Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Rodinné konstelace, koučování, NLP, orientální tanec, trauma a terapie, meditace

Vítáme Vás na stránkách společnosti Shift Centrum.com

shift-centrum-pruhledny

Shift =
Přepnout, posunout, přesunout, posun
Posunout názor či pozici, přemístit
Změnit, změnit se, změna
Zbavit se, převléci
Přeřadit, zařadit

„Shift your mind“

(Znak lotosu v logu představuje propojení 4 základních elementů - země, voda, vzduch a oheň, hlásí se ke kořenům v bahně a současně je symbolem toho, že můžeme vytvořit svým přístupem věcem prostor, aby mohly vyrůst a vykvést samy z naší esenciální podstaty)

 

PRO AKTUÁLNÍ NABÍDKU TERMÍNŮ KLIKNĚTE ZDE !

= Systemický způsob práce a celkového přístupu k člověku, jeho tělu a psyché.

.

( program na 2019 v nabídce termínů !!)

.

zveme vás na :

jednodenní seminář systemických konstelací v SiT Systému

- Česká Lípa - Shift-Centrum -

- v únoru -

- sobota 2.2. 2019 (9:30-19:30 hod)

-

víkendový seminář konstelací

v Praze ve StudioPro

v lednu: 25.-26.1. 2019

Pá (18:00-22:30),So (9:30-19:00),

(na seminář jsou ještě volná místa)

Každý účastník má v ceně zaručené postavení vlastní konstelace s dostatkem prostoru pro důkladnou práci i prokonzultování svého tématu. Tento prostor je možné rovněž využít i pro postavení několika kratších náhledů. Pokud je méně účastníku, tak čas využíváme postavením více konstelací či náhledů.

.

- kromě standardní práce na sobě ve strukturovaném procesu na svých tématech ve 12 oblastech SiT Systému se můžeme dívat hlouběji do poznávání sami sebe – kdo jsem já, či se učit rozeznávat viry ve svém mysli a iluzorní matrix kolem sebe a hledat, kde se otevíráme nebezpečnému deficitnímu a hodnotícímu myšlení ….

.

konzultační den

- StudioPro Praha -

individuální konzultace v SiT Systému

a diagnostický den Systemické detoxikace

úterý 5.2. 2019 (9:30-18:30hod)

.

Antivirus mysli

zcela zásadní, oblíbený a dlouhodobě opakovaný seminář pro další růst a vývoj,

poprvé v novém, doplněném a upraveném formátu :

další termíny ve pol.r. 2019 budou stanoveny

- zásadní odhalení nejčastějších chybných vzorců, postojů a přístupů v našem myšlení, terapeutických a sebepoznávacích technikách, který většínou významně zatřese vnímáním světa a mnohými naukami a technikami

- jde současně o výcvikový modul SiT Systému, který je ale otevřený pro kohokoliv, bez závazku pokračovat ve výcviku v SiT Systému - Shift tréninku

.

pozor -

poběží další cyklus tréninku:

!!! Nový běh komplexního výcviku v SiT Systému !!!

začne cca v pol.roku 2019

- běží po 13 měsíců každý měsíc 2 dny

- zájemci o další běh se mohou evidovat a nahlásit)

současně běží:

- SiT Systém - II pro skupinu v České Lípě s ukončeným SiT Systém - I,

připravuje se:

- rekapitulační update a doplnění k SiT Systém - I, pro předchozí výcvikové běhy

- cca dva víkendové moduly v 1.pol.r.2019

:

Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, firemní konstelace a další variety, práce s traumatem - vše v rámci komplexního přístupu SiT Systému !!!

( celostní integrující výcvik pro terapeuty, pomáhající profese, kouče, řídící pracovníky, léčitele a každého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat odpovědně, terapeuticky bez zbytečných retraumatizací ).

termíny:

12.-13.1.2019 - konstelační modul SiT System - II

16.-17.2.2019 - SiT System - II

9.-10.3.2019

13.-14.4. 2019

11.-12.5. 2019

8.-9.6. 2019


.

Terapeutický den - Teplice

(pravidelná setkání se systemickou detoxikací a diagnostikou a plasmovým generátorem a konzultace, psychoterapie, psychosomatika, konstelace v SiT Systému)

- v prostorách Vita Clinic organizuje Lucie Tomášková-Beyerová

další termín : pravidelně cca 2x měsíčně

.

- semináře konstelací v SiT Systému

(traumatické vlivy, vztahová a rodinná témata, zdravotní a pracovní témata, porodní a prenatální vlivy ...)

.

News:

aktuální témata z individuálních terapií, konzultací a seminářů konstelací:

 • Hlavními tématy posledních dnů jsou: 
 1. pokračuje odhalování deficitní řídící identity v naší psyché, vytvořené prenatálním otiskem a primárními deficitními dramaty matky. Tato parazitická deficitní pseudomatkovská identita je na pozadí všech procesů v životě dítěte a řídí bezstrukturně nejen strukturované procesy traumatické dynamiky, ale také kontroluje míru našeho bytí, spojení a projevu ve zdravé esenciální identitě a je předávána jako jakýsi „dědičný hřích“ z matky na dítě. Tato identita na pozadí nás klidně pošle se nasytit do příjemných esenciálních zážitku, klidně nás pošle se vzdělávat, pracovat na sobě, sbírat nové informace a zkušenosti, ale jen „odtud potud“, tedy drží naší vlastní zdravou identitu na vodítku nebo postaví před nás zeď, na kterou narazíme, tak aby se ona mohla znovu definovat z naší frustrace, zklamání, zranění atd. a oživila se z té energie, kterou nás nechala se nasytit, pustila na „pastvu“ a pak nás „podojila“ či vysála jak upír.
 2. díváme se jak rozlišovat hlasy ve své hlavě a jak rozumět pocitům, které cítíme. Existují zavirované programy o to jak se bud nehledět na své pocity („nebýt pod jejich vlivem a být nad věcí“) a nebo naopak jednat podle nich, podle toho co cítím („já to tak cítím“), což je ovšem také těžký virus, protože jde o to jaký význam je danému pocitu přiřazen a jakou identitu definuje, tedy komu patří.
 3. K častým záměnám dochází také, když je hlas traumatické identity nebo deficitní řídící identity povýšen na hlas „svého srdce“ nebo hlas své intuice. Většina lidí, která mluví o tom, jak jednají podle své intuice či svého srdce, jedná reálně naopak pod plnou kontrolou traumatické dynamiky.
 4. Každý hlas, každá myšlenka jde celkem snadno rozklíčovat komu patří a tedy jestli ji věnovat pozornost nebo ne , jestli ji rozvíjet nebo se bránit atd. V těchto chvílích se rozhoduje kdo usedne na trůn v hlavě, zda spočineme v hojnosti a přijetí nebo se necháme vysát a všechno své úsilí, energii, zkušenosti, své tělo přenecháme té falešné parazitické deficitní identitě.
 5. zásadní je tedy téma viny a kontroly přes pocit viny, jde o akt agrese přes pocit viny, který zabraňuje přijetí adekvátní odpovědnosti a posunům ve vývoji. Vina zabraňuje sebepřijetí i přijetí druhých a udržuje zamrznutý traumatický stav a otroctví pod soudícím myšlením a bere sílu k reálné opravě a korekci a spouští naopak nejrůznější kompenzace, úlevové strategie a definuje deficitní identitu.
 6. obrovský přetlak ve společnosti ze zásadních procesů přeměny ve společnosti, rozložení sil, změny paradigmatu, boje o zachování lidského druhu před jeho přetvořením na parazitální biorobotickou formu a působící rovněž na individuální příběhy každého z nás, ať si toho je či není člověk vědom. Můžeme tak sledovat záplavu kroků bezstrukturního řízení globálních procesů, vytváření informačních polí, aktivování matric, otevírání tzv.Overtonových oken a mnoho dalších prvků a procesů ve společnosti, které ale současně naprosto stejně běží i v procesech traumatické dynamiky každého jednotlivce.
 7. Stále odhalujeme přenosy, prenatální a porodní otisky, hledáme skryté motivace zdravotních problémů a pracujeme na ukončení úlevových strategií a závislostech na nich.
.
Díváme se na obrovský rozsah všech těchto vlivů ve 12 oblastech SiT Systému.
 • Konstelace v SiT Systému umožňují velmi inspirativní odhalování traumatické dynamiky a všech vytvořených chyb v procesu přiřazování významů hodnot ve vnímání a vytváření světa kolem, chybných identifikací či nedokončených strategiích a skrytých zisků nebo zapletení ve vztazích či vývojových zamrznutí.

.

provoz PLASMOVÉHO GENERÁTORU s jedinečnou a unikátní sadou specifických frekvencí na všechny druhy a typy parazitů a systemická biorezonanční diagnostika EAV-Salvia v SiT Systému.

.

Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, firemní konstelace a další variety, práce s traumatem - vše v rámci komplexního přístupu SiT Systému !!!

( celostní integrující výcvik pro terapeuty, pomáhající profese, kouče, řídící pracovníky, léčitele a každého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat odpovědně, terapeuticky bez zbytečných retraumatizací ).

.

DP_plasma700DP_MFK500DP-konstelaceStudioProDP_CST500DP_diagnostika500DP_konzultace1200DP_MFK3500DP_konzultace500DP-konstelaceCLDP_CST2300DP-plasma850DP-konstelaceMFK

a další možnosti - viz celá nabídka - vstupte zde

.

Systemické konstelace - rodinné konstelace, firemní konstelace, konstelace traumatu, konstelace narkóz, konstelace prenatálních a porodních traumat, konstelace Esencí, strukturní konstelace, spontánní konstelace, zdravotní konstelace, finanční konstelace, pohyby duše:

Vztahové systémy a nevědomé emoční obrazy v našem nitru, skryté souvislosti a vnitřní dynamika vztahů. Systemická zapletení. Partnerské problémy a komunikace. Problémy s penězi a majetkem. Násilí a formy zneužívání. Závislosti. Nehody, tragédie a úmrtí. Trauma a integrační procesy. Doteky naší duše. Zdroje a motivace. Nové pohledy, možnosti a porozumění. Láska, zdraví, sexualita a energie. Emoční trénink a emoční svoboda. Vědomí.

Individuální terapie a poradenství, koučink a NLP (neurolingvistické programování), hypnoterapie, narace (práce s příběhy):

Nevědomé programy, omezující vzorce, mapy, hranice a obrazy v naší mysli, zvyky a nosné příběhy. Závislosti a připoutanosti. Práce s traumatem. Dehypnóza a zvědomovací procesy, změna myšlení, vědomé užívání jazyka a smyslů. Koučování na background - systemické souvislosti, NLP, vývojová témata, hodnoty a priority, vliv traumat, regrese, redefinování, integrace, vědomí a rozvoj. Zdroje a motivace. Možnosti. Tvoření nové reality. Sebedůvěra a sebehodnota. Svoboda.

Terapie a konzultace, orientální tanec, meditace a relaxace, jógasebepoznávací workshopy, supervizní skupiny, harmonizace, bubny, tibetské mísy a další nástroje, energie, tanec, dechová cvičení, kraniosakrální terapie, metoda MFK, detoxikace, prevence a léčení JOALIS/SALVIA:

Péče o sebe. Rovnováha dávání a braní. Harmonie. Ošetření vlastního těla. Tělo jako informační systém. Informatika ve fyzioterapii. Energoinformační bylinné přípravky. Spojení protikladů. Systemické souvislosti. Spiritualita a nohy na Zemi. Osobní priority v životě, témata a hodnoty. Vědomí. Sebepoznání. Regrese. Porozumění. Sebezkušenost a praktický život. Posouvání hranic. Spojení generací děti-dospělí-senioři. Formy komunikace. Kreativita. Smysly a vnímání. Energie a pohyb. Síla a odvaha. Radost a požitek. Zdraví a vitalita.

Firemní poradenství. Firemní workshopy. Firemní systemické konstelace. Narativní managementKoučování a NLP.

Nové způsoby, jak položit základy pro skutečnou změnu a růst, jak zvládnout krizové situace, opakující se problémy, sblížit a spojit kolektiv, najít společnou cestu, motivaci a vize.

 

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie