Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

logotyp

Shift Integrative Therapeutic System

( Shift integrativní terapeutický systém )

SiT System

( SiT Systém )

.

Systemický způsob práce a celkového přístupu k člověku, jeho tělu a psyché, který aplikuji, vyučuji a propaguji, jsem nazval a definoval jako :

Shift Integrative Therapeutic System " (SIT System).

.

V tomto systému je tedy kladen důraz na komplexní práci v následujících 12-ti oblastech působení traumatu.

Pro skutečně funkční změnu či pomoc, osobní vývoj, sebepoznání a transformaci či bezpečné použití jakékoliv techniky a terapie v oblasti lidské psychiky i těla bez retraumatizací, únikových iluzí a kompenzací v jiné oblasti, je potřeba vždy zohlednit a ošetřit:

SiT Systém  - 12 oblastí – systémů působení traumatu

1. oblast  informací paměti o zdrojové události a následných řetězcích

- dostupné a zjišťované informace – paměť, sny, vyprávění, archivy, synchronicity a kauzality, phenomenologie

2. oblast identity a její struktury a procesů v ní a ukotvení v této struktuře

– integrace vlastních vytěsněných částí psyché a dezintegrace parazitických částí , vysvobození částí pohlcených deficitem, identity hraničních přenosů, deficitní iluzorní identity já/JÁ

- ukotvení vnitřní struktury klienta a procesů v ní, vědomí  sama sebe, vědomí já/JÁ, vnímání světa kolem a uvnitř sebe, budování raportu s klientem, jako bezpečné prostředí změny (místo iluzorních opěrných bodů, mentorování a retraumatizací)

3. oblast  traumatických strategií a hraničních přenosů

- obrany a úniky, nenaplněné potřeby, kompenzace, retraumatizace, vytěsňování, přenosy v rámci hraniční dynamiky a traumatické typologie

4. oblast vnímaných významů hodnot a pojmů

- přeznačení-záměna, traumatické spojení, viry v myšlení, iluze (obranné, kompenzační, manipulační) a přesvědčení, devalvace a destrukce, transformace a reinterpretace

5. oblast motivace

- motivace skrytých zisků a přenosových dramat, vlivy ekologie vztahů v systému, hierarchie motivací

6. oblast zapletení v systemických vztazích rodinného systému

- role a místo v systému, kořeny a sounáležitost, svědomí systému, hranice, rodinná tajemství, otcovství

7. oblast zdrojových esencí a individuálních záměrů a potřeb

- Esence a následné zdroje, plnost vnímání a vědomí já/JÁ, VAKOG, sebepřijetí a sebehodnota, stvořitelství, smysl života

8. oblast zadržených traumatických energií – práce s tělem a emocemi

- fyzioterapie a péče o tělo, detoxikace, psychosomatika, katarze, relaxace, cvičení, energetická cvičení

9. oblast vývojových fází a příběhů

- fáze vývoje, separační fáze, transformační fáze, terapeutické fáze, archetypy …

- příběhy, mýty, pohádky, posvátná geometrie a symbolika, priorita a posloupnost kroků

10. oblast prenatálních a porodních vlivů

- základní vtisky při početí, v prenátálu a porodu, zmatení a spojení v identitě s matkou, placentární spojení, primární strategie a motivace, život uvnitř či venku …

11. oblast projevů traumatu v realitě klienta

- v současné i minulé realitě, konkrétní vnímání a prožívání iluze a její rozsah

12. oblast ukotvení v nové realitě

- stvořitelství a nové vytváření reality, emoční svoboda, svoboda myšlení - vnímání a prožívání v nové realitě, nové možnosti a dovednosti, nové zkušenosti, vytváření reality a emoční svoboda, svoboda myšlení, nové možnosti bez lpění, SHIFT ve strategiích a hodnotách

.

Jakýmkoliv, byť úspěšným a příjemným zásahem do jedné z uvedených oblastí, působíme současně i do zbylých 11 oblastí, kde takto spuštěné, ale neošetřené procesy mohou potenciálně vyvolat celou řadu nebezpečných dopadů i v jiných oblastech života, nevědomých retraumatizací a obranných kompenzací a iluzí.

Pro každou techniku, terapii a cvičení je tedy zapotřebí uvědomění jejího vlivu v rámci celého systému a současná práce ve všech 12 oblastech SiT Systému.
.
V tomto systému oblastí působení traumat si tedy můžeme začít uvědomovat, KDO to ve mně vlastně má problém, prožívá to či ono, jaká identita je v tu chvíli vládnoucí, či která vytváří problém, jaké motivy a jaké strategie má, v jaké fázi a procesu se nachází, jak vnímá realitu a cítí své tělo…. Pokud totiž nemáme toto rozlišení, tak snadno i s nejlepším úmyslem, spouštíme proces retraumatizace a podporujeme nějakou kompenzační identitu nebo zbytečně bojujeme s obrannou identitou apod.

Stěžejní oblastí
pro úspěšnou komplexní práci, je oblast přeznačených hodnot. Od této oblasti se odvíjí naprosto vše v našem životě, odráží náš způsob vytváření reality nebo iluzorní reality (iluze, matrixu). Abychom mohli úspěšně léčit/opravovat přeznačené hodnoty, musíme pochopitelně pracovat s vnitřními identitami (práce s nimi je zcela zásadní ), které toto přeznačení hodnot vytvořili, s jejich motivacemi a strategiemi a s jejich zapletením atd. Bez úspěšné práce s přeznačenými hodnotami můžeme totiž zpracovat třeba všechna stará a systemická traumata v dalších oblastech, ale je jen otázkou času, kdy vytvoříme traumata nová! Stále pak totiž zůstává kolem nás celé prostředí (ve kterém se dále pohybujeme), které je stále jen vězením ve zmateném vnímání hodnot a vytvořených iluzích, a o kterém však dotyčný ani neví, přestože na něj stále retraumatizujícím způsobem působí.

    Při práci je rovněž zapotřebí zohlednit i další psychosomatické systémy a respektovat určité posloupnosti a procesy, které vytvářejí. - více viz: Psychosomatika.
.

Tento systém se snaží zohlednit všechny traumatické procesy a definuje 12 oblasti působení traumatu v pojetí působení celé traumatické struktury (vnitřní i vnější).

Tento systém vytváří prostor pro komplexní řešení tématu mnohými metodami a technikami nebo je přímo specifickými postupy a způsoby ošetřuje. Systém umožňuje najít místo a čas použití mnohých technik a přístupů, tak aby se nestaly jen součástí únikových traumatických strategií (obrany, kompenzace, retraumatizace), což se jinak běžně děje, ale naopak se využil jejich potenciál pro reálný léčivý proces.

Tento systém respektuje určitou časovou posloupnost a návaznost jednotlivých kroků a procesů, stejně jako probíhající velmi individuální proces léčení a vnitřní integrace.

Tento systém stojí na základech systemických vlivů vztahových systémů a psychosomatických systémů, které se všechny rozvíjejí v rámci komplexní dynamiky traumatických procesů.

Tento systém respektuje a hledá souvislosti v celých traumatických řetězcích a integruje vlivy rodinného systému, dynamiky traumat vč. prenatální a porodní psychoterapie, vlivy transformačníc a sebepoznávacích procesů a různých vývojových fází stejně jako hraničních přenosů. Respektuje rozdílnost přenosů v rodinném systému přes otce a přes matky.

Tento systém se vyhýbá všem prvkům násilí - postupům, strategiím a technikám, které by v danou chvíli byly retraumatizující, a to i přes to, jestliže se jich klient, v rámci svých retraumatizačních strategií, sám dožaduje.

Tento systém respektuje rovněž celý komplex psychosomatických systémů a jejich vlivů uvedených níže, využívá prvků NLP, narativního přístupu a metody MFK.

Tento systém počítá s potřebou práce s tělem v rámci nenásilného a systemického uvolňování zadržených traumatických energií z tělesných bloků a pancířů a následně i se zpětnou vazbou přes řeč těla.

Tento systém vybízí k pravdivosti a konfrontuje iluze.

Tento systém podporuje vytváření vlastní stabilní vnitřní struktury, vlastní sebehodnoty a samostatnosti v myšlení i jednání.

Tento systém podporuje to, čemu se říká " mít nohy pevně na zemi" a teprve pak rozvíjet "spirituálnější" a "jemnohmotnější" potřeby a aspekty naší existence.

Tento systém vytváří prostor pro přijímání i všech našich "negativně" vnímaných částí a pocitů.

Tento systém je phenomenologický, tedy dává prostor pro využívání zrcadlených fenoménů - spontánních reakcí a situací ..., preferuje aktuální dynamiku a zrcadlení v systému klienta či skupiny před individuálními záměry a přáními terapeuta-lektora.

Tento systém vede k rozvíjení našich schopností a možností, naší tvořivosti a seberealizace.


logotyp 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie