Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

ikona

Schéma metody

Pracuje se v bezpečném prostředí ve skupině většinou 10-20 osob. Pro řešení vztahů v systému postačuje přítomnost pouze jednoho zainteresovaného zástupce, tedy není potřeba pro postavení rodinné konstelace aby byli přítomni rodinní příslušníci, ačkoliv jejich přítomnost není rozhodně vyloučena, naopak někdy může být i velmi efektivní (za předpokladu respektování určitých pravidel), i když je tato přítomnost vždy podstatně obttížnější a náročnější.
Jedna obvyklá konstelace trvá cca 30-90 minut, ale může být i kratší nebo i o něco delší. Mezi jednotlivými konstelacemi se dělají většinou kratičké přestávky. Všichni zúčastnění jsou vyzváni k zachování mlčenlivosti sdělených či odhalených skutečností ve vazbě na konkrétní osoby. Jakékoliv předávání referencí a sdílení zkušeností z této práce by tedy nemělo probíhat jmenovitě.
 • Výběr pořadí pro vlastní konstelaci a usazení na "horkou židli".
 • Sdělení holých faktů a důležitých událostí v systému – bez osobních interpretací, lektor není na žádné straně. Lektor může požadovat od klienta formulování záměru zakázky či určité potvrzení tento záměr skutečně řešit a může pak zkoušet konfrontovat jeho skutečné motivy v postavené konstelaci.
 • Určení zástupců systému a vnitřních částí, postav a témat lektorem pro následnou práci (určení rolí do konstelace).
 • Výběr zástupců (zástupných rolí) vybraných členů systému a částí naší psyché – velký význam pro účastníka má i účast na cizí roli (nejen z vlastní konstelace)
 • Intuitivní rozmístění zadavatelem zástupců systému v prostoru (včetně zástupce či zástupců části psyché  zadavatele konstelace) = postavení konstelace
 • Vnímání a sdělování skutečných vlastních pocitů, vnímání celkového rozestavení a dynamiky v něm. Nejde o mentální tvoření – vymýšlení rolí dle nějakých pravidel a nejde o víru ve fungování přenosu pocitů na zástupce nebo schopnost jejich vyjádření, ale pouze o upřímnost a pravdivost ke svým pocitům nebo i k tomu že žádné nejsou nebo jsou jiné, než jaké bych si přál, aby byly.
 • Hledání dynamiky systému, systemických a traumatických zapletení, traumatických strategií, přeznačených hodnot, skrytých motivů ...
 • Svobodné a čistě pocitové přesování pozic, hledání a testování nových potenciálních pozic – postavení v konstelaci a pohyb v ní přináší až překvapivé změny pocitů a vazeb mezi zástupci.
 • Využívání NLP principů pro formulování vhodných individuálních slovních vyjádření názorů a pocitů, projevu úcty či naopak zraněných pocitů, vhodných a pravdivých afirmací, přijímajících realitu. Všechna slovní vyjádření by měla být formou nabídek (bez autoritativního tlaku) a projevem svobodné volby. Je třeba důsledně hlídat a neustále ověřovat pravdivost a kongruentnost slovních i pocitových vyjádření.
 • Identifikace přeznačených identit a záměrů, virových vzorců v myšlení, ukončování obranných traumatických strategií, vyjasnění přeznačených hodnot, konfrontování iluzí.
 • Integrování vlastních vytěsněných částí psyché a dezintegrování cizích parazitických částí.
 • Nová spojení, nové cesty a možnosti či potenciální kroky, nové pojmenování, nové pocity a nový vnitřní obraz, který podpoří proces změny a vytváření nové reality
 • Nový obraz, nové rozestavení v konstelaci, by mělo odrážet reálný stav změny či reálně dosažitelný po určitých krocích, ale rozhodně ne nějaký teoretický model a přání lektora či klienta či skupiny.
 • Zadavatel konstelace pozoruje pocity zástupců, svých částí-identit a dynamiku v systému a přijímá je jako skutečné pocity na hlubší úrovni, nechává je na sebe působit a hledá propojení do známé reality (nesnaží se hájit svá přesvědčení, jiné své polohy a hodnoty). Spojení se skutečnými primárními pocity, esencemi a nepřeznačenými hodnotami nás kotví v realitě, posiluje pro svobodný život, kdežto spojení se sekundárním pocity, přeznačenými hodnotami posiluje identifikaci se systemickou rolí a traumatickým zapletením.
 • Na konec či v určité fázi může být provedena výměna zástupce se zadavatelem konstelace a nebo mnohem častěji, při práci s jednotlivými částmi naší psyché, je zadavatel jen postaven do kontaktu se svými částmi a s celým postaveným systémem, kdy zadavatel ještě sám hledá svou pozici a spojení na ostatní nebo tak ukotvuje sebe ve své jiné konstruktivnější, odpovědnější, dospělejší či zdravější identitě.
 • Vystoupení z rolí zástupců.
 • Působení nové konstelace a vnitřních změn a postojů v čase a sledování změn ve strategiích a vnímání hodnot. Propojování prožitých obrazů, procesů a pocitů do racionální struktury a běžné reality. Nové vnímání reality a získávání nových zkušeností v ní a vytváření nové reality.
 • Výsledné postavení – řešení konstelace – jde vždy o momentální řešení, není konečným stavem, ale přechodným stavem, který se může změnit, je především směrem, kterým ukazuje. Podobně nelze absolutizovat ani žádný jiný výsledný obraz konstelace neboť může mít svou vývojovou dynamiku a může být pouze cestou k přijetí určitého zranění, k rozpletení systemických a traumatických zapletení, může zrcadlit pro představivost dostupným a srozumitelným způsobem jen důležité téma a intenzitů jeho energií, může být přenosem či opakováním stěžejní události o generaci či generace dále...
 • Po ukončení semináře či v jeho průběhu by měl být vždy dán určitý prostor na vzniklé dotazy a případné nejasnosti, vedoucí k ukotvení prožitku klienta.
 • Po návratu z RK do reality každodenního života a systemických vztahů nelze předvídat vliv na ostatní členy systému – mají nově otevřené dveře ke změně, ale je to jejich svobodná volba, často cítí, že se něco děje, ale nerozumí tomu, mohou taky cítit přeskupení odpovědnosti, břemen a pocitů a tomu se mohou i bránit či se cítit ohroženi, ale častěji mohou vnímat spíše nové porozumění, přijetí-uznání apod. Není žádný recept, není povinnost cokoliv po konstelaci dělat či říkat, ale někdy vznikne vnitřní potřeba něco říct, něco uznat, omluvit se, stanovit nová pravidla, obhájit si svůj prostor, někoho navštívit, něco vyřešit…. Není potřeba se do něčeho nutit, ale nechat působit, dát prostor prožitku a využít nabízených možností reálným jednáním. Někdy mohou přijít obavy z možného konfliktu v systému – konflikt je možný, ale zda je konflikt vhodný pro náš život či nikoliv nemůžeme nikdy dopředu a z krátkodobého subjektivního pohledu soudit a vždy k němu máme nové zdroje síly a motivace a vždy je přechodovým dějem pro změnu.
 • Změny lze pozorovat: většinou okamžitě po konstelaci se změní osobní vnímání a porozumění lidem obecně, zvláště vůči členům systému. Některé změny (osobní či v celém systému) se projevují jemně a méně nápadně (ale ne méně účinně) třeba půl roku či rok po RK. Není důležité jestli se lidé cítí po RK šťastně, ale jaké jsou vidět změny v životě člověka třeba po několika letech. Některé změny mohou být až překvapivě rychlé, silné a intenzivní. Mohou se přihodit různá „náhodná“ setkání s důležitými osobami systému, vyjevit nové neznámé skutečnosti.
 • V následujících několika dnech až týdnech ještě mohou doznívat některé spuštěné procesy v člověku a mohou být provázeny zvýšenou citlivostí až přecitlivělostí na některé podněty (trpělivě přijímat změny) nebo také pocitem někdy až silné euforie (pak užít si, ale nepodlehnout). Vhodné je provádění uzemňující činnosti a práce s tělem uvolňující zadržené traumatické energie z ukončených traumatických procesů.
 • Pozor na zástupné separace - v rámci otevřených či neřešených separačních traumat (oddělování od rodičů) se mohou někdy objevit pokusy o zástupnou separaci - vymezení vůči skupině (zástupné matce) a autoritě lektora (zástupný otec). Tento proces je dobré zvědomit a zachytit a řešit tam, kde je třeba.
.


 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

strp2015_125x125

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie

 • Pondělí:
 • Orientální tance - začátečnice - pondělí 18:00 hod - 19:30hod - vede Kristýna
 • Úterý:
 • Jóga pro všechny od 15 let - 14:00-15:16 hod a 15:45 - 17:00 hod (vede Iva Hroudová)
 • Cvičení pěti elementů - 18:20-19:50 hod - vede Mgr. Iva Tesárková
 • cvičení s Radkou 20:00-21:00 hod - vede Radka Mothejzíková
 • Středa:
 • Orientální tance - pokročilé - 18:00-19:30 hod
 • Orientální tance - taneční skupina - 19:30-20:30 hod - vede Fairoze a Kristýna
 • Čtvrtek:
 • Tvořivé setkávání rodičů s dětmi a hudbou - 15:00-16:00 hod (vedou Mgr. Iva Tesárková a Petr Kalvoda)
 • Tai-chi 18:00-19:30hod
 • cvičení s Radkou 20:00-21:00 hod - vede Radka Mothejzíková
 • Pátek:
 • příležitostně (po 19 hod) : meditace, bubnovací a harmonizační workshopy
 • Víkendy: pravidelné semináře systemických konstelací, výcviku v SiT Systému a další akce

Systemické rodinné konstelace - Praha (StudioPro, Polská 6, Praha 2), vede Tomáš Půlpán

( víkendy: Pá 17:30-22:00 hod (prezentace možná od 17:00 hod), So 9:30-20:00 hod, Ne 9:30-18:00 hod), jednodenní semináře pak: 9:30-18:30 hod


23.-25.1. 2015

06.1. 2015

27.2.-1.3. 2015

03.2.2015

20.-22.3. 2015

03.3.2015

17.4. - 19.4. 2015

7.4.2015

? 22. - 24.5. 2015 ?

05.5.2015

19. - 21.6. 2015

02.6.2015

17. - 19.7. 2015

7.7.2015

 

xxx.2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

 

 

 

 

 

Meditační nářez s tradiční harmonizací a bubny - Česká Lípa

 • další termíny budou stanoveny a nebo uvedeny v aktuální nabídce

.

Meditační seminář s ochutnávkou vonných pryskyřic - 28.12. 2014 !! - new

.

!!! další opakování semináře : Antivirus mysli !!!- další termíny budou uvedeny v hlavní nabídce termínů

- zásadní odhalení nejčastějších chybných vzorců, postojů a přístupů v našem myšlení, terapeutických a sebepoznávacích technikách

.

 

Systemické konstelace Česká Lípa (Shift-centrum na SPŠ v České Lípě, ul. Havlíčkova 426) : 9-19 hod


10.1.2015

07.2.2015

07.3.2015

11.4.2015

09.5.2015

06.6.2015

11.7.2015

xx.8.2015

xx.9.2015

xx.10.2015

xx.11.2015

xx.12.2015

 • Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, trauma a terapie, NLP...
- celostní integrující výcvik pro terapeutykoučeřídící pracovníkyléčitelekaždého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat terapeuticky bez zbytečných retraumatizací. Budou tedy položeny základy Systemických konstelacírodinných konstelacíkonstelací traumatustrukturních konstelacífiremních konstelací a dalších variet ve skupině i individuálních. Dále základy práce ve skupině i individuálních konzultací, základy NLP a hypnoterapie, práce s příběhy a tím vším prochází napříč práce s traumatem a vnímání traumatických procesů, phenomenologický přístup je základem pro vytvoření bezpečného prostředí a vnímání co největšího objemu dostupných informací, vedoucích ke skutečné podstatě problémového tématu ... a to vše se odráží v těle člověka, které potřebuje adekvátně uvolňovat  zadržené energie, a to způsobem, který je pro tělo přirozený, nenásilný, odpovídající vzniku traumatu a traumatickým obranným strategiím, který neretraumatizuje a neupevňuje konkrétní traumatické strategie. Volba dosaženého stupně (level): 1. SIT Systém - Basic 2. SIT Systém - Praktik 3. SIT Systém - Terapeut

Orientální břišní tance - Česká Lípa

 • pondělí, 18:00-19:30 hod (začátečnice) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
 • středa, 18:00-19:30 hod (pokročilé) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
 • středa, 19:30-20:30 hod (taneční skupina) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa