Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

 

ikona

Typy pocitů a zdrojové Esence

 • Primární – blaho, radost, štěstí, bolest, spokojenost, dostatek, respekt, primární strach, odpudivost a přitažlivost, a dále primární pudové pocity (hlad, žízeň, touha, sexuální touha, primární agrese-hněv, jako esenciální ochrana života), .... , vytváří sílu k akci, jsou jednoduché a přímé, činí nás zranitelnými a proto vyvolávají někdy i strach z těchto pocitů. Pomáhají přijmout vnitřní odpovědnost dovedou nás k omluvě, nápravě, změně postoje či chování atd.). Mohou být krátké, ale intenzivní. Spolehlivě nás vedou – není třeba se obávat, mají své hranice – nejdou dál, než je nutné.

 • Sekundární – vztek, žárlivost, zlost, sekundární strach, sekundární smích-veselí, ukřivděnost, sebelítost, sebeobviňování, sekundární trvající zármutek, pocit viny – utrpení, pomsta, sekundární iluzorní štěstí a blaho, pocity odmítání, popírání apod. … jde o interpretace našeho života, které zabraňují cítění primárních pocitů a vnímání reality takové , jaká je – jde o útěk a zachování stavu, zamezení akce. Identifikace s nimi uvězňuje, nutí druhé jednat podle našich představ a her, pomáhají prosazovat vlastní pravdy (manipulace). Přinášejí slabost, přesvědčují okolí, že potřebujeme pomoc, že nemůžeme sami jednat. Často mohou mít dramatické projevy a trvají dlouho, nemají žádné hranice. Přinutí nás přijmout trest ("odpovědnost") ve vnějším světě – např. u soudu, protože jsme nepřijali vnitřní odpovědnost. Jsou součástí traumatických strategií sloužících k vyvážení systému a nebo uvolňování zadržených traumatických strategií.

 • Systemické (systémové) - Skutečné pocity, které nepatří nám, ale přicházejí ze systému. Nemusíme je vůbec cítit, ale následujeme je a nebo je cítíme a považujeme za vlastní, i když tomu tak není. Lidé cítí cizí systémové pocity a pak je hájí, jako vlastní, činí podle nich a nesou za ně odpovědnost. Systémové pocity jsou často vázány na parazitické odštěpené identity předků v naší duši. Systémové vlivy nejsou výmluvou před odpovědností, ale ukazují na zapletení v systému, na potlačené primární pocity a zmatení v naších a parazitických identitách.

 •  

 • Metapocity - provází a pomáhají identifikovat naše zdrojové Esence, vychází z Esencí a našeho vědomí, propojující esenciální vědomí s Esencí samotnou, zachycují universální kvality do života jednotlivce a z nich teprve, či bez nich, pak pomocí pocitů vytváříme aspekty a hodnoty našeho života a reality.

 • Zdrojové Esence - nás přesahující rovnovážné kvalitativní stavy vědomé existence – láska, pravdivost, tichost, blízkost, sounáležitost, síla,....  dávají život a jeho smysl, jsou posilující a občerstvující, nebo naopak ulevující a oslabující dle toho, co je potřeba v dané fázi. Esence vytváří pevný bod naší identity - zrcadlí - odráží naše vědomí do bodu "já jsem, jsem který jsem". Více o konstelacích esencí zde.
 • Láska je obvykle považována za pocit, ale není to pocit, je to esence, rovnovážný nehodnotící a všepřijímající stav. Láska je často zaměňována s deficitní touhou po lásce a v běžném pojetí obsahuje celou řadu dalších traumatických přeznačení a destruktivních spojení hodnot, které pak umožňují nesmyslně tvrdit, že někdo žárlí z lásky, zabíjí a páchá násilí z lásky, válčí z lásky k bohu, obětuje se z lásky, uplatňuje svou autoritu, chce nám z lásky pomoci být lepším, z lásky poslouchá a nechá se řídit, z lásky se nechá zneužívat atd. .....


  .
  Z jiného úhlu pohledu můžeme pocity rozdělit na: ..... (bude doplněno)
   

  logo

  Rodinné konstelace FACEBOOK

  strp2015_125x125

  Čas na změnu

  systemicke-souvislosti rodinných konstelací

  Shift Centrum
  víc než jen fotografie

  • Pondělí:
  • Orientální tance - začátečnice - pondělí 18:00 hod - 19:30hod - vede Kristýna
  • Úterý:
  • Jóga pro všechny od 15 let
  • Středa:
  • Orientální tance - pokročilé - 18:00-19:30 hod
  • Orientální tance - taneční skupina - 19:30-20:30 hod - vede Fairoze a Kristýna
  • Čtvrtek:
  • Jóga - vede P. Němeček
  • Pátek:
  • příležitostně (po 19 hod) : meditace, bubnovací a harmonizační workshopy
  • Víkendy: pravidelné semináře systemických konstelací, výcviku v SiT Systému a další akce

  Systemické rodinné konstelace - Praha (StudioPro, Polská 6, Praha 2), vede Tomáš Půlpán

  ( víkendy: Pá 17:30-22:00 hod (prezentace možná od 17:00 hod), So 9:30-20:00 hod, Ne 9:30-18:00 hod), jednodenní semináře pak: 9:30-18:30 hod


  23.-25.1. 2015

  06.1. 2015

  27.2.-1.3. 2015

  03.2.2015

  20.-22.3. 2015

  03.3.2015

  17.4. - 19.4. 2015

  7.4.2015

  ? 22. - 24.5. 2015 ?

  05.5.2015

  19. - 21.6. 2015

  02.6.2015

  17. - 19.7. 2015

  7.7.2015

   

  xxx.2015

  xxxx 2015

  xxxx 2015

  xxxxx 2015

  xxxx 2015

  xxxx 2015

  xxxx 2015

  xxxx 2015

  xxxx 2015

   

   

   

   

   

  Meditační nářez s tradiční harmonizací a bubny - Česká Lípa

  • další termíny budou stanoveny a nebo uvedeny v aktuální nabídce

  .

  Meditační seminář s ochutnávkou vonných pryskyřic - 28.12. 2014 !! - new

  .

  !!! další opakování semináře : Antivirus mysli !!!- další termíny budou uvedeny v hlavní nabídce termínů

  - zásadní odhalení nejčastějších chybných vzorců, postojů a přístupů v našem myšlení, terapeutických a sebepoznávacích technikách

  .

   

  Systemické konstelace Česká Lípa (Shift-centrum na SPŠ v České Lípě, ul. Havlíčkova 426) : 9-19 hod


  10.1.2015

  07.2.2015

  07.3.2015

  11.4.2015

  09.5.2015

  06.6.2015

  11.7.2015

  xx.8.2015

  xx.9.2015

  xx.10.2015

  xx.11.2015

  xx.12.2015

  • Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, trauma a terapie, NLP...
  - celostní integrující výcvik pro terapeutykoučeřídící pracovníkyléčitelekaždého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat terapeuticky bez zbytečných retraumatizací. Budou tedy položeny základy Systemických konstelacírodinných konstelacíkonstelací traumatustrukturních konstelacífiremních konstelací a dalších variet ve skupině i individuálních. Dále základy práce ve skupině i individuálních konzultací, základy NLP a hypnoterapie, práce s příběhy a tím vším prochází napříč práce s traumatem a vnímání traumatických procesů, phenomenologický přístup je základem pro vytvoření bezpečného prostředí a vnímání co největšího objemu dostupných informací, vedoucích ke skutečné podstatě problémového tématu ... a to vše se odráží v těle člověka, které potřebuje adekvátně uvolňovat  zadržené energie, a to způsobem, který je pro tělo přirozený, nenásilný, odpovídající vzniku traumatu a traumatickým obranným strategiím, který neretraumatizuje a neupevňuje konkrétní traumatické strategie. Volba dosaženého stupně (level): 1. SIT Systém - Basic 2. SIT Systém - Praktik 3. SIT Systém - Terapeut

  Orientální břišní tance - Česká Lípa

  • pondělí, 18:00-19:30 hod (začátečnice) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
  • středa, 18:00-19:30 hod (pokročilé) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa
  • středa, 19:30-20:30 hod (taneční skupina) - Shift-Centrum na SPŠ, Č. Lípa