Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF
logotyp

NLP

(neuro-lingvistické-programování)

.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu SiT Systému.

.

NLP (neuro-lingvistické-programování) je metoda která vychází ze základů hypnoterapie podle Miltona Ericksona, kterou rozvíjelo následně mnoho odborníků, a která pracuje se změnou omezujících programů a vzorců v naši mysli, vědomým používání jazyka a všech našich smyslů pro praktický život.


Při práci v NLP dochází k odhalení a popsání nefunkčních či destruktivních strategií našeho jednání, myšlení, cítění a nalezení jejich motivací a skrytých souvislostí a významů, takže jim lze přirozeně a nenásilně přiřadit místo, kterém jim v našem životě skutečně patří (pokud tam vůbec patří, protože některé programy a přesvědčení naopak patří jen do života našich předků a pro nás už mohou působit jen destruktivně a omezují nás), a následně pak nalézt či vytvořit nové obrazy, nové řídící programy v naši mysli a duši, kterou jsou funkční, bezpečnější, efektivnější, přátelštější k našim skutečným potřebám, k našemu zdraví a životu vůbec. Toto přeprogramování probíhá na úrovni naší mysli se zapojením všech našich smyslů (cítění, zrak, sluch, hmat, čich) pomocí vědomé komunikace a vizualizace a vědomého používání jazyka, což současně vyvolává potřebné neurochemické změny i v našem mozku, vytváří nová nervová spojení, propojení v něm .... odtud tedy NLP - neurolingvistické programování, která jsou potřebná pro uvedení a ukotvení změn do reálného života. Dnes víme, že ke stejným neurochemickým procesům v mozku, jako při prožívání reálné konkrétní situace, dochází rovněž při virtuální aktivitě mozku, při "pouhé" myšlenkové aktivitě, při představách-vizualizacích a pod. Záleží tedy na nás, jak s touto informaci naložíme - jak dalece se necháme zneužívat současným okolím a  budeme si vytvářet virtuální realitu podle něj a cizích potřeb a cílů, jak moc budeme žít ve virtuální realitě historie našich předků, a nebo jak si budeme vytvářet novou realitu podle vlastních přítomných potřeb s vlastníma nohama na zemi.

Vědomým používáním jazyka v NLP tedy můžeme přeprogramovat své jednání na neurochemické úrovni v našem mozku a těle. Můžeme vědomě ovlivňovat svůj život a život ostatních kolem nás. Všichni jsme ovlivňováni tím, co sami říkáme, tím co slyšíme, co na nás valí média a sdělovací prostředky, tím co jsme slýchali a prožívali nebo slyšeli či prožívali naši předci a sami takto ovlivňujeme neustále své okolí. V tomto oboustranně manipulujícím procesu můžeme být pouze buď vědomě nebo nevědomě a tím buď máme šanci korigovat své jednání nebo ne. Můžeme se učit brát si odpovědnost za své jednání a svůj život nebo ne. Mnoho přesvědčení a vzorců myšlení a jednání bylo funkčních pro naše předky v určitých konkrétních situacích nebo pro nás, když jsme byli malí, ale nejsou funkční pro nás dnes nebo v situacích nových.

NLP je výborné také pro zpracování traumatických zážitků, kotvení a napojení na vlastní vnitřní zdroje a hodnoty, integrace změn a konfliktních přesvědčení v životě, separačních procesů vazeb rodič-dítě, přeprogramování destruktivních či nefunkčních identit, přesvědčení a vnitřních hlasů naší duše, dle kterých jednáme v různých životních situacích, na funkční a konstruktivní.

NLP a hypnoterapie je způsob, jak se naučit vnímat význam a sílu toho, co říkáme a co posloucháme, na náš reálný život. Můžeme se naučit, jak mluvit a jak poslouchat, aby mluvené a poslouchané pracovalo pro nás a ne proti nám. Je to tedy metoda velmi vhodná rovněž pro koučování, pro podporu realizace či nalezení svých vizí, pro nalezení motivace apod.

Při NLP se pracuje v lehce změněných stavech vědomí (které každý dobře zná), s plně vědomou komunikací a vizualizací, a to většinou v sedě či ve stoje za určitého pohybu, kdy terapeut-lektor-kouč provází klienta celým procesem, který je založen na naprosté svobodné volbě a vědomém rozhodování.

 

Cena a místo sezení:

1. V prostorech Shift-Centra na SPŠ, Havlíčkova 426, Česká Lípa

Cena500,- Kč / 60-70 min.,  750,- Kč / 90-100 min.1 200,-Kč / 150-180 min. zvýhodněný blok.

Na úhradu lze použít i poukázky Sodexo Relax Pass nebo Flexi Pass.

Objednání na ošetření proveďte prosím na tel: 734 701 861 , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

2. V prostorech MFK-Centra Praha, ulice Palackého 1

Cena1 500,- Kč / 60-70 min., 500,-Kč / za každou další 0,5hod, 2 000,- Kč / 90-100 min. ,2 500,-Kč / 120-130 min. nebo zvýhodněný blok: 3 000,- / 3hod

Objednání na ošetření proveďte prosím na :  telefon: +420 224 813 755, mobil: 724 848 632 nebo 602 486 745 , e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie