Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Rodinné konstelace, koučování, NLP, orientální tanec, trauma a terapie, meditace

Vítáme Vás na stránkách společnosti Shift Centrum.com

shift-centrum-pruhledny

Shift =
Přepnout, posunout, přesunout, posun
Posunout názor či pozici, přemístit
Změnit, změnit se, změna
Zbavit se, převléci
Přeřadit, zařadit

„Shift your mind“

(Znak lotosu v logu představuje propojení 4 základních elementů - země, voda, vzduch a oheň, hlásí se ke kořenům v bahně a současně je symbolem toho, že můžeme vytvořit svým přístupem věcem prostor, aby mohly vyrůst a vykvést samy z naší esenciální podstaty)

 

PRO AKTUÁLNÍ NABÍDKU TERMÍNŮ KLIKNĚTE ZDE !

= Systemický způsob práce a celkového přístupu k člověku, jeho tělu a psyché.

.

( program na 2019 v nabídce termínů !!)

.

zveme vás na :

jednodenní seminář systemických konstelací v SiT Systému

- Česká Lípa - Shift-Centrum -

- v dubnu -

- sobota 6.4. 2019 (9:30-19:30 hod)

-

víkendový seminář konstelací

v Praze ve StudioPro

v březnu: 29.-30.3. 2019

Pá (18:00-22:30),So (9:30-19:00),

(na seminář jsou ještě volná místa)

Každý účastník má v ceně zaručené postavení vlastní konstelace s dostatkem prostoru pro důkladnou práci i prokonzultování svého tématu. Tento prostor je možné rovněž využít i pro postavení několika kratších náhledů. Pokud je méně účastníku, tak čas využíváme postavením více konstelací či náhledů.

.

- kromě standardní práce na sobě ve strukturovaném procesu na svých tématech ve 12 oblastech SiT Systému se můžeme dívat hlouběji do poznávání sami sebe – kdo jsem já, či se učit rozeznávat viry ve svém mysli a iluzorní matrix kolem sebe a hledat, kde se otevíráme nebezpečnému deficitnímu a hodnotícímu myšlení ….

.

konzultační den

- StudioPro Praha -

individuální konzultace v SiT Systému

a diagnostický den Systemické detoxikace

úterý 2.4. 2019 (9:30-18:30hod)

.

Antivirus mysli

zcela zásadní, oblíbený a dlouhodobě opakovaný seminář pro další růst a vývoj,

poprvé v novém, doplněném a upraveném formátu :

další termíny ve pol.r. 2019 budou stanoveny

- zásadní odhalení nejčastějších chybných vzorců, postojů a přístupů v našem myšlení, terapeutických a sebepoznávacích technikách, který většínou významně zatřese vnímáním světa a mnohými naukami a technikami

- jde současně o výcvikový modul SiT Systému, který je ale otevřený pro kohokoliv, bez závazku pokračovat ve výcviku v SiT Systému - Shift tréninku

.

pozor -

poběží další cyklus tréninku:

!!! Nový běh komplexního výcviku v SiT Systému !!!

začne cca v pol.roku 2019

- běží po 13 měsíců každý měsíc 2 dny

- zájemci o další běh se mohou evidovat a nahlásit)

současně běží:

- SiT Systém - II pro skupinu v České Lípě s ukončeným SiT Systém - I,

připravuje se:

- rekapitulační update a doplnění k SiT Systém - I, pro předchozí výcvikové běhy

- cca dva víkendové moduly v 1.pol.r.2019

:

Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, firemní konstelace a další variety, práce s traumatem - vše v rámci komplexního přístupu SiT Systému !!!

( celostní integrující výcvik pro terapeuty, pomáhající profese, kouče, řídící pracovníky, léčitele a každého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat odpovědně, terapeuticky bez zbytečných retraumatizací ).

termíny:

12.-13.1.2019 - konstelační modul SiT System - II

16.-17.2.2019 - SiT System - II

9.-10.3.2019

13.-14.4. 2019

11.-12.5. 2019

8.-9.6. 2019


.

Terapeutický den - Teplice

(pravidelná setkání se systemickou detoxikací a diagnostikou a plasmovým generátorem a konzultace, psychoterapie, psychosomatika, konstelace v SiT Systému)

- v prostorách Vita Clinic organizuje Lucie Tomášková-Beyerová

další termín : pravidelně cca 2x měsíčně

.

- semináře konstelací v SiT Systému

(traumatické vlivy, vztahová a rodinná témata, zdravotní a pracovní témata, porodní a prenatální vlivy ...)

.

News:

aktuální témata z individuálních terapií, konzultací a seminářů konstelací:

 • Hlavními tématy posledních dnů jsou:
 1. Hlavním tématem posledních dnů je řešení otisku početí a pochopení svého primárního konfliktu a primární úlevové strategie a díváme se na vzorce tohoto tématu v pohádkách a v reálných situacích v životě.  Díváme se na to jak těžké, v rámci traumatické dynamiky, a konfrontující, může být život ve spokojenosti a dostatku všeho a naopak jak skrytě úlevné může být sebedestruktivní jednání a myšlení či frustrace, bolest atd. Rozkrytí těchto úlevových strategií, často přeznačených zcela na pozitivní význam či negativní význam, je zásadní pro osvobození sebe od soudu druhých a zdravé definování sebe sama.
 2. stále lezou ven staré sračky, podrazy, zapletení a vše co nám bránilo volně fungovat a pozorujeme tak umírání starých a nefunkčních vzorců jednání a strategií, ale také nefunkčních vztahů, sebedestruktivních vzorců.  Za tím vším se pak dotýkáme vnitřní pravdivosti spojené s obrovským žalem a beznadějí zamrznuté vnitřní „naivky“ se zamrznutou agresí k obraně., která se pak dere ven nejrůznějšími prostředky v rámci různých přesunů pozornosti od zdrojových témat do jiných oblastí či vytvořením iluze. Byli jsme stavění před volbu : nechat umřít a ukončit nebo agresi a zoufalství utopit více v nějaké iluzi či snaze se učit dělat věci správně...
 3. Jako zásadní se zdá uvidět lež, která je vytvářena zmíněnými přesuny zdrojového konfliktu do jiných oblastí, do jiných vztahů, na jiné osoby, jiné problémy, které pak člověk tak usilovně a urputně zástupně řeší znovu a znovu v rámci úlevových traumatických strategií, na kterých se stal člověk závislý v rámci krátkodobé úlevy, zástupného řešení. Dotýkáme se tedy nejniternějších strategií závislosti a procesu základní sebeidentifikace. Porozumění procesu identifikace vlastního já/JÁ je tedy zcela klíčovou záležitostí.
 4. Souvisejícím tématem je rozlišovat  mezi tím : žít život a formovat procesy v něm a nebo jen umět dělat věci správně a vytvářet vnější dojem, že je vše v pořádku. Druhá varianta je bohužel pochopitelně plně podporovaná  individuální i celospolečenskou traumatickou dynamikou, takže se pak díváme na pečlivě „ukrejčovaný“ iluzorní svět.
 5. Stále s díváme jak rozlišovat hlasy ve své hlavě a jak rozumět pocitům, které cítíme. Pracujeme se stínem.
 6. K častým záměnám dochází také, když je hlas traumatické identity nebo deficitní řídící identity povýšen na hlas „svého srdce“ nebo hlas své intuice. Velká část lidí, která mluví o tom, jak jednají podle své intuice či svého srdce, jedná reálně naopak pod plnou kontrolou traumatické dynamiky, podobně jako mnoho jiných, kteří se zase oháněji svým ryze racionálním postojem, který je však často traumaticky přeznačeným zcela iracionálním jednáním.
 7. Každý hlas, každá myšlenka jde po pochopení uedených procesů celkem snadno rozklíčovat komu patří a tedy jestli ji věnovat pozornost nebo ne , jestli ji rozvíjet nebo se bránit atd. V těchto chvílích se rozhoduje kdo usedne na trůn v hlavě, zda spočineme v dostatku a přijetí toho, co je, nebo se necháme vysát buď chudinkovstvím nebo falešným pozitivizmem sluníčkářství či cílevědomostí a děláním věci jako-správně.
 8. Zásadní je tedy téma viny a kontroly přes pocit viny, jde o akt agrese přes pocit viny, který zabraňuje přijetí adekvátní odpovědnosti a posunům ve vývoji. Vina zabraňuje sebepřijetí i přijetí druhých a udržuje zamrznutý traumatický stav a otroctví pod soudícím myšlením a bere sílu k reálné opravě a korekci a spouští naopak nejrůznější kompenzace, úlevové strategie a definuje deficitní identitu.
 9. V celé společnosti běží obrovské množství procesů v rámci bezstrukturního řízení společnosti v rámci probíhající války na 6 prioritách. Kdo se v těchto procesech neorientuje, tak se snadno stává pouhou loutkou v rukou jiných, která hraje na scéně sebezničující divadlo.
 10. Stále odhalujeme přenosy, prenatální a porodní otisky, otisky početí a hledáme skryté motivace zdravotních problémů a pracujeme na ukončení úlevových strategií a závislostech na nich.

.

Díváme se na obrovský rozsah všech těchto vlivů ve 12 oblastech SiT Systému.

 • Konstelace v SiT Systému umožňují velmi inspirativní odhalování traumatické dynamiky a všech vytvořených chyb v procesu přiřazování významů hodnot ve vnímání a vytváření světa kolem, chybných identifikací či nedokončených strategiích a skrytých zisků nebo zapletení ve vztazích či vývojových zamrznutí.

.

provoz PLASMOVÉHO GENERÁTORU s jedinečnou a unikátní sadou specifických frekvencí na všechny druhy a typy parazitů a systemická biorezonanční diagnostika EAV-Salvia v SiT Systému.

.

Shift trénink - konstelace traumatu, rodinné konstelace, firemní konstelace a další variety, práce s traumatem - vše v rámci komplexního přístupu SiT Systému !!!

( celostní integrující výcvik pro terapeuty, pomáhající profese, kouče, řídící pracovníky, léčitele a každého, kdo má zájem více poznat a pochopit sebe a jednání druhých kolem něj a adekvátně - efektivně reagovat či pracovat odpovědně, terapeuticky bez zbytečných retraumatizací ).

.

DP_plasma700DP_MFK500DP-konstelaceStudioProDP_CST500DP_diagnostika500DP_konzultace1200DP_MFK3500DP_konzultace500DP-konstelaceCLDP_CST2300DP-plasma850DP-konstelaceMFK

a další možnosti - viz celá nabídka - vstupte zde

.

Systemické konstelace - rodinné konstelace, firemní konstelace, konstelace traumatu, konstelace narkóz, konstelace prenatálních a porodních traumat, konstelace Esencí, strukturní konstelace, spontánní konstelace, zdravotní konstelace, finanční konstelace, pohyby duše:

Vztahové systémy a nevědomé emoční obrazy v našem nitru, skryté souvislosti a vnitřní dynamika vztahů. Systemická zapletení. Partnerské problémy a komunikace. Problémy s penězi a majetkem. Násilí a formy zneužívání. Závislosti. Nehody, tragédie a úmrtí. Trauma a integrační procesy. Doteky naší duše. Zdroje a motivace. Nové pohledy, možnosti a porozumění. Láska, zdraví, sexualita a energie. Emoční trénink a emoční svoboda. Vědomí.

Individuální terapie a poradenství, koučink a NLP (neurolingvistické programování), hypnoterapie, narace (práce s příběhy):

Nevědomé programy, omezující vzorce, mapy, hranice a obrazy v naší mysli, zvyky a nosné příběhy. Závislosti a připoutanosti. Práce s traumatem. Dehypnóza a zvědomovací procesy, změna myšlení, vědomé užívání jazyka a smyslů. Koučování na background - systemické souvislosti, NLP, vývojová témata, hodnoty a priority, vliv traumat, regrese, redefinování, integrace, vědomí a rozvoj. Zdroje a motivace. Možnosti. Tvoření nové reality. Sebedůvěra a sebehodnota. Svoboda.

Terapie a konzultace, orientální tanec, meditace a relaxace, jógasebepoznávací workshopy, supervizní skupiny, harmonizace, bubny, tibetské mísy a další nástroje, energie, tanec, dechová cvičení, kraniosakrální terapie, metoda MFK, detoxikace, prevence a léčení JOALIS/SALVIA:

Péče o sebe. Rovnováha dávání a braní. Harmonie. Ošetření vlastního těla. Tělo jako informační systém. Informatika ve fyzioterapii. Energoinformační bylinné přípravky. Spojení protikladů. Systemické souvislosti. Spiritualita a nohy na Zemi. Osobní priority v životě, témata a hodnoty. Vědomí. Sebepoznání. Regrese. Porozumění. Sebezkušenost a praktický život. Posouvání hranic. Spojení generací děti-dospělí-senioři. Formy komunikace. Kreativita. Smysly a vnímání. Energie a pohyb. Síla a odvaha. Radost a požitek. Zdraví a vitalita.

Firemní poradenství. Firemní workshopy. Firemní systemické konstelace. Narativní managementKoučování a NLP.

Nové způsoby, jak položit základy pro skutečnou změnu a růst, jak zvládnout krizové situace, opakující se problémy, sblížit a spojit kolektiv, najít společnou cestu, motivaci a vize.

 

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie