Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Rodinné konstelace, koučování, NLP, orientální tanec, trauma a terapie, meditace

Vítáme Vás na stránkách společnosti Shift Centrum.com

shift-centrum-pruhledny

Shift =
Přepnout, posunout, přesunout, posun
Posunout názor či pozici, přemístit
Změnit, změnit se, změna
Zbavit se, převléci
Přeřadit, zařadit

„Shift your mind“

(Znak lotosu v logu představuje propojení 4 základních elementů - země, voda, vzduch a oheň, hlásí se ke kořenům v bahně a současně je symbolem toho, že můžeme vytvořit svým přístupem věcem prostor, aby mohly vyrůst a vykvést samy z naší esenciální podstaty)

 

PRO AKTUÁLNÍ NABÍDKU TERMÍNŮ KLIKNĚTE ZDE !

= Systemický způsob práce a celkového přístupu k člověku, jeho tělu a psyché.

.

( program na 2022 v nabídce termínů !!)

.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA - nové termíny:

Léčebná mise filipínského terapeuta Lina Be Guinsady

6. 10. (čtvrtek) a další jeden až dva dny budou přidány

Shift-Centrum (Havlíčkova 426, budova SPŠ, Česká Lípa)

( 9.00-20.00 hod - je nutné objednat přesný termín )

Filipínský léčitel Lino ve spojení s božskou esencí pracuje kontaktně svýma rukama, kdy jeho terapeutický zásah je krátký, ale velmi intenzivní a skládá se ze tří fází:

 • Operace holýma rukama odstraňuje z hloubky těla „zmaterializované“nemoci v podobě bloků a toxinů (někdy též nazýváno krvavou operací holýma rukama). V této fázi Linovi asistuje jeho žena Joy.
 • Uvolnění bloků v páteři a kloubech
 • Harmonizace energií těla i mysli

Pozn.: lze objednat už jen volné termíny v úterý, pondělí jen v případě uvolnění místa

.

zveme vás na :

jednodenní seminář systemických konstelací v SiT Systému

- Česká Lípa - Shift-Centrum -

- v srpnu -

- sobota 6.8. 2022 (9:30-19:30 hod)


víkendový seminář konstelací

v Praze ve StudioPro

22.7.-23.7. 2022

Pá (18:00-22:30), So (9:30-19:30)

 

Každý účastník má v ceně zaručené postavení vlastní konstelace s dostatkem prostoru pro důkladnou práci i prokonzultování svého tématu. Tento prostor je možné rovněž využít i pro postavení několika kratších náhledů. Pokud je méně účastníku, tak čas využíváme postavením více konstelací či náhledů.

.

- kromě standardní práce na sobě ve strukturovaném procesu na svých tématech ve 12 oblastech SiT Systému se můžeme dívat hlouběji do poznávání sami sebe – kdo jsem já, či se učit rozeznávat viry ve svém mysli a iluzorní matrix kolem sebe a hledat, kde se otevíráme nebezpečnému deficitnímu a hodnotícímu myšlení ….

.

konzultační den

- StudioPro Praha -

individuální konzultace v SiT Systému

a diagnostický den Systemické detoxikace

- bude stanoven (9:30-18:30hod)

.

Antivirus mysli

zcela zásadní, oblíbený a dlouhodobě opakovaný seminář pro další růst a vývoj,

poprvé v novém, doplněném a upraveném formátu :

další termíny v r. 2022 budou stanoveny

- zásadní odhalení nejčastějších chybných vzorců, postojů a přístupů v našem myšlení, terapeutických a sebepoznávacích technikách, který většínou významně zatřese vnímáním světa a mnohými naukami a technikami

- jde současně o výcvikový modul SiT Systému, který je ale otevřený pro kohokoliv, bez závazku pokračovat ve výcviku v SiT Systému - Shift tréninku

.

pozor -

poběží další cyklus tréninku:

!!! Nový běh komplexního výcviku v SiT Systému

- začátek bude stanoven teprve dle časových možností (zájemci se mohou předběžně přihlásit)

- běží po 13 měsíců každý měsíc 2 dny

- zájemci o další běh se mohou evidovat a nahlásit)

současně běží:

- SiT Systém - 4. stupeň

 

 

.

:

Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, firemní konstelace a další variety, práce s traumatem - vše v rámci komplexního přístupu SiT Systému !!!

( celostní integrující výcvik pro terapeuty, pomáhající profese, kouče, řídící pracovníky, léčitele a každého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat odpovědně, terapeuticky bez zbytečných retraumatizací ).

.

- semináře konstelací v SiT Systému

(traumatické vlivy, vztahová a rodinná témata, zdravotní a pracovní témata, porodní a prenatální vlivy ...)

.

News:

aktuální témata z individuálních terapií, konzultací a seminářů konstelací:

Hlavními tématy posledních dnů jsou:

 1. Hlavním tématem posledních dnů v podvědomí lidí je zatím veřejně jasně nepojmenovaný, ale intenzivně probíhající, zcela zásadní globální konflikt, související se změnou a přestavbou naprosto celé společnosti a probíhající válkou na všech šesti prioritách řízení světa, o moc a vliv v něm se střetem koncepcí tří silných hráčů světové politiky. Epidemie coronaviru, která byla plně začleněna do těchto globálních procesů, dala příležitost všem lidem k zastavení se a kontaktu se svými strategiemi definování sebe sama pod vlivem otisku početí, porodního otisku, otisku socializace a dalších traumatizujících vlivů. Vše co je ve společnosti nepojmenované či cíleně přepisované-přeznačované (jako například fašismus a parazitismus obecně), co je potlačované a zadržované, či naopak řízeně stimulované, čím je společnost strašena nebo líbivě mámena, vytváří v podvědomí všech jedinců ( bez ohledu na to, zda si to uvědomuje či nikoliv) obrovský přetlak, kaleidoskopicky vnímaný obraz světa a sebe sama a je tedy mocným triggerem-spouštěčem strategií našich traumatických otisků a zážitků. Obklopenost těmito tlaky a obrazy v podvědomí společnosti dokonale reinscenuje naší fázi prenatálního vývoje v matčině břichu se všemi řešenými a hlavně neřešenými konflikty v její psyché.
 2. Střetáváme se tedy v tomto období především:
 • se skutečnými zdroji traumatických řetězců událostí, jejich vzorci a kořeny našich problémů v životě ve třech základních otiscích
 • s tím, že lezou-jsou vytahovány ven staré „sračky“, podrazy, zapletení, nefunkční spojení a vše, co nám bránilo volně fungovat včetně reinscenací partnerských i osobních konfliktů rodičů
 • s reinscenacemi nejtěžších a nejvíce vytěsněných pocitů a dramat osobního života s pocity bezmoci, marnosti, odmítání a izolace
 • se strategiemi definování sebe sama s volbou sebedefinování či externího definování přes druhé či implementované představy „jak dělat věci správně a být tím správným/správnou ….“
 • S možností bořit iluze (štěstí či utrpení) a lži v životě a nechat se vést pravdivostí nebo volit úlevové strategie imitující život a štěstí
 • S možností ukončovat staré rodinné příběhy vystoupením z přidělených rolí-identit
 • S možností pochopení vlastního primárního konfliktu a primární úlevové strategie v naši psyché a také hlavní rozkladné síly snažící se urputně zabránit setrvání ve stavu spokojenosti a spočinutí.

3. A díváme se také na přesuny zdrojových konfliktů do jiných oblastí života, do jiných vztahů, na jiné osoby, jiné zástupné problémy, které pak člověk tak usilovně a urputně zástupně řeší znovu a znovu v rámci úlevových traumatických strategií, na kterých se stal člověk závislý v rámci krátkodobé úlevy, zástupného řešení.

4. Dotýkáme se tedy nejniternějších strategií závislosti a procesu základní sebeidentifikace. Porozumění procesu identifikace vlastního já/JÁ je zcela klíčovou záležitostí.

5. Souvisejícím tématem je rozlišovat  mezi tím : žít život a formovat procesy v něm a nebo jen „jako národ opic“ umět dělat věci správně a vytvářet vnější dojem, že je vše v pořádku a vím jak na to. Druhá varianta je bohužel pochopitelně plně podporovaná  individuální i celospolečenskou traumatickou dynamikou, takže se pak díváme na pečlivě „ukrejčovaný“ iluzorní svět

6. Stále s díváme a učíme, jak rozlišovat hlasy ve své hlavě a jak rozumět pocitům, které cítíme. Pracujeme se stínem

7. K častým záměnám dochází také, když je hlas traumatické identity nebo deficitní řídící identity povýšen na hlas „svého srdce“ nebo hlas své intuice svého svědomí či sebe sama. Velká část lidí, která mluví o tom, jak jednají podle své intuice, svého svědomí či svého srdce, jedná reálně naopak pod plnou kontrolou traumatické dynamiky, podobně jako mnoho jiných, kteří se zase oháněji svým ryze racionálním postojem, který je však často traumaticky přeznačeným a zcela iracionálním jednáním

8. Každý hlas, každá myšlenka jde po pochopení uvedených procesů celkem snadno rozklíčovat, komu patří a kam patří a tedy jestli ji věnovat pozornost nebo ne , jestli ji rozvíjet nebo se bránit atd. V těchto chvílích se rozhoduje, kdo usedne na vnitřní trůn, zda spočineme v dostatku a přijetí toho, co je, nebo se necháme vysát buď chudinkovstvím – falešným negativismem nebo sluníčkářstvím - falešným pozitivizmem a falešnou cílevědomostí s děláním věci „jako-správně“

9. zásadní je tedy také téma viny a kontroly přes pocit viny, jde vždy o akt agrese přes pocit viny, který zabraňuje přijetí adekvátní odpovědnosti, adekvátním skutkům a posunům ve vývoji. Vina zabraňuje sebepřijetí i přijetí druhých a udržuje zamrznutý traumatický stav a otroctví pod soudícím myšlením a bere sílu k reálné opravě a korekci a spouští naopak nejrůznější kompenzace, úlevové strategie a definuje deficitní identitu

10. Stále odhalujeme přenosy a skryté motivace zdravotních problémů, pracovních problémů atd …

 • .

Díváme se na obrovský rozsah všech těchto vlivů ve 12 oblastech SiT Systému.

Konstelace v SiT Systému umožňují velmi inspirativní odhalování traumatické dynamiky a všech vytvořených chyb v procesu přiřazování významů hodnot ve vnímání a vytváření světa kolem, chybných identifikací či nedokončených strategiích a skrytých zisků nebo zapletení ve vztazích či vývojových zamrznutí.

.

provoz PLASMOVÉHO GENERÁTORU s jedinečnou a unikátní sadou specifických frekvencí na všechny druhy a typy parazitů a systemická biorezonanční diagnostika EAV-Salvia v SiT Systému.

.

Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, firemní konstelace a další variety, práce s traumatem - vše v rámci komplexního přístupu SiT Systému !!!

( celostní integrující výcvik pro terapeuty, pomáhající profese, kouče, řídící pracovníky, léčitele a každého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat odpovědně, terapeuticky bez zbytečných retraumatizací ).

.

DP_plasma700DP_MFK500DP-konstelaceStudioProDP_CST500DP_diagnostika500DP_konzultace1200DP_MFK3500DP_konzultace500DP-konstelaceCLDP_CST2300DP-plasma850DP-konstelaceMFK

a další možnosti - viz celá nabídka - vstupte zde

.

Systemické konstelace - rodinné konstelace, firemní konstelace, konstelace traumatu, konstelace narkóz, konstelace prenatálních a porodních traumat, konstelace Esencí, strukturní konstelace, spontánní konstelace, zdravotní konstelace, finanční konstelace, pohyby duše:

Vztahové systémy a nevědomé emoční obrazy v našem nitru, skryté souvislosti a vnitřní dynamika vztahů. Systemická zapletení. Partnerské problémy a komunikace. Problémy s penězi a majetkem. Násilí a formy zneužívání. Závislosti. Nehody, tragédie a úmrtí. Trauma a integrační procesy. Doteky naší duše. Zdroje a motivace. Nové pohledy, možnosti a porozumění. Láska, zdraví, sexualita a energie. Emoční trénink a emoční svoboda. Vědomí.

Individuální terapie a poradenství, koučink a NLP (neurolingvistické programování), hypnoterapie, narace (práce s příběhy):

Nevědomé programy, omezující vzorce, mapy, hranice a obrazy v naší mysli, zvyky a nosné příběhy. Závislosti a připoutanosti. Práce s traumatem. Dehypnóza a zvědomovací procesy, změna myšlení, vědomé užívání jazyka a smyslů. Koučování na background - systemické souvislosti, NLP, vývojová témata, hodnoty a priority, vliv traumat, regrese, redefinování, integrace, vědomí a rozvoj. Zdroje a motivace. Možnosti. Tvoření nové reality. Sebedůvěra a sebehodnota. Svoboda.

Terapie a konzultace, orientální tanec, meditace a relaxace, jógasebepoznávací workshopy, supervizní skupiny, harmonizace, bubny, tibetské mísy a další nástroje, energie, tanec, dechová cvičení, kraniosakrální terapie, metoda MFK, detoxikace, prevence a léčení JOALIS/SALVIA:

Péče o sebe. Rovnováha dávání a braní. Harmonie. Ošetření vlastního těla. Tělo jako informační systém. Informatika ve fyzioterapii. Energoinformační bylinné přípravky. Spojení protikladů. Systemické souvislosti. Spiritualita a nohy na Zemi. Osobní priority v životě, témata a hodnoty. Vědomí. Sebepoznání. Regrese. Porozumění. Sebezkušenost a praktický život. Posouvání hranic. Spojení generací děti-dospělí-senioři. Formy komunikace. Kreativita. Smysly a vnímání. Energie a pohyb. Síla a odvaha. Radost a požitek. Zdraví a vitalita.

Firemní poradenství. Firemní workshopy. Firemní systemické konstelace. Narativní managementKoučování a NLP.

Nové způsoby, jak položit základy pro skutečnou změnu a růst, jak zvládnout krizové situace, opakující se problémy, sblížit a spojit kolektiv, najít společnou cestu, motivaci a vize.

 

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie