Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF
logotyp

NLP

(neuro-lingvistické-programování)

.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu SiT Systému.

.

NLP (neuro-lingvistické-programování) je metoda která vychází ze základů hypnoterapie podle Miltona Ericksona, kterou rozvíjelo následně mnoho odborníků, a která pracuje se změnou omezujících programů a vzorců v naši mysli, vědomým používání jazyka a všech našich smyslů pro praktický život.


Při práci v NLP dochází k odhalení a popsání nefunkčních či destruktivních strategií našeho jednání, myšlení, cítění a nalezení jejich motivací a skrytých souvislostí a významů, takže jim lze přirozeně a nenásilně přiřadit místo, kterém jim v našem životě skutečně patří (pokud tam vůbec patří, protože některé programy a přesvědčení naopak patří jen do života našich předků a pro nás už mohou působit jen destruktivně a omezují nás), a následně pak nalézt či vytvořit nové obrazy, nové řídící programy v naši mysli a duši, kterou jsou funkční, bezpečnější, efektivnější, přátelštější k našim skutečným potřebám, k našemu zdraví a životu vůbec. Toto přeprogramování probíhá na úrovni naší mysli se zapojením všech našich smyslů (cítění, zrak, sluch, hmat, čich) pomocí vědomé komunikace a vizualizace a vědomého používání jazyka, což současně vyvolává potřebné neurochemické změny i v našem mozku, vytváří nová nervová spojení, propojení v něm .... odtud tedy NLP - neurolingvistické programování, která jsou potřebná pro uvedení a ukotvení změn do reálného života. Dnes víme, že ke stejným neurochemickým procesům v mozku, jako při prožívání reálné konkrétní situace, dochází rovněž při virtuální aktivitě mozku, při "pouhé" myšlenkové aktivitě, při představách-vizualizacích a pod. Záleží tedy na nás, jak s touto informaci naložíme - jak dalece se necháme zneužívat současným okolím a  budeme si vytvářet virtuální realitu podle něj a cizích potřeb a cílů, jak moc budeme žít ve virtuální realitě historie našich předků, a nebo jak si budeme vytvářet novou realitu podle vlastních přítomných potřeb s vlastníma nohama na zemi.

Vědomým používáním jazyka v NLP tedy můžeme přeprogramovat své jednání na neurochemické úrovni v našem mozku a těle. Můžeme vědomě ovlivňovat svůj život a život ostatních kolem nás. Všichni jsme ovlivňováni tím, co sami říkáme, tím co slyšíme, co na nás valí média a sdělovací prostředky, tím co jsme slýchali a prožívali nebo slyšeli či prožívali naši předci a sami takto ovlivňujeme neustále své okolí. V tomto oboustranně manipulujícím procesu můžeme být pouze buď vědomě nebo nevědomě a tím buď máme šanci korigovat své jednání nebo ne. Můžeme se učit brát si odpovědnost za své jednání a svůj život nebo ne. Mnoho přesvědčení a vzorců myšlení a jednání bylo funkčních pro naše předky v určitých konkrétních situacích nebo pro nás, když jsme byli malí, ale nejsou funkční pro nás dnes nebo v situacích nových.

NLP je výborné také pro zpracování traumatických zážitků, kotvení a napojení na vlastní vnitřní zdroje a hodnoty, integrace změn a konfliktních přesvědčení v životě, separačních procesů vazeb rodič-dítě, přeprogramování destruktivních či nefunkčních identit, přesvědčení a vnitřních hlasů naší duše, dle kterých jednáme v různých životních situacích, na funkční a konstruktivní.

NLP a hypnoterapie je způsob, jak se naučit vnímat význam a sílu toho, co říkáme a co posloucháme, na náš reálný život. Můžeme se naučit, jak mluvit a jak poslouchat, aby mluvené a poslouchané pracovalo pro nás a ne proti nám. Je to tedy metoda velmi vhodná rovněž pro koučování, pro podporu realizace či nalezení svých vizí, pro nalezení motivace apod.

Při NLP se pracuje v lehce změněných stavech vědomí (které každý dobře zná), s plně vědomou komunikací a vizualizací, a to většinou v sedě či ve stoje za určitého pohybu, kdy terapeut-lektor-kouč provází klienta celým procesem, který je založen na naprosté svobodné volbě a vědomém rozhodování.

 

Cena a místo sezení:

1. V prostorech Shift-Centra na SPŠ, Havlíčkova 426, Česká Lípa

Cena500,- Kč / 60-70 min.,  750,- Kč / 90-100 min.1 200,-Kč / 150-180 min. zvýhodněný blok.

Na úhradu lze použít i poukázky Sodexo Relax Pass nebo Flexi Pass.

Objednání na ošetření proveďte prosím na tel: 734 701 861 , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

2. V prostorech MFK-Centra Praha, ulice Palackého 1

Cena1 500,- Kč / 60-70 min., 500,-Kč / za každou další 0,5hod, 2 000,- Kč / 90-100 min. ,2 500,-Kč / 120-130 min. nebo zvýhodněný blok: 3 000,- / 3hod

Objednání na ošetření proveďte prosím na :  telefon: +420 224 813 755, mobil: 724 848 632 nebo 602 486 745 , e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

strp2015_125x125

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie

 • Pondělí:
 • Orientální tance - začátečnice - pondělí 18:00 hod - 19:30hod - vede Kristýna
 • Úterý:
 • Jóga pro všechny od 15 let
 • Středa:
 • Orientální tance - pokročilé - 18:00-19:30 hod
 • Orientální tance - taneční skupina - 19:30-20:30 hod - vede Fairoze a Kristýna
 • Čtvrtek:
 • Jóga - vede P. Němeček
 • Pátek:
 • příležitostně (po 19 hod) : meditace, bubnovací a harmonizační workshopy
 • Víkendy: pravidelné semináře systemických konstelací, výcviku v SiT Systému a další akce

Systemické rodinné konstelace - Praha (StudioPro, Polská 6, Praha 2), vede Tomáš Půlpán

( víkendy: Pá 17:30-22:00 hod (prezentace možná od 17:00 hod), So 9:30-20:00 hod, Ne 9:30-18:00 hod), jednodenní semináře pak: 9:30-18:30 hod


23.-25.1. 2015

06.1. 2015

27.2.-1.3. 2015

03.2.2015

20.-22.3. 2015

03.3.2015

17.4. - 19.4. 2015

7.4.2015

? 22. - 24.5. 2015 ?

05.5.2015

19. - 21.6. 2015

02.6.2015

17. - 19.7. 2015

7.7.2015

 

xxx.2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

 

 

 

 

 

Meditační nářez s tradiční harmonizací a bubny - Česká Lípa

 • další termíny budou stanoveny a nebo uvedeny v aktuální nabídce

.

Meditační seminář s ochutnávkou vonných pryskyřic - 28.12. 2014 !! - new

.

!!! další opakování semináře : Antivirus mysli !!!- další termíny budou uvedeny v hlavní nabídce termínů

- zásadní odhalení nejčastějších chybných vzorců, postojů a přístupů v našem myšlení, terapeutických a sebepoznávacích technikách

.

 

Systemické konstelace Česká Lípa (Shift-centrum na SPŠ v České Lípě, ul. Havlíčkova 426) : 9-19 hod


10.1.2015

07.2.2015

07.3.2015

11.4.2015

09.5.2015

06.6.2015

11.7.2015

xx.8.2015

xx.9.2015

xx.10.2015

xx.11.2015

xx.12.2015

 • Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, trauma a terapie, NLP...
- celostní integrující výcvik pro terapeutykoučeřídící pracovníkyléčitelekaždého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat terapeuticky bez zbytečných retraumatizací. Budou tedy položeny základy Systemických konstelacírodinných konstelacíkonstelací traumatustrukturních konstelacífiremních konstelací a dalších variet ve skupině i individuálních. Dále základy práce ve skupině i individuálních konzultací, základy NLP a hypnoterapie, práce s příběhy a tím vším prochází napříč práce s traumatem a vnímání traumatických procesů, phenomenologický přístup je základem pro vytvoření bezpečného prostředí a vnímání co největšího objemu dostupných informací, vedoucích ke skutečné podstatě problémového tématu ... a to vše se odráží v těle člověka, které potřebuje adekvátně uvolňovat  zadržené energie, a to způsobem, který je pro tělo přirozený, nenásilný, odpovídající vzniku traumatu a traumatickým obranným strategiím, který neretraumatizuje a neupevňuje konkrétní traumatické strategie. Volba dosaženého stupně (level): 1. SIT Systém - Basic 2. SIT Systém - Praktik 3. SIT Systém - Terapeut

Orientální břišní tance - Česká Lípa

 • pondělí, 18:00-19:30 hod (začátečnice) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
 • středa, 18:00-19:30 hod (pokročilé) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
 • středa, 19:30-20:30 hod (taneční skupina) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa