Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

logotyp

Pohyby duše (Movement of the Soul)

Metoda B. Hellingera vycházející z rodinných konstelací či navazující na rodinné konstelace, ale pracující na jiné úrovni a na základě odlišných principů a cílů. Pohyby duše pracují jinak se systémovým prostředím jednotlivce a jeho rodiny, kdy vedou člověka za hranice systémového prostředí a jeho omezujícího vlivu, resp. uvědomění si potřeb své duše tento systém opustit, rozšířit, změnit a podívat se jakým směrem tyto potřeby vedou-ukazují. Při pohybech duše se pracuje rovněž s rozestavěním zástupců v prostoru, ale slovní vyjadřování pocitů je minimalizováno a zástupci jsou vedeni k pomalým pohybům následujícím skrytý pohyb-potřeby-puzení ve svém nitru.

• Cílem pohybů není něco vyřešit, ale ukázat možnosti a nechat působit. Cílem není ani porozumění, i když ho může přinést. Řešení je tedy podstatně méně definováno, hledá se dotek nových věcí. Jde o pohyb, který vyvolá další pohyb.

• Jsou vhodné pro náhled na interakcí s externím vlivem, cizím nesystémovým řešením a konfrontací a často se používají zástupci personifikovaných témat.

Pro pohyby duše je většinou zapotřebí mít v zásadě vyřešeny systémové vztahy z rodinných konstelací. Jinak se stává, že se děj rozvíjí velmi ztěžka nebo je nutno se vrátit do systemických vazeb z RK. Ale lze je vždy použít na vyvolání určitého vnitřního obrazu konkrétního osobního či vztahového problému a tak ujasnit potřeby, situaci, získat vhled pro další práci.

Pro pohyby duše je ale naprosto zásadní mít řešenou a rozkrytou svou traumatickou strukturu a zapletení v nevědomých motivech, traumatických strategiích a identitách, protože jinak nedokážeme tyto traumatické potřeby a motivace odlišit od skutečně svých a hrozí takto, že se velmi snadno necháme retraumatizovat a naopak tato přeznačení, parazitické identity a nenaplněná přání předků ukotvíme ve svém životě! Tyto jemné vnitřní pohyby naší duše a její rozvíjející potřeby jsou totiž, z pohledu běžícího traumatického procesu a ohrožení, ve kterém všichni jsme zapleteni "až po uši", vždy až na druhém místě, takže prioritně je pochopitelně a zákonitě mnohem větší síla a pozornost věnována našemu přežití. Strategie přežití je spojena vždy s tou nejsilnější energií v našich životech a díky tomu jsme ještě tady. Kdyby tomu tak nebylo, tak už jsme dávno vymřeli.

Pohyby duše jdou ale vždy použít jako vložené vsuvky na prozkoumání dílčích úseků a témat v konstelaci a mají své místo i v průběhu spontánních konstelací.

.

Se všemi těmito tématy lze pracovat na seminářích konstelací uvedených v aktuální nabídce, resp. pravidelně na seminářích konstelací v Praze ve StudioPro nebo Praze MFK-Centru nebo v Shift-Centru v České Lípě. Ve zvláštních termínech pak i na jiných místech republiky.

.

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

strp2015_125x125

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie

 • Pondělí:
 • Orientální tance - začátečnice - pondělí 18:00 hod - 19:30hod - vede Kristýna
 • Úterý:
 • Jóga pro všechny od 15 let
 • Středa:
 • Orientální tance - pokročilé - 18:00-19:30 hod
 • Orientální tance - taneční skupina - 19:30-20:30 hod - vede Fairoze a Kristýna
 • Čtvrtek:
 • Jóga - vede P. Němeček
 • Pátek:
 • příležitostně (po 19 hod) : meditace, bubnovací a harmonizační workshopy
 • Víkendy: pravidelné semináře systemických konstelací, výcviku v SiT Systému a další akce

Systemické rodinné konstelace - Praha (StudioPro, Polská 6, Praha 2), vede Tomáš Půlpán

( víkendy: Pá 17:30-22:00 hod (prezentace možná od 17:00 hod), So 9:30-20:00 hod, Ne 9:30-18:00 hod), jednodenní semináře pak: 9:30-18:30 hod


23.-25.1. 2015

06.1. 2015

27.2.-1.3. 2015

03.2.2015

20.-22.3. 2015

03.3.2015

17.4. - 19.4. 2015

7.4.2015

? 22. - 24.5. 2015 ?

05.5.2015

19. - 21.6. 2015

02.6.2015

17. - 19.7. 2015

7.7.2015

 

xxx.2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

 

 

 

 

 

Meditační nářez s tradiční harmonizací a bubny - Česká Lípa

 • další termíny budou stanoveny a nebo uvedeny v aktuální nabídce

.

Meditační seminář s ochutnávkou vonných pryskyřic - 28.12. 2014 !! - new

.

!!! další opakování semináře : Antivirus mysli !!!- další termíny budou uvedeny v hlavní nabídce termínů

- zásadní odhalení nejčastějších chybných vzorců, postojů a přístupů v našem myšlení, terapeutických a sebepoznávacích technikách

.

 

Systemické konstelace Česká Lípa (Shift-centrum na SPŠ v České Lípě, ul. Havlíčkova 426) : 9-19 hod


10.1.2015

07.2.2015

07.3.2015

11.4.2015

09.5.2015

06.6.2015

11.7.2015

xx.8.2015

xx.9.2015

xx.10.2015

xx.11.2015

xx.12.2015

 • Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, trauma a terapie, NLP...
- celostní integrující výcvik pro terapeutykoučeřídící pracovníkyléčitelekaždého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat terapeuticky bez zbytečných retraumatizací. Budou tedy položeny základy Systemických konstelacírodinných konstelacíkonstelací traumatustrukturních konstelacífiremních konstelací a dalších variet ve skupině i individuálních. Dále základy práce ve skupině i individuálních konzultací, základy NLP a hypnoterapie, práce s příběhy a tím vším prochází napříč práce s traumatem a vnímání traumatických procesů, phenomenologický přístup je základem pro vytvoření bezpečného prostředí a vnímání co největšího objemu dostupných informací, vedoucích ke skutečné podstatě problémového tématu ... a to vše se odráží v těle člověka, které potřebuje adekvátně uvolňovat  zadržené energie, a to způsobem, který je pro tělo přirozený, nenásilný, odpovídající vzniku traumatu a traumatickým obranným strategiím, který neretraumatizuje a neupevňuje konkrétní traumatické strategie. Volba dosaženého stupně (level): 1. SIT Systém - Basic 2. SIT Systém - Praktik 3. SIT Systém - Terapeut

Orientální břišní tance - Česká Lípa

 • pondělí, 18:00-19:30 hod (začátečnice) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
 • středa, 18:00-19:30 hod (pokročilé) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
 • středa, 19:30-20:30 hod (taneční skupina) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa