Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

logotyp


Strukturní konstelace

Konstelace vnitřních postav naší duše a struktury osobnosti

.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu SiT Systému.

.

Pro každou naší aktivitu, pro každý způsob zpracovávání specifických životních situací a pocitů, si většinou nevědomě vytváříme celou škálu pomocných vnitřních identit, vnitřních postav (většinou schovanou do jednoho komplexu, kterému říkáme "já") a vytváříme celou velmi spletitou strukturu skrytých vazeb, vztahů a motivací. Součástí této struktury jsou rovněž archetypální postavy společného lidského nevědomí, které zajišťují naše určité vývojové kroky. Pokud můžeme tyto postavy svobodně používat, spolupracovat s nimi, komunikovat s nimi, tedy vstupovat do nich a vystupovat z nich, pak je vše v pořádku, ale pod vlivem traumatických událostí se tento svobodný pohyb a spolupráce zásadně naruší, k některým postavám tak ztratíme přístup nebo naopak v nich nefunkčně uvízneme, či nás tyto části pod vlivem minulých zkušeností (našich či našich předků) začnou kontrolovat a ovládat. Tato kontrola a pozice je často zafixována přes nejrůznější přesvědčení. Pro tyto postavy v určitou chvíli a situaci jsou životně důležité zcela jiné životní hodnoty, mají jiné priority a mají jiný vztah k různým emocím, než v současnosti potřebujeme. Celá tato struktura vnitřních postav, zapletení, témat a motivací, odráží traumatické a systemické zapletení celého rodinného systému i celé společnosti.

S touto celou strukturou můžeme pracovat:

 • směrem kreativním, rozvojovým při hledání nových cest a realizací svých záměrů
 • směrem terapeutickým, tedy k odhalení skrytých problémových traumatických souvislostí a jejich změně

Můžeme se takto také věnovat tématům, jako jsou různé závislosti (alkohol, drogy, jídlo, vztahy, gamblerství,..), naše strachy a úzkosti nebo naše životní cíle, ideály a motivy či náš vztah k penězům, nebo se lze zabývat našimi vlastnostmi a dovednostmi či „nedovednostmi“.

Můžeme pracovat s pojmy jako vnitřní dítě, dospělý, rodič, vnitřní muž či žena, moudrý stařec, hrdina, válečník, soudce apod. A velmi dobře můžeme používat nejrůznější pohádkové a snové postavy, ať už cíleně dle jejich rolí a témat nebo tak, jak se spontánně objevily v našich snech. Zajímavým nástrojem jsou tedy i konstelace snů.

Speciálně zaměřené strukturní finanční konstelace na náš vztah k vlastní peněžence, penězům a úsporám a našemu způsobu hospodaření s majetkem obecně. Stav našich financí je totiž v daleko větší míře výsledkem našich podvědomých přesvědčení, než objektivních veličin, jako příjmu, platu, vzdělání, výdajů a dluhů. Tyto ,v těchto náhledech zazrcadlené vztahy a vazby, jsou pak pochopitelně zase odrazem hlubších systemických a traumatických zapletení.

Obsah naši peněženky či výše našeho konta se řídí vzorci, které jsme přebrali často již v ranném věku. Toto přebírání se dělo převážně velmi pocitově a nevědomě a pod silným vlivem vytěsněných traumatických identit, motivů a strategií našich předků – a to je právě důvodem, proč je pro nás nyní tak obtížné tyto vnitřní vzorce a přesvědčení změnit.

Časté fixace některých vnitřních přesvědčeních vznikají při kritických situacích v rodině, např. při ztrátách majetku a násilných činech, úmrtích, rozchodů rodičů, ztrádání a nedostatku, kdy pod vlimem traumat vzniká mnoho obranných potřeba přesvědčení a spustí se do běhu mnoho programů, které odpovídají nenaplněným potřebám. Jiné zase vznikají pod tíhou systémového svědomí, které po nás může požadovat zaplatit za nějaký nezpracovaný pocit viny za čin v historii systému nebo poukázat na nějaký nevyřešený dluh v systému. Silný vliv zde má naše loajalita vůči předkům a touha po sounáležitosti.

.

Se všemi těmito tématy lze pracovat na seminářích konstelací uvedených v aktuální nabídce, resp. pravidelně na seminářích konstelací v Praze ve StudioPro nebo Praze MFK-Centru nebo v Shift-Centru v České Lípě. Ve zvláštních termínech pak i na jiných místech republiky.

.
 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

strp2015_125x125

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie

 • Pondělí:
 • Orientální tance - začátečnice - pondělí 18:00 hod - 19:30hod - vede Kristýna
 • Úterý:
 • Jóga pro všechny od 15 let
 • Středa:
 • Orientální tance - pokročilé - 18:00-19:30 hod
 • Orientální tance - taneční skupina - 19:30-20:30 hod - vede Fairoze a Kristýna
 • Čtvrtek:
 • Jóga - vede P. Němeček
 • Pátek:
 • příležitostně (po 19 hod) : meditace, bubnovací a harmonizační workshopy
 • Víkendy: pravidelné semináře systemických konstelací, výcviku v SiT Systému a další akce

Systemické rodinné konstelace - Praha (StudioPro, Polská 6, Praha 2), vede Tomáš Půlpán

( víkendy: Pá 17:30-22:00 hod (prezentace možná od 17:00 hod), So 9:30-20:00 hod, Ne 9:30-18:00 hod), jednodenní semináře pak: 9:30-18:30 hod


23.-25.1. 2015

06.1. 2015

27.2.-1.3. 2015

03.2.2015

20.-22.3. 2015

03.3.2015

17.4. - 19.4. 2015

7.4.2015

? 22. - 24.5. 2015 ?

05.5.2015

19. - 21.6. 2015

02.6.2015

17. - 19.7. 2015

7.7.2015

 

xxx.2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

xxxx 2015

 

 

 

 

 

Meditační nářez s tradiční harmonizací a bubny - Česká Lípa

 • další termíny budou stanoveny a nebo uvedeny v aktuální nabídce

.

Meditační seminář s ochutnávkou vonných pryskyřic - 28.12. 2014 !! - new

.

!!! další opakování semináře : Antivirus mysli !!!- další termíny budou uvedeny v hlavní nabídce termínů

- zásadní odhalení nejčastějších chybných vzorců, postojů a přístupů v našem myšlení, terapeutických a sebepoznávacích technikách

.

 

Systemické konstelace Česká Lípa (Shift-centrum na SPŠ v České Lípě, ul. Havlíčkova 426) : 9-19 hod


10.1.2015

07.2.2015

07.3.2015

11.4.2015

09.5.2015

06.6.2015

11.7.2015

xx.8.2015

xx.9.2015

xx.10.2015

xx.11.2015

xx.12.2015

 • Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, trauma a terapie, NLP...
- celostní integrující výcvik pro terapeutykoučeřídící pracovníkyléčitelekaždého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat terapeuticky bez zbytečných retraumatizací. Budou tedy položeny základy Systemických konstelacírodinných konstelacíkonstelací traumatustrukturních konstelacífiremních konstelací a dalších variet ve skupině i individuálních. Dále základy práce ve skupině i individuálních konzultací, základy NLP a hypnoterapie, práce s příběhy a tím vším prochází napříč práce s traumatem a vnímání traumatických procesů, phenomenologický přístup je základem pro vytvoření bezpečného prostředí a vnímání co největšího objemu dostupných informací, vedoucích ke skutečné podstatě problémového tématu ... a to vše se odráží v těle člověka, které potřebuje adekvátně uvolňovat  zadržené energie, a to způsobem, který je pro tělo přirozený, nenásilný, odpovídající vzniku traumatu a traumatickým obranným strategiím, který neretraumatizuje a neupevňuje konkrétní traumatické strategie. Volba dosaženého stupně (level): 1. SIT Systém - Basic 2. SIT Systém - Praktik 3. SIT Systém - Terapeut

Orientální břišní tance - Česká Lípa

 • pondělí, 18:00-19:30 hod (začátečnice) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
 • středa, 18:00-19:30 hod (pokročilé) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
 • středa, 19:30-20:30 hod (taneční skupina) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa