Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

logotyp

Systemické konstelace

Rodinné konstelace, konstelace traumatu, konstelace
narkóz a prenatálních a porodních traumat, zdravotní konstelace,
firemní konstelace, finanční konstelace,
strukturní konstelace, pohyby duše a NLP.

 

Vztahové systémy a nevědomé emoční obrazy v našem nitru, skryté souvislosti a vnitřní dynamika vztahů. Integrace a doteky duše.
Zdroje a motivace.


Chcete získat porozumění mezilidským vztahům a poznat více sami sebe? Můžeme se dotknout vlastního nitra, uvolnit svou osobní sílu a žít svobodnější, plnější a vědomější život.

Chcete něco změnit a stále to nejde? Máte pocit, že přešlapujete na místě? Máte potřebu se pohnout z místa a posunout vpřed? Možná jste nevědomě zapleteni a uvězněni ve vztazích a traumatech rodinného systému.

Dostáváte se do stále obdobných situací, problémů a konfliktů? Můžeme odhalit skryté podvědomé vlivy našich problémů a získat nový pohled na ně. Můžeme integrovat a léčit duševní traumata a jejich následky.

Lepí se na vás smůla, finanční těžkosti, nemoci či úrazy? Máte strach, nechtěné myšlenky či neadekvátní reakce? Mnoho našich pocitů a potíží nepatří nám, ale pochází z předchozích generací rodiny a nebo jsou následkem nějakého zdrojového traumatu.

Cítíte se zraněni, podvedeni či okradeni a nebo jste sami ublížili a cítíte vinu? Nemůžete nalézt klid, spokojenost a štěstí? Hledáte svoji motivaci či cíle? Potřebujete léčit zranění a bolest či nést vlastní odpovědnost. Získejme kontakt se svými  pocity, motivy a potřebami, protože nevědomé emoční vazby mají zásadní vliv na naší současnou seberealizaci, pro nalezení svého místa v životě.

Proces systemických rodinných konstelací je jedinečnou sebepoznávací prožitkovou metodou - hrou, která odhaluje vlivy skrytých sil v našich vztahových systémech. Mezilidské vztahy vytváří vztahové systémy, kde fungují určitá pravidla a zákony. Nejsilnějším takovým systémem je rodinný systém. Existuje úroveň pocitů každého jedince, která náleží předchozím generacím rodiny, včetně členů systému, které jsme nikdy nepotkali, kteří zemřeli, či byli z rodiny vyloučeni. Nevědomě přenášené emočních vztahy a vazby v nás pak působí jako živý obraz, který má na  členy systému stálý vliv, někdy i velmi nebezpečný, ústící do chorob, nehod či náhlých úmrtí nebo opakovaných narušených vztahů a problémů. Konstelace traumatu integrují naší duši, léčí naše traumata, strachy, úzkosti, sexualitu, závislosti a připoutanosti, opakované problémové vzorce, narušené vnímání hodnot a iluze, ošetřují tragické události a ztráty, působení násilí v osobním životě či v rodinném systému, traumatické procesy jsou rovněž základem všech přenosů v rodinném systému. Konstelace Esencí jsou doteky a spojením s našimi zdroji života potřebnými pro vědomí sebe sama, naší životní cesty a další vývoj. Pomocí konstelačních technik se můžeme podívat jinak na důležitá témata, aktuální v našem životě, jako jsou nemoci a zdraví (zdravotní konstelace) nebo také finance - peníze a majetkové problémy (finanční konstelace). Při práci lze využívat NLP - neuro-lingvistického programování, které pracuje se změnou omezujících programů a vzorců v naši mysli, vědomým používáním jazyka a smyslů pro praktický život.

Pracuje se v bezpečném prostředí ve skupině 10-20 osob a je vhodné znát základní informace o své rodině (případně firmě), vč. různých neobvyklých událostí. Pro řešení vztahů v systému postačuje přítomnost pouze jednoho zainteresovaného zástupce. V rámci programu se počítá s přestávkou na oběd. Pitný režim zajištěn v ceně. Možnost přespání zajištěna.

Program provází: Ing. Tomáš Půlpán - Shift Centrum , v rámci komplexního přístupu SiT Systému

Má cca 25-ti leté zkušenosti v sebepoznávacích a terapeutických procesech, osobním rozvoji a v managementu malých i velkých firem. Je absolventem Institutu rodinných konstelací ® u Bhagata J. Zeilhofera ve výcviku metody rodinných konstelací podle B. Hellingera, se kterou pracuje již 10 let a dále ji rozvíjí podle zkušeností s prací s traumaty, dále je certifikován v NLP - neurolingvistickém programování, kraniosakrální terapii (CST), Bach Flower Therapy a v narativním managementu. Bohaté zkušenosti má v oblasti meditace, muzikoterapie, relaxace a šamanismu i bojových umění. Pracuje rovněž v oblasti firemního poradenství, vzdělávání a koučování a vedení seberozvojových skupin.

Místo:

StudioPro , Polská 6, Praha 2, Vinohrady (u Riegrových sadů, 5 min. od náměstí Míru)

Struktura setkání :

Pá 18:00 - 22:30 hod (presence od 17:45 hod), So 9:30 - 19:30 hod

Cena : 1800,- Kč ( sleva 500,- Kč za přihlášení další nové osoby). Počet účastníků je omezen na 11 se zajištěnou vlastní konstelací. Je možno domluvit účast bez vlastní konstelace - za tyto ceny: Pá: 600,- Kč, So: 1 200,- Kč, Zkrácená účast na semináři s postavením vlastní konstelace (za plnou cenu) je omezeně a po domluvě, možná.

Po přihlášení proveďte prosím zaplacení zálohy 1 000,-Kč na učet: 1785915001 / 5500

( Podmínky: při zrušení účasti do 30-ti dnů je záloha vratná či převoditelná na další program, při zrušení účasti do 20 dnů je vratná po odečtení storno poplatku 500,-Kč a při zrušení účasti později je storno poplatek 1000,-Kč, a nebo lze za sebe poslat jinou osobu, která zálohu využije pro sebe. Pokud se účastník z jakéhokoliv důvodu rozhodne ukončit svou účast na programu je stále povinen uhradit plnou cenu semináře. )

Přihlášení:

Lenka Půlpánová (Shift-Centrum) - tel.:  739 261 043, mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Další info:
www.shift-centrum.com, Tomáš Půlpán - 734 701 861, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie