Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

logotyp

Konstelace traumatu

.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu SiT Systému.

.

Konstelace traumatu - základem pro všechno zapletení ve vztazích (rodinných, pracovních atd...), pro všechny přenosy emocí mezi členy systému a jejich nevědomé destruktivní či nekonstruktivní hry jsou traumatické události-zkušenosti jednotlivých členů systému či celých skupin jednotlivců (viz. Trauma a terapie). Traumatické obranné strategie a další důsledky traumatických stavů se pak rozrůstají jako rakovina v duši jednotlivce i celé společnosti. Práce s traumatem je tedy zcela zásadním kamenem pro trvalou změnu a budování něčeho nového vlastního, je základem pro nalézání sama sebe, pro nabytí osobní svobody a dávání svobody druhým. Způsob konstelační práce je velmi vhodný rovněž pro aplikování na práci s traumatem, ba přímo naopak pohled očima traumatu na děje v rodinných systémech je zásadním předpokladem, že nebude docházet ke zbytečnému retraumatizování a nebo nevědomým kompenzacím zdánlivě vyřešeného systemického zapletení. Tento způsob práce v rodinných a jiných systémech, který zohledňuje traumatické procesy se nazývá Konstelace traumatu.

Konstelace traumatu tedy mohou:

 1. přímo ošetřovat konkrétní traumatické události, o kterých víme
 2. mohou nevědomé traumatické zážitky zpětně vyhledat, identifikovat a uzdravovat
 3. poskytnout zcela nový pohled na nejrůznější situace a problémy v životě, ukázat kde "je zakopaný pes", kde máme destruktivně přeznačené životní hodnoty, naše vnímání a hodnocení reality, kde máme vloženy virové vzorce v myšlení. Jsou to situace, kdy si myslíme, že něco chceme a něco pro to stále děláme a "ono se to jen nějak nedaří" a kdy potřebujeme poznat, že jsme vlastně celou dobu usilovali o něco jiného, dělali něco jiného, směřovali zcela jinam, kdy potřebujeme uvidět a změnit strategie našeho myšlení, vnímání a jednání. Konstelace traumatu mohou odhalit tento chaos v naši duši a přinést jasnost, novou strukturu a nové prospěšné strategie, novou energii, poznání a motivaci.
 4. Konstelace traumatu mohou být základem integrace naši roztříštěné duše. Pomáhají nám rozlišit, "kdo jsem já", které "já" jsem "já" , a které ne. Tyto integrační procesy pak v naší duši mohou léčit vnitřní rány a bolesti, uvolňovat zadržené traumatické energie, ukončovat traumatické obranné strategie a projasňovat naši mysl od obranných iluzí.

Konstelace porodních a předporodních (prenatálních) traumat - Specifickým obdobím, které může zahrnovat určité traumatické zkušenosti a témata je naše prenatální období, tedy předporodní úsek našeho bytí, který v nás zanechává velmi silné emoční otisky a vzorce - programy našeho jednání po celý život. Je někdy opravdu překvapující zjistit, jak moc tyto předporodní a porodní zkušenosti ovlivnily náš život. Na tuto zkušenost je také vázáno smíchání identit a životních strategií rozeného dítěte s vytěsněnými částmi a obrannými strategiemi matky a tím ke zmatení vědomí KDO JSEM JÁ. Těmto tématům se pak věnují konstelace porodních a předporodních traumat (prenatálních traumat). V poslední době se rovněž stále častěji setkáváme s přímým vlivem traumat umělého početí. Obecně prenatální konstelace včetně významu událostí a motivací početí se stávají v poslední době zajímavým zdrojem poznání.

.

V propojení porodních témat (přestřižení pupeční šňury) s našimi vývojovými fázemi a systemickými rolemi v rodině (priority, pořádek velký - malý, tedy rodič-dítě atd.) se zrcadlí jedno z největších lidských témat, kterým je téma SEPARACE, tedy oddělení dítěte od rodičů. Tato separační témata a zpracování separačních traumat jsou jedním ze základních pilířů zdravého a svobodného vývoje. S těmito separačními traumaty a separačními tématy obecně se dá v konstelacích traumatu velmi dobře pracovat.

.

Konstelace narkóz a ztrát vědomí - dalším typem traumat, které se takto v poslední době otevřely ke zpracování, a to jsou traumata narkóz a ztrát vědomí při operacích a úrazech. Při práci jsme zjistili, že každá narkóza či ztráta vědomí může mít velmi neblahý vliv na další život a vytváří potřebu opakování nedokončených obranných strategií, fixuje disociaci vytěsněných částí-našich identit, atd..... takže se podílí na řetězení traumatických událostí, nebezpečném opakování podobných situací, pozic-poloh těla či pocitů a celkově nás vede k vynuceným nevědomým kompenzacím, přenosům a zmatku v identitě. S těmito tématy tedy pracujeme v konstelacích narkóz a ztrát vědomí.


.

Pro úspěšnou práci s traumaty a trvalé změny

(bez toho, že by byly vykoupené retraumatizací a přesunem problému do jiných oblasti života či fyzického těla nebo vytvořením nové iluze či jiné chyby),

je zapotřebí pracovat s vědomím všech traumatických procesů a oblastí dopadu traumatu v systemickém pojetí celé traumatické struktury (vnitřní i vnější).

Je rovněž zapotřebí respektovat určitou časovou posloupnost jednotlivých kroků a probíhající velmi individuální proces léčení a integrace,

je zapotřebí se vyhnout prvkům násilí - postupům, strategiím a technikám, které by v danou chvíli byly retraumatizující, a to i přes to, jestliže se jich klient, v rámci svých retraumatizačních strategií, sám dožaduje.

.

SiT Systém  - 12 oblastí – systémů působení traumatu

1. oblast  informací paměti o zdrojové události a následných řetězcích

- dostupné a zjišťované informace – paměť, sny, vyprávění, archivy, synchronicity a kauzality, phenomenologie

2. oblast identity a její struktury a procesů v ní a ukotvení v této struktuře

– integrace vlastních vytěsněných částí psyché a dezintegrace parazitických částí , vysvobození částí pohlcených deficitem, identity hraničních přenosů, deficitní iluzorní identity já/JÁ

- ukotvení vnitřní struktury klienta a procesů v ní, vědomí  sama sebe, vědomí já/JÁ, vnímání světa kolem a uvnitř sebe, budování raportu s klientem, jako bezpečné prostředí změny (místo iluzorních opěrných bodů, mentorování a retraumatizací)

3. oblast  traumatických strategií a hraničních přenosů

- obrany a úniky, nenaplněné potřeby, kompenzace, retraumatizace, vytěsňování, přenosy v rámci hraniční dynamiky a traumatické typologie

4. oblast vnímaných významů hodnot a pojmů

- přeznačení-záměna, traumatické spojení, viry v myšlení, iluze (obranné, kompenzační, manipulační) a přesvědčení, devalvace a destrukce, transformace a reinterpretace

5. oblast motivace

- motivace skrytých zisků a přenosových dramat, vlivy ekologie vztahů v systému, hierarchie motivací

6. oblast zapletení v systemických vztazích rodinného systému

- role a místo v systému, kořeny a sounáležitost, svědomí systému, hranice, rodinná tajemství, otcovství

7. oblast zdrojových esencí a individuálních záměrů a potřeb

- Esence a následné zdroje, plnost vnímání a vědomí já/JÁ, VAKOG, sebepřijetí a sebehodnota, stvořitelství, smysl života

8. oblast zadržených traumatických energií – práce s tělem a emocemi

- fyzioterapie a péče o tělo, detoxikace, psychosomatika, katarze, relaxace, cvičení, energetická cvičení

9. oblast vývojových fází a příběhů

- fáze vývoje, separační fáze, transformační fáze, terapeutické fáze, archetypy …

- příběhy, mýty, pohádky, posvátná geometrie a symbolika, priorita a posloupnost kroků

10. oblast prenatálních a porodních vlivů

- základní vtisky při početí, v prenátálu a porodu, zmatení a spojení v identitě s matkou, placentární spojení, primární strategie a motivace, život uvnitř či venku …

11. oblast projevů traumatu v realitě klienta

- v současné i minulé realitě, konkrétní vnímání a prožívání iluze a její rozsah

12. oblast ukotvení v nové realitě

- stvořitelství a nové vytváření reality, emoční svoboda, svoboda myšlení - vnímání a prožívání v nové realitě, nové možnosti a dovednosti, nové zkušenosti, vytváření reality a emoční svoboda, svoboda myšlení, nové možnosti bez lpění, SHIFT ve strategiích a hodnotách

.

Jakýmkoliv, byť úspěšným a příjemným zásahem do jedné z uvedených oblastí, působíme současně i do zbylých 11 oblastí, kde takto spuštěné, ale neošetřené procesy mohou potenciálně vyvolat celou řadu nebezpečných dopadů i v jiných oblastech života, nevědomých retraumatizací a obranných kompenzací a iluzí.

.

V tomto systému oblastí působení traumat si tedy můžeme začít uvědomovat, KDO to ve mně vlastně má problém, prožívá to či ono, jaká identita je v tu chvíli vládnoucí, či která vytváří problém, jaké motivy a jaké strategie má, v jaké fázi a procesu se nachází, jak vnímá realitu a cítí své tělo…. Pokud totiž nemáme toto rozlišení, tak snadno i s nejlepším úmyslem, spouštíme proces retraumatizace a podporujeme nějakou kompenzační identitu nebo zbytečně bojujeme s obrannou identitou apod.

Stěžejní oblastí
pro úspěšnou komplexní práci, je oblast přeznačených hodnot. Od této oblasti se odvíjí naprosto vše v našem životě, odráží náš způsob vytváření reality nebo iluzorní reality (iluze, matrixu). Abychom mohli úspěšně léčit/opravovat přeznačené hodnoty, musíme pochopitelně pracovat s vnitřními identitami (práce s nimi je zcela zásadní ), které toto přeznačení hodnot vytvořili, s jejich motivacemistrategiemi a s jejich zapletením atd.  Bez úspěšné práce s přeznačenými hodnotami můžeme totiž zpracovat třeba všechna stará a systemická traumata v dalších oblastech, ale je jen otázkou času, kdy vytvoříme traumata nová! Stále pak totiž zůstává kolem nás celé prostředí (ve kterém se dále pohybujeme), které je stále jen vězením ve zmateném vnímání hodnot a vytvořených iluzích, a o kterém však dotyčný ani neví, přestože na něj stále retraumatizujícím způsobem působí.
.

  Z pohledu vědomí a znalosti traumatických procesů jsou všechny přenosy, strategie a děje v konstelaci a v rodinném i vnitřním osobním systému velmi racionálními, jsou tím nejlogičtějším vysvětlením a nejjednodušší cestou v jasné racionálně vysvětlitelné struktuře. V podstatě pokud by ty procesy neprobíhaly bylo to naopak velmi iracionální, destruktivní a už bychom tu jako lidstvo nebyli.

  .

  Řetězení traumat - v rámci nedokončených obranných strategií, nenaplněných potřeb atd. v rámci traumatických procesů, dochází k určitému ligickému řetězení traumatických zážitků, tedy vytváření nových situací, vedoucích ke zopakování určitých dějů (často nedončených nebo zastavených a odříznutých ztrátou vědomí, narkózou, přetížením...). Proto je třeba nejen řešit jednotlivé traumatické události, ale i hledat zdrojové trauma v identifikovaných řetězcích.

  .

  V oblasti uvolňování zadržených traumatických energií z tělesných bloků a pancířů můžeme použít různé metody, jako např.: dechové techniky, neoreichianské dýchání, dynamické meditace, speciální cvíčení a jedním z nejefektivnějších způsobů, jak uvolňovat tyto bloky, nebo vytvořit bezpečnou struktruru pro další uvolňovací techniky, je metoda MFK. Důležité je však vždy zohledňovat principy pro uvolňování traumatických energií uvedené zde (trauma a terapie).

  .

  Více o nebezpečí retraumatizace - zde.

  .

  Přehled nejčastějších retraumatizačních nešvarů lektorů a terapeutů při individuální či skupinové práci:

  • lektor manipuluje-posouvá postavy zástupců podle svých představ či ideálních vzorů, jako s figurkami na šachovnici
  • lektor vede k iluzornímu šťastnému konci (ideálnímu obrazu), který však neodpovídá realitě, ale deficitním nenasyceným přáním a v něm klienta nechá nebo ho do něj násilím vtlačí (často se slovy "a takto si to vem"). Tyto iluzorní konce také často končí hromadným objímáním se všemi předky, objímáním s rodiči, kteří děti zneužívali a ubližovali jim, kdy jsou vytvářeny deficitní iluze a nejsou respektovány zraněné, traumatizované části duše dítěte, které jsou takto brutálně znovu zneužity a retraumatizovány!
  • lektor spojuje klienta se zdroji a místo pro posílení k vyřešení traumatu a konfrontaci s realitou, tak zneužije posílení zdrojem v rámci únikové-obranné strategie a odvrácení pozornosti a vytváření iluzí,
  • lektor spojuje klienta přímo se zdrojovými ženskými či mužskými energiemi a principy v odpovídající linii (v jejich traumaty přeznačené a ovlivněné deficitní podobě) a prohlubuje tak zmatek ve vnímání mužského a ženského principu, deficitních pocitů s pocity sounáležitosti a síly,
  • lektor prosazuje násilím autoritu terapeuta-vedoucího, jako rodič na dítěti
  • lektor se snaží kontrolovat dění v celé skupině a nepracuje phenomenologicky (nevyužívá, ale potlačuje spontánně zjevované děje a témata - fenomény ve skupině či u klienta a nerespektuje tak autoritu systému - skupinového systému, tak potřeby systému klienta, resp. to, co systémy přes skupinu vyjevují)
  • lektor nevnímá nebo zneužívá zástupné projekce ve vztahu klient-terapeut a klient-skupina
  • lektor nerespektuje systém klienta a jeho zrcadlený stav a snaží se ho hned kontrolovat, umlčovat, říkat jak má mluvit a co, jak mnoho atd
  • lektor se snaží držet určitého svého stylu práce (konstelování, terapie) a nerespektuje tak reálný systém klienta
  • lektor prosazuje násilím autoritu rodiče před klientem-dítětem, navíc bez toho, že by došlo k respektování jeho zraněné -zneužité části rodičem
  • lektor retraumatizuje dětské traumatizované části klienta nakládáním a tlačením do odpovědnosti, která jim nepřísluší (nutí je chovat se dospěle a odpovědně) či zastrašováním možnými následky
  • lektor dopustí nereálné usmiřování a spojování "dítě-rodič" nebo k němu přímo i vede bez toho, že by první proběhlo oddělení, vymezení a byla uznána a přijata existence zraněného, zneužitého, bezmocného, podvedeného, ukřivděného či "nasraného" dítěte!
  • lektor pak manipuluje klienta do tzv. pokorného postoje vůči rodiči a nutí ho mu vyjadřovat vděčnost, lásku, oddanost a pod. a takto ho znovu zneužívá!
  • lektor dopouští aby probíhal mezi zástupci v konstelaci či v terapii retraumatizující proces ODPOUŠTĚNÍ
  • lektor vytváří "nasládlé" prostředí, kde se hojně používají v komunikaci zdrobněliny a zdrobnělinky, takže je na semináři plno dospělých/nedospělých Vlastiček, Jarmilek, Haniček a jiných zlatíček a sluníček, které se navzájem upevňují ve svých štěstíčkách a navzájem si stále vyjadřují podporu a pochopení a to, jak jsou všechny úžasné a pozitivní a umějí tak pěkně odpouštět. Tímto způsobem však sebe a všechny příchozí, jen stále retraumatizují, retraumatizují v sobě malé zraněné a nenaplněné dítě, zamrzlé ve svých nesplněných deficitních potřebách a přáních.
  • lektor vkládá novou postavu do děje v konstelaci a místo aby napřed konfrontoval, jak ji vnímá klient a okolní zástupci, tak podsouvá autoritativně svůj pohled
  • lektor vnucuje své interpretace a nerespektuje pocity a motivy účastníků, když se nehodí do jeho koncepce, případně takto nevhodného "vzpurného" zástupce vymění s obviněním, že za to může jeho stav, problém, postoj a on s ním takto nemůže pracovat
  • lektor spojí (ukotví) svým přístupem a tlakem nové kroky a možné změny s násilím a vnějším autoritou
  • lektor nezohledňuje separační procesy v systému klienta a pozici klienta v nich, stejně jako prožitá traumata
  • lektor podpoří odmítání vytěsněných-zavržených části psyché a negativních pocitů a úzkostné upínání na pozitivní pocity
  • lektor využívá staré-původní, ale velmi retraumatizující koncepty o tom, že se dítě obětuje pro rodiče z nevědomé lásky
  • lektor nerozlišuje parazitické a přeznačené části psyché klienta a potvrdí jeho identitu ve spojení s nimi, místo odhalení a dezintegrace a nalezení vlastní identity, tak příjde retraumatizace a iluze
  • lektor nepracuje s traumaty ve všech uvedených 12 oblastech a opustí klienta s pocitem, že dosažený krok je už dostatečný a není třeba se dál k tomu vracet
  • lektor neukončuje staré neukončené obranné strategie nebo je naopak potvrdí pro další používání
  • lektor se nechá vtáhnout do řešení zapletení v rodinném systému klienta, které nemá přímou souvislost s tématem klienta
  • lektor se nechá vtáhnout do pomáhacích potřeb klienta vůči svým předkům v rámci řešení či napravování jejich vztahových zapletení, čištění minulosti... v rámci záměny priorit a únikových strategií
  • lektor nerespektuje zakázku a motiv klienta
  • lektor nehledá propojení vyjevených témat a procesů v realitě klienta
  • lektor nevytváří, ale potlačuje racionální strukturu pro zpracování témat a procesů u klienta (často ve stylu - "nesnaž se tomu rozumět, nech to jen působit a ono se to samo nějak vytvoří" - otázkou pak ovšem je, co nového se vytvoří a kdo to vlastně tvoří a proč a kdo to teda tvoří život klienta. Tento přístup retraumatizuje dětské části a fixuje dětské postoje a vytváří prostor pro snadnou ovlivnitelnost a manipulaci.
  • lektor neověřuje realitu dosaženého vystupního obrazu-kroku u zástupců v konstelaci nebo při individuální konzultaci a tak může nechat klienta v iluzi
  • lektor se snaží v průběhu či na konci semináře odvést klienty od prožívané traumatické reality a odlehčit jim (bez rozlišení) od případných těžkých pocitů tím, že je úzkostně či automaticky vede do nějaké příjemné aktivity, např. "sladké" meditace, pozitivní vizualizace nebo to celé přeplácne nějakou hezkou písní apod., čímž odvádí pozornost a energii od zdroje problému k deficitním, obranným či kompenzačníh strategiím a retraumatizuje tak zraněnou část duše klienta, která se sotva dovolala pozornosti.
  • lektor vede a vyzývá klienty, bez ohledu na stav traumatických procesů a vliv parazitických či traumatizovaných částí duše klienta, ke kralování a vládnutí ve svém životě (být královnami a králi), takže se potom snadno stává, že se skutečné vlády nad životem pak ale ujímá trauma se svými služebníky. Vládu nad zraněným vnitřním dítětem přebírá opět rodič v hlavě, přeznačený za královnu nebo je traumatizované dítě nuceno znovu přebírat větší odpovědnost, než jakou může zvládnout a tak se vytváří jen nové iluze.

  .

  Se všemi těmito tématy lze pracovat na seminářích konstelací uvedených v aktuální nabídce, resp. pravidelně na seminářích konstelací v Praze ve StudioPro nebo Praze MFK-Centru nebo v Shift-Centru v České Lípě. Ve zvláštních termínech pak i na jiných místech republiky.

   

  logo

  Rodinné konstelace FACEBOOK

  Čas na změnu

  systemicke-souvislosti rodinných konstelací

  Shift Centrum
  víc než jen fotografie