07.3.2015

11.4.2015

09.5.2015

06.6.2015

11.7.2015

xx.8.2015

xx.9.2015

xx.10.2015

xx.11.2015

xx.12.2015

 • Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, trauma a terapie, NLP...
- celostní integrující výcvik pro terapeutykoučeřídící pracovníkyléčitelekaždého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat terapeuticky bez zbytečných retraumatizací. Budou tedy položeny základy Systemických konstelacírodinných konstelacíkonstelací traumatustrukturních konstelacífiremních konstelací a dalších variet ve skupině i individuálních. Dále základy práce ve skupině i individuálních konzultací, základy NLP a hypnoterapie, práce s příběhy a tím vším prochází napříč práce s traumatem a vnímání traumatických procesů, phenomenologický přístup je základem pro vytvoření bezpečného prostředí a vnímání co největšího objemu dostupných informací, vedoucích ke skutečné podstatě problémového tématu ... a to vše se odráží v těle člověka, které potřebuje adekvátně uvolňovat  zadržené energie, a to způsobem, který je pro tělo přirozený, nenásilný, odpovídající vzniku traumatu a traumatickým obranným strategiím, který neretraumatizuje a neupevňuje konkrétní traumatické strategie. Volba dosaženého stupně (level): 1. SIT Systém - Basic 2. SIT Systém - Praktik 3. SIT Systém - Terapeut

Orientální břišní tance - Česká Lípa

 • pondělí, 18:00-19:30 hod (začátečnice) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
 • středa, 18:00-19:30 hod (pokročilé) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
 • středa, 19:30-20:30 hod (taneční skupina) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa