Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

logotyp

Koučování

.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu SiT Systému.

.

Způsob rozvoje osobnosti.
Možnost řešení problémů.
Možnost nalezení osobní motivace a osobních či firemních záměrů a cílů.
Nástroj stanovení priorit a dílčích kroků na cestě k záměrům a cílům.
Možnost nalezení osobní spokojenosti.

Koučování jednotlivců. Koučování ve vaší firmě. Výcvik základů koučování, koučování manažerů, koučování vtýmu.

Co koučování přináší a nabízí?

A. Klasický systemický koučink

• Koučování je založeno na strukturovaném pohovoru (cca 1-1,5 hod) se systémem kladení specifických otázek, vyžadujícím konkrétní odpovědi, odpovědi vedoucí knaplnění osobních potřeb a cílů.
• Každý člověk má vsobě minimálně zárodek vhodného řešení, má vsobě odpovědi na otázky, které si klade a koučování tyto odpovědi pomáhá evokovat.
• Koučování pomáhá osvojit si a rozvinout ty nejlepší vlastnosti ukryté vkaždém člověku, jeho skrytý potenciál. Důvěra v tyto třeba i skryté schopnosti, je pak předpokladem pro efektivní řešení problémů a rozvoj osobnosti vůbec.
•Koučování rozvíjí kreativitu a přináší radost a chuť učit se nové věci.
• Koučování zvyšuje sebedůvěru a sebeúctu koučovaných a pocit vlastní seberealizace a osobní spokojenosti.
• Koučování umožňuje dívat se na problémy jinak, než byl koučovaný dosud zvyklý – tak, že může objevit nové příležitosti a nová řešení problémů.
• Koučování tedy respektuje hierarchii potřeb každého jednotlivce a rozvíjí jeho sebeorganizaci, poskytuje potřebnou vnitřní strukturu.
• Koučování vyžaduje pro někoho zcela jiný, pozitivnější přístup klidem, přístup postavený na důvěře v lidi a jejich schopnosti, na ochotě k opuštění starých postupů a způsobů myšlení a ochotě a odhodlání rozvinout jiné dovednosti a získat nové zkušenosti.
• Důležitý je zde rovněž předpoklad, že neexistuje jenom jedna správná cesta. Vždy máme možnost volby.
• Koučování řeší problémy na hlubší úrovni, než na jaké se projevují.
• Koučování se více než na chyby, které se staly, zaměřuje na příležitosti, které přijdou.
• Koučování může pomoci řešit osobní problémy i krizi osobní identity.
• Ve firemním prostředí je koučování stylem řízení, který je protipólem přikazování a kontroly.

Cukr a bič je často používanou motivační metodou (a zdánlivě i účinnou), ale pokud zacházíme s lidmi, jako s osly, budou se takto i chovat. Můžeme rovněž přinutit člověka, aby běžel, ale nemůžeme ho přinutit, aby běžel rychle.
.
• Koučování je efektivním stylem managementu, který vede k přebírání odpovědnosti a samostatnosti a tedy k lepšímu využití lidí, jejich dovedností či využití všech dostupných zdrojů a přináší tak i více času pro jiné cíle. Koučování mění firemní kulturu.
• Koučování pracuje na odstranění vnitřních bariér, které nám brání efektivněji postupovat. Nedůvěra, předpoklady, zvyky, negativní zkušenosti, obavy apod. stojí často i za zdánlivě vnějšími a „přece jasnými“ důvody „proč něco nejde“.
• Koučování se zaměřuje na kladení účinných otázek, které zvyšují soustředění, nutí přemýšlet, umožňují poskytovat kvalitní zpětnou vazbu a zlepšují celkově vnímání reality.
.
Otázky typu : „proč to neděláš správně?“ nebo „copak nevidíš, co děláš“ potřebujeme totiž nahradit zcela jiným typem otázek, které nejsou obviňující a vyvolávající obrannou reakci, ale vyžadující přesnou odpověď.
.
• Koučování vede k omezení destruktivního vlivu přenosu a projekce vnímání autority do vztahů na pracovišti (tedy těch vzorců chování a emocionálních reakcí lidí, kteří ovlivnili dětství člověka, na osoby, se kterými se jedinec stýká v dospělosti). Koučování zlepšuje vztahy na pracovišti.
• Koučování pomůže zajistit, aby se v rámci daných časových a finančních mezí vytěžilo maximum.

.

B. Celostní systemický background - koučink v SiT Systému

- probíhá v rámci komplexního přístupu SiT Systému

Tento styl práce zohledňuje opravdu pozadí všech dějů, procesů a skrytých motivů u koučovaného i jeho okolí, ve kterém se pohybuje a dlouhodobější prací tak vytváří podmínky pro skutečné a trvalé změny bez retraumatizací a kompenzací v jiných oblastech života, ke kterým dochází při klasickém přístupu koučování.

Celostním systemickým přístupem pracujeme na skrytých motivech problémových jednání, opakujících se vzorců, na srovnání priorit hodnot, na uvědomění svého životního příběhu, životních témat, odhalení nejrůznějších projekcí z rodinného systému a zapletení v něm, odhalení traumatických strategií, které odebírají sílu a motivaci, odstranění virů v myšlení a odhalení a porozumění motivům a jednání kolegů v práci či blízkých osob v rodině a jinde. Využitím nejrůznějších technik vedeme k vytvoření pevné vnitřní struktury, objevování svých vlastních záměrů a cílů, vlastní sebehodnoty a vědomí sebe sama, umožňující nalézat nové způsoby jednání, myšlení. Důležitá je rovněž vědomá práce s jazykem a používání afirmací v rámci principů NLP (neuro-lingvistického programování).

Práce se zdroji je narozdíl od klasického přístupu koncipována tak, aby nepodporovala jen vytváření iluzí a nesloužila k překrývání minulých, avšak stále živých problémů. Zdroje jsou důležité právě pro odkrytí zamrznutí v minulosti, uvolnění zdrojů uvězněných v minulých zapleteních, k reiterpretaci minulých událostí, jejich reimprintingu a teprve pak k vytváření nových cest. Tento způsob je sice zdánlivě pomalejší, ale nesrovnatelně efektivnější a trvalý a nevytváří jinde jiná potenciální rizika.

 

Cena a místo sezení:

1. V prostorech Shift-Centra na SPŠ, Havlíčkova 426, Česká Lípa

Cena1 000,- Kč / hod

Objednání na setkání proveďte prosím na tel: 734 701 861 , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


ikona

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie