Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

logotyp

Rodinné konstelace

.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu SiT Systému.

.

Mezilidské vztahy vytváří vztahové systémy, kde fungují určitá pravidla, principy a zvyky, běží určité strategie, naplňují se skryté potřeby a zisky, projevují přenosy vytěsňovaných emocí a dramat, probíhá mnoho identifikací a propletení v rolích. Nejsilnějším takovým systémem je rodinný systém, a to jak na úrovni vertikální (původní rodina), tak na úrovni horizontální (současná rodina). Dalšími takovými systémy jsou pracovní kolektivy, systémy utvářené vlastnickými vztahy, politická či zájmová uskupení,....

Systemické rodinné konstelace jsou tedy jedinečnou prožitkovou sebepoznávací metodou, která odhaluje vlivy skrytých vlivů a motivací v našich rodinných či firemních systémech, metodou vhodnou nejen pro hledání řešení problémů ve vztahových systémech, vysvobození se z podvědomých destruktivních rodinných vlivů, vzorců a vazeb, ale také pro nalezení zdroje vlastní síly k potřebným krokům a výborným prostředkem vlastního seberozvoje a vědomého života vůbec.

Systemické konstelace jsou možností pocítit dotek vlastní duše s něčím hlubším v nás, jsou způsobem navázání či prohloubení kontaktu s vlastními pocity a potřebami, se sebou samými. Konstelace jsou tréninkem, jak využívat emoce pro sebe a získávat z nich informace.

.

Tato metoda, jejichž počátky založil B. Hellinger, a je dnes dále rozvíjena do dalších směrů a přístupů, nachází v současné době uplatnění nejen v stále větším okruhu psychoterapie ale i v jiných odvětvích jako je například koučink, poradenství v organizací, firmách a managementu, práce s dětmi a mládeží, v psychosomatickém zdravotnictví, sportu a dalších. Aplikovanou metodou RK, kterou založil rovněž B. Hellinger jsou tzv.: pohyby duše, které pracují trochu odlišným způsobem se systémovým prostředím jednotlivce a jeho rodiny a vedou člověka za hranice systémového prostředí a jeho omezujícího vlivu.

.

!! Upozornění !! :

Mnoho terapeutů zůstavá bohužel stále při aplikaci této metody rodinných konstelací slepě zamrznuto v původním tradičním "Hellingerovském" pojetí-přístupu, který však v sobě (bez hlubšího poznání traumatické dynamiky a dalšího poznání a pod vlivem mnohých církevních dogmat) ještě obsahoval velmi mnoho retraumatizačních postupů a zavirovaných a nebezpečných afirmací a názorů.

.

Pro bezpečnou práci s rodinnými konstelacemi je tedy nutné, aby lektor znal a zohledňoval vlivy traumatu ve 12 oblastech SiT Systému a se znalostí principů NLP (neuro-linguistického programování) pracoval s klientem v tzv. raportu zcela individuálně bez schématických šablonek a mnohých tradičních retraumatizačních postupů, jako např. vytváření deficitní halucinace o štastné objímající se původní rodince nebo děkování zneužívajícímu dědečkovi a mnoha dalších masakrů.

.

Všechny tyto vztahové systémy mají tendenci (stejně jako systémy fyzikálně-chemické) být v určitém rovnovážném stavu. Tak jako v každé společnosti, tak i v jakémkoliv vztahovém systému se vytváří a vyvíjí systémové svědomí, které chrání konkrétní hranice systému v hlavách-myslích jednotlivých členů systému.

Pokud tedy dojde k narušení systému, porušení pravidel a zákonů, narušení vztahů, tak dochází samovolně ke krokům-dějům vedoucí k pokusu o vyvážení tohoto systému. Vztahy v systému mají navíc ale různou významovou hodnotu, mají i určité priority.

V mezilidských systémech probíhají všechny tyto jevy většinou na podvědomé úrovni a proto mohou zcela zásadním způsobem ovlivňovat životy lidí v systému, jejich motivy, touhy, tendence, činy a pocity. Je třeba si uvědomit, že během života není možné nezraňovat lidi, nezraňovat své blízké a tak nenarušovat vztahy v systému.

Díky určitému holografickému propojení členů vztahového systému a především díky vlivu traumatických procesů v nich, existuje úroveň pocitů, která nepramení z osobního života konkrétního jedince, ale má původ v předchozí generaci původní rodiny. Nejedná se však pouze o členy rodinného systému, které dotyčný jedinec znal, ale také o ty, které nikdy nepotkal, kteří zemřeli, či byli z rodiny vyloučeni. Tito lidé jsou ve skutečnosti ve vztahovém systému rodiny stále svým způsobem přítomni (vytváří určitou pozici emočních vztahů a vazeb a díky traumatické disociaci identity často i přímo, formou parazitických částí psyché), což má na jednotlivé členy systému stálý vliv, a to někdy velmi nebezpečný vliv ústící do chorob, nehod či náhlých úmrtí. Naše potíže a problémy pramení tedy z části našich přímých zkušeností a prožitých traumat a zapletení a z části ale z historie systému celé rodiny a traumatických procesů v ní. Nezpracovaná zranění, bolesti a ztráty rodičů pak často na sebe přebírají jejich děti či vnoučata, pravnoučata .... , a to z důvodu traumatických procesů v rámci strategie přežití. Tento proces přenosu a motivace k němu byl v minulosti velmi chybně nazýván "nevědomou obětující se láskou dítěte k rodiči", což ovšem, při vědomí vlivů traumat, můžeme vidět jen jako typické traumatické přeznačení hodnoty v rámci obranných a kompenzačních strategií (!!) vedoucí nutně navíc skrytě jen k další retraumatizaci.

Proces systemických konstelací je sebepoznávací a prožitkovou metodou, která odhaluje vlivy skrytých vlivů a motivací v našich rodinných či firemních systémech a vytváří prostor pro znovunalezení osobní síly a svého místa, pro přijetí a prožití plného života – vlastního života, osvobozeného od podvědomých rodinných vlivů.

Tato metoda, jejichž počátky založil B. Hellinger, a je dnes dále rozvíjena do dalších směrů a přístupů, nachází v současné době uplatnění nejen v stále větším okruhu psychoterapie ale i v jiných odvětvích jako je například koučink, poradenství v organizací, firmách a managementu, práce s dětmi a mládeží, v psychosomatickém zdravotnictví, sportu a dalších. Aplikovanou metodou RK, kterou založil rovněž B. Hellinger jsou tzv.: pohyby duše, které pracují trochu odlišným způsobem se systémovým prostředím jednotlivce a jeho rodiny a vedou člověka za hranice systémového prostředí a jeho omezujícího vlivu.

.

Rodinné konstelace - schéma metody

Rodinný či jiný vztahový systém můžeme také vnímat jako hologram (holografický obraz tohoto systému), kde z každé části celku můžeme vyvolat obraz tohoto celku. Jinými slovy to také znamená, že každý člen určitého systému, ať příjde kdekoliv, tak s sebou nese obraz tohoto celého systému, čehož lze využít pro práci s celým systémem.

Možné cíle metody:

 • Nastolení rovnováhy – harmonie celého systému (původní rodina, současná rodina, firemní a jiné systémy).
 • Nabízí rešení partnerských a rodinných konfliktu.
 • Odhalení skrytých motivů našich činů, opakujících se vzorců jednání, tendencí a dějů v systému, neúspěchů a ztrát či tajemství systému ovlivňujících náš život.
 • Zpracování křivd a bezpráví v rodinném systému či na něm.
 • Pomoc při přijetí své odpovědnost za své činy a oddělení od odpovědnosti druhých, přijetí své bolesti, svých zranění a osvobození od hry na oběť a viníka.
 • Dosažení smíření, přijetí, vyrovnání se s vinou.
 • Nalezení svých kořenů a jejich uzdravení pro růst v přítomnosti (nejde o orientaci na minulost).
 • Osobní zkušenost a porozumění mezilidským vztahům.
 • Odložení nepatřičných zátěží a odpovědností.
 • Uvolnění – osvobození svých dětí od zástupných rolí a činů, nefunkčních strategií a vzorců pro nalezení své vlastní cesty.
 • Respektování svobodné vůle a místa druhých – ne moralizování a souzení.
 • Nalezení své sexuality, ženství, mužství, svých esencí, podstaty svého bytí...
 • Správným uspořádáním systému může dojít k vylepšení fyzické i psychické kondice jednotlivce,
 • Zastavení některých traumatických strategií v systému má přímý vliv na naše zdraví a jeho prevenci .
 • Řešení konfliktních situací v zaměstnání, problémů ve firmě a v jiných kolektivech.
 • Nalezení správné firemní strategie, organizace.
 • Řešení některých majetkových problémů (dědictví, hospodaření s penězi a majetkem atd.).
 • Řešení některých osobních problémů, závislosti (alkohol, jídlo, gamblerství..), nutkavých myšlenek a tužeb, strachů, úzkostí, traumat atd.)
 • Nalezení svých cílů a osvobození sebe pro vlastní seberealizaci.

Konstelace jsou mostem přes řeku, otevřenými dveřmi – přes které ale přecházíme sami.

Další informace k metodě systemických konstelací:

Se všemi těmito tématy lze pracovat na seminářích konstelací uvedených v aktuální nabídce, resp. pravidelně na seminářích konstelací v Praze ve StudioPro nebo v Shift-Centru v České Lípě. Ve zvláštních termínech pak i na jiných místech republiky.

 

 

ikona

Systemické souvislosti vztahových systémů


systemické-konstelace-triangulace

02_neseni_bremene-up1


systemické-konstelace-přebirani-pocitu

systemicke-konstelace-prebirani-pocitu-respekt-mista

systemické-konstelace-přijeti-rodičů.jpg

Systemické souvislosti vztahových systémů_pravidlo_prichoziho

Systemické souvislosti vztahových systémů_imitace

Systemické souvislosti vztahových systémů_zastupovani

Systemické souvislosti vztahových systémů_loajalita

Systemické souvislosti vztahových systémů_parentifikace

Systemické souvislosti vztahových systémů_obet_a_agresor

Systemické souvislosti vztahových systémů_splaceni_viny

Systemické souvislosti vztahových systémů_zapreny_otec

Systemické souvislosti vztahových systémů_hledani_rodicu

Systemické souvislosti vztahových systémů_dvojity_presun

Systemické souvislosti vztahových systémů_prerus_sblizeni

Systemické souvislosti vztahových systémů_nasledovani

Systemické souvislosti vztahových systémů_zastupny_odchod

19_hranice_systemu_up


21a_zastupny_odchod_up1


21b_zastupny_odchod_up1


Systemické souvislosti vztahových systémů_potraty

Systemické souvislosti vztahových systémů_potraty

Systemické souvislosti vztahových systémů_nezavislost_na_rodicich

Systemické souvislosti vztahových systémů_cerna_ovce_rodiny

Systemické souvislosti vztahových systémů_profit_z_utrpeni_druhych

Systemické souvislosti vztahových systémů_vina_za_preziti

Systemické souvislosti vztahových systémů_vina_za_preziti

 

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie