Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

logotyp

Shift trénink - výcvik v SiT Systému

- konstelace traumatu, rodinné konstelace a další variety -

- práce s traumatem, kompletní přehled dynamiky traumatu, traumatické typologie, hraničních přenosů a práce s nimi, prenatální a porodní otisky ....

- základy NLP - neuro-linquistického programování, narace-práce s příběhy a pohádkami,

- práce s tělem a psychosomatika, systemická detoxikace

- systemická práce ve skupině

- odvirování chybných vzorců v našem myšlení

12 oblastí působení traumatu a práce s nimi

.

Tento trénink proběhne v rámci poznání a výcviku ve specifickém přístupu SiT Systému.

.

 • - Komplexní a celostní integrující výcvik vhodný pro práci s lidmi v terapeutických a pomáhacích profesích, stejně jako pro firemní oblast řídících pracovníků, tak pro všechny zájemce o hlubší poznání sebe a dějů kolem nás. Tedy pro terapeuty, maséry, trenéry, kouče, řídící pracovníky, zdravotníky či léčitele, pomácí profese a zájemce o sebepoznání.

  - Budou položeny základy konstelací traumatu, rodinných konstelací, firemních konstelací, traumatu a celé traumatické dynamiky a práci s ní, základy práce s jazykem a NLP, práce ve skupině, koučinku, individuálních terapii a konzultací, systemické práce s tělem, narativního přístupu a odhalení a odstranění nejrůznějších virů v našem myšlení, a to vše v rámci  komplexního přístupu SiT Systému.

  - Základní orientace ve svém životě i v systémech, kde pracuji, žiju ....

  - součástí tréninku v SiT systému budou tyto moduly (jednotlivé moduly na sebe navazují, doplňují se a rozvíjejí postupně systemické vnímání v rámci jednotlivých témat) :

  1. otevřený seminář Antivirus mysli

  - účastníci některého z opakovaných modulů antiviru v předešlém běhu se mohou opět zúčastnit s 50% slevou . (zájemci hlaste se u Lenky)

  - Tento modul zcela zásadním způsobem odhaluje nejčastější a nejnebezpečnější viry - chybné vzorce, přesvědčení, postoje a přístupy v našem myšlení, směřované jak proti sobě, tak proti druhým. Viry v myšlení vytvářejí a upevňují iluzorní svět (tzv.Matrix), takže se podíváme i na to, co Matrix je, a co naopak není, protože i v tomto je mnoho zmatení. Bez odvirování našeho myšlení může přijít vniveč každá práce na sobě, každá technika. Bez odvirování je naopak velmi nebezpečné pokračovat ve svém sebevzdělávání a učit se další a další techniky. V souladu s mnohými dávnými předpověďmi jsou skutečně všechna současná učení, terapeutické či meditační techniky neuvěřitelně "zasviněna" viry a iluzemi, které jsou takto rozšiřovány dále. Podíváme se na virové vzorce a iluze i v konkrétních, současně nejvíce rozšířených, technikách a učeních stejně jako v běžném životě.

  2. seminář- modul 2.1 (Systemické vztahy a trauma I - základy)

  3. seminář - modul 2.2 (Systemické vztahy a trauma II - systemické konstelace - rodinné konstelace, konstelace traumatu, zdravotní konstelace, finanční a firemní konstelace, ....viz web)

  4. seminář - modul 4.1  ( NLP I )

  5. seminář - modul 4.2 ( NLP II )

  6. seminář - modul 4.3 ( narace-příběhy, práce s pohádkami, narativní management, terapie, symboly a posvátná geometrie a fáze vývoje vědomí )

  7. seminář - modul 3.1 (tělo a psychosomatika I. - meditační a workshopové techniky),

  8. seminář - modul 3.2 (tělo a psychosomatika II - systemická práce s tělem a uvolňování traumatu, EMI, základy CST, dech.techniky...)

  - na tento modul může navazovat volitelná nádstavba modulu kompletních základů CST

  9. seminář - modul 3.3 (tělo a psychosomatika III - tělo a psychosomatika v systému MFK, MFK v systemických konstelacích, patogenní zátěže a parazitické identity těla, systemická detoxikace, zdravotní konstelace patogenů)

  10. seminář - modul 2.3. ( Systemické vztahy a trauma III - prenatální a porodní konstelace, konstelace narkóz a ztrát vědomí, esence)

  11. seminář - modul 2.4 (Systemické vztahy a trauma IV - práce a techniky ve skupině, supervize, supervizní konstelace, vývojové fáze, pokročilý pohled na dynamiku traumatu )

  12. seminář - modul 5.1 (psychické poruchy, pohádky a komplexní pohled na dynamiku traumatu a hraniční dynamiku, její typy a hraniční přenosy, SIT Systém - principy, ... systemické konstelace v SiT Systému,)

  13. seminář - modul 5.2. (psychické poruchy, pohádky a komplexní pohled na dynamiku traumatu a hraniční dynamiku, její typy a hraniční přenosy, SIT Systém - principy, revize modulů, supervize, dotazy... systemické konstelace v SiT Systému,)

  .

  14. a dále (supervizní skupiny a praxe dle praktické potřeby stupně Terapeut) - SiT Systém II

  .

  délka trvání cca 1 rok, cca 2 plus 24 dnů výcviku (vč. modulu Antiviru) plus praxe dle požadovaného stupně (1.-3.) výcviku - Basic, Praktik, Terapeut. Po splnění podmínek bude udělena certifikace SiT Systému.

  .
 • Volba dosaženého stupně (level):

  1. SIT Systém - Basic

  2. SIT Systém - Praktik

  3. SIT Systém - Terapeut

  .

  Požadovaná praxe k získání certifikátu SIT systému dle jednotlivých stupňů:

  Basic - min. 10 dnů na seminářích systemických konstelací (v Praze či Č. Lípě) s postavením min. 5-ti vlastních  konstelací, min. 5 ošetření MFK metodou s psychosomatickým přístupem, zkušenost s diagnostikou a řízenou detoxikací

  Praktik - min. 20 dnů na seminářích systemických konstelací (v Praze či Č. Lípě) s postavením min. 10-ti vlastních konstelací, zkušenosti v SIT Systému ze skupinových setkáních či individuálních konzultací a cvičení, min. 10 ošetření MFK metodou s psychosomatickým přístupem, systemická detoxikace

  Terapeut - rozsah dle stupně Praktik a k tomu účast na supervizních skupinách v následujícím období, stavění konstelací se společnou supervizí, cvičení individuálních přístupů, supervize vlastní práce s klienty, systemická detoxikace

  Pozn.:

  • Do praxe systemických konstelací lze započíst účast na seminářích konstelací cca 1 rok před začátkem kurzu (AVM) a praxi lze rovněž dokončit až po absolvování výcvikových modulů (Basic, resp. Praktik ). Pro praktikanty bude na seminářích prostor pro dotazy a konzultování proběhlých konstelací. (víkendový seminář konstelací = 2,5 dne)
  • Pro absolventy certifikovaného NLP výcviku lze domluvit slevu k absolvování některých modulů s NLP. Pro absolventy výcviku v CST lze domluvit slevu na jeden den základů CST. Pro MFK fyzioterapeuty se započítává jejich vlastní praxe v MFK systému, pokud pracují s psychosomatickým modulem.

  Pozor : Po celou dobu výcviku je možné se v rámci praxe zúčastnit libovolných konstelačních seminářů s cca 30% slevou !!

  .

  Cena: Praha (1200,-Kč/ 1den, resp. 2400,-Kč za dvoudenní seminář), Česká Lípa (900,-Kč/1den, resp. 1800,-Kč za dvoudenní seminář), případná náhrada modulu - individuálně či skupinky do 5 účastníků - komprimovaně s omezeným množstvím praktických cvičení - 2400 Kč resp. 1800 Kč (dle místa)

  - 1.modul je otevřený bez dalších závazků - další jednotlivé moduly výcviku lze hradit jednotlivě nebo sumárně všechny dopředu se slevou 6%,(nebo na 6 modulů se slevou 3%) u prvního interního modulu se platí nevratná záloha na poslední modul výcviku. Je ale možné rovněž domluvit individuální způsob splácení.

  - účastník vždy uhradí částku za celý jednotlivý seminář i v případě, že se nebude moci zúčastnit celé jeho délky, a má pak nárok na kompletní materiály k němu určené.

  - ve vyjímečných případech lze domluvit speciální individuální či skupinovou náhradu určitého modulu (viz též výše)

  - pokud moduly probíhájí ve dvou skupinách (pražská a českolipská, tak lze z termínových důvodů využít střídavou účast na nich)

  .


   

  logo

  Rodinné konstelace FACEBOOK

  Čas na změnu

  systemicke-souvislosti rodinných konstelací

  Shift Centrum
  víc než jen fotografie