Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

shift-centrum-pruhledny

Matrix - iluze a manipulace

.

Pojem "Matrix" pochází z kultovního filmu Matrix, který ač oficiálně prezentován, jako film sci-fi s mnoha dalšími motivy, je však především dokumentem o současné "realitě", o současném světě-prostředí, ve kterém žijeme a stavu uvězněné lidské mysli a kontrole nad ní.

.

Pro naladění na téma uvedu krátký rozhovor z filmu Matrix, který vedl Morfeus a Neo:

Morfeus: Jsi tady proto, že něco víš. To, co víš, nedovedeš vysvětlit, ale cítíš to. Cítil si to celý život. Stalo se něco velmi špatného se světem. Ty nevíš co – ale je to zde, jako střepina v tvé mysli, dohání tě k šílenství. Je to ten pocit, který tě přivedl ke mně. Víš o čem mluvím? MATRIX!

Chceš vědět, co to je? Matrix je všude. Je všude kolem nás. Dokonce teď, v tomto pokoji. Můžeš ho vidět, když vykoukneš z tvého okna, nebo když zapneš tvoji televizi. Můžeš ho cítit, když jdeš do práce, když jdeš do kostela, když platíš svoje daně. Je to svět, který je přetažen přes tvé oči, je to jako být slepý a nevidět pravdu.

Neo: Co je pravda?

Morfeus: Jsi otrok Neo. Jako všichni ostatní jsi se narodil do otroctví. Narodil jsi se do vězení, kde nemůžeš cítit, chutnat, dotýkat se – je to vězení tvé mysli. Naneštěstí nikdo nemůže povědět, co je Matrix – musíš to poznat sám.……zkusím osvobodit tvoji mysl, Neo. Ale můžu ti ukázat jen dveře. Ale projít jimi musíš sám.

V dalším dění se pak dostává Neo před volbu, zda zvolí červenou nebo modrou pilulku, kdy modrá pilulka znamená, že zůstane ve starém známém iluzorním nevědomém světě a červená pilulka znamená, že se probudí do vědomé, ale těžké reality.

Co je to tedy Matrix?

Matrix je iluzorní svět, který máme přetažený, jako závoj přes oči, svět pokřiveného vnímání reality a životních hodnot v ní, nevědomý svět naších snů (krásných i hrozných).

Je to svět, ve kterém žijeme, vnímáme ho a myslíme si, že je reálný a pravdivý, kdy poslušně jednáme podle pravidel tohoto přeznačeného světa nebo se ho snažíme vylepšovat, ač tím jen upevňujeme tuto iluzi jako realitu.

V tomto světě si myslíme, že bdíme, že jsme vědomí, ale přitom hluboce spíme a jen sníme své sny i sny zcela cizí, které však pokládáme za vlastní.

V tomto světě si myslíme, že děláme nejrůznější aktivity v životě s nějakými jasnými vědomými motivy, a přitom je nevědomě řídí motivy skryté, zcela jiné, vycházející z našich traumatických a systemických zapletení a nebo motivací jiných.

V tomto světě jsme uvěřili, že máme svobodnou volbu, ale nevědomý a snící člověk ve vězení, má přitom volbu velmi omezenou, rozhodně ne svobodnou. Jednou ze zákeřných iluzí je pak názor, že díky svému správnému pozitivnímu přístupu a pozitivním způsobu myšlení, se člověk automaticky stává svobodným a nezávislým na iluzorním světě. Opak se pak stává pravdou.

V tomto světě se díváme na určité skutečnosti a události, ale vidíme zcela něco jiného, přiřazujeme dějům a věcem určité hodnoty, ale ony jsou zcela zmatené, přeznačené, zaměněné. To znamená, že se mohou potkat dva lidi na jednom konkrétním místě v konkrétní situaci, ale každý bude v jiném světě a bude vidět rozdílné věci. Jeden bude vidět projekce svých snů a iluzí a druhý uvidí více reality.

Matrix zakrývá parazitické principy fungování společnosti, které se v něm ovšem tváří navenek velmi svatě, demokraticky, sociálně či nezávisle.

Matrix stojí na našich deficitních nenaplněných potřebách, vytoužených cílech, přáních a nadějích, na našich snech, které jsou ovšem jen kompenzacemi a obranami traumatických procesů v našem nitru a jsou důmyslně podsouvány do naší mysli. Takže jsou nám nabízeny všechny krásy a hojnosti, svobody a blaženosti, "láskyplná" lákadla a možnosti, lákavé spirituální či materiální svobody, plné sounáležitosti, porozumění a dobré vůle, po kterých lidské vyprahlé nitro jde "jako slepice po flusu". Tyto deficitní hodnoty jsou nám nabízeny nejen médii a reklamou, tak politickými vůdci, náboženskými vůdci a guruy i spirituálními esoterickými učiteli.

Jsme uvězněni v iluzi Matrixu, manipulováni a ovládáni, jako primitivní zvířátka v ohrádce či klícce, kdy je nám dovoleno vydat všechno své usilí na to, aby klícka byla zlatá a pohodlná nebo aby jsme dostali nové běhací kolečko nebo nové pítko, nový výběh, nový pelíšek či nové dojící kabely.

Jsme ve vězení a nevíme o tom. Jsme už dávno ve světové válce o přežití lidského rodu a zachování posledních zbytků vědomí a přitom jsme uvěřili, že válka teprve hrozí na jiných frontách nebo naopak, že se vše vyvíjí k šťastným zítřkům a už přece brzo budeme všichni povzneseni na vyšší úroveň a budeme žít jen v pochopení a lásce.

Matrix je splétán a tvořen našimi iluzemi a sny a totálně zavirovaným myšlením a vnímáním světa.

Matrix je současně sycen všemi emocemi lidí, prožívajících v něm svá utrpení a bolesti, i potěšení a krásné sny.

.

Základní látkou a předivem-strukturou Matrixu jsou přeznačené hodnoty v našem vnímání a nevědomé traumatické procesy, strategie a motivace, vytvářející obranné a kompenzační iluze.

( Pro rozeznávání iluzí Matrixu a vystupování z nich je pak velmi efektivní vědomá a specifická individuální práce ve 12 oblastech SiT Systému a trénink na seminářích systemických konstelací vedených ovšem podle zásad SiT systému. Další info také zde. )

.

Jinými slovy o přeznačených hodnotách:

 • v iluzi Matrixu se díváme na něco, ale přiřazujeme tomu zcela jinou hodnotu, než to doopravdy má, vidíme něco jiného.
 • Myslíme si, že nám někdo projevuje lásku, ale on nás naopak zneužívá.
 • Cítíme něco, čemu říkáme láska, ale je to násilí, myslíme si, že děláme něco z lásky, ale děláme to ve skutečnosti jen z touhy po lásce.
 • Myslíme si, že něco si přejeme, ale on si to přeje někdo jiný v naši mysli.
 • Cítíme pocity, ale nejsou to naše pocity.
 • Žijeme jako spolu, ale nejsme spolu, jsme sami.
 • Mlčíme, ale tím jak, kdy a kde mlčíme, tak vlastně křičíme a nebo křičíme a mluvíme, ale vlastně mlčíme. Voláme ze všech sil ale nikdo neslyší.
 • Máme vize, sny a přání, ale nejsou to naše přání, nebo to jsou přání našich traumatizovaných částí-identit, zamrznutých v čase a vývoji.
 • Myslíme si, že se díváme vpřed do budoucnosti, ale přitom hledíme do minulosti a stále ji opakujeme.
 • Myslíme si, že jsme svobodní, ale jsme přitom ve vězení.
 • Říkáme něčemu v sobě "já", ale není to "já", nebo jen jeho malá odštěpená část.
 • Hádáme se s partnerem či partnerkou nebo šéfem v práci, ale vlastně se hádáme s otcem či matkou.
 • Požadujeme něco po někom cizím, ale on je jen projekcí našeho traumatizovaného "já".
 • Někoho zachraňujeme a dáváme mu péči a pozornost, místo záchrany a péče svého vnitřního zraněného dítě (vlastní traumatizované části).
 • Myslíme si, že děláme něco pro zdraví, ale přitom se jinak zraňujeme a ubližujeme si.
 • Děláme v nevhodný čas a přehozeném pořadí určité aktivity či techniky (jindy naopak vhodné) a tak se zaplétáme do zmatku, který přeznačíme na "obecný správný" postup.
 • Svou traumatizovanou iracionalitu přeznačíme na racionalitu a své nevědomí a nevědomé jednání označíme za vědomí a vědomé chování.
 • Myslíme si, že děláme věci s určitým motivem, ale skutečný záměr je zcela jiný, přikládáme prostě věcem a dějům určité hodnoty, ale ony jsou zcela jiné.
 • Jsme strašení hypnózou, manipulací a sektářstvím, jakoby jsme byli vědomí a svobodní, ale žijeme přitom v hluboké hypnóze, manipulaci a sektářské společnosti a potřebujeme provést naopak dehypnózu a osvobodit se.
 • .....
.

Základními spojovacími prvky Matrixu jsou viry v naší mysli a řetězce, které vytvářejí.

Jsou to řetězce se specifickými tématy a oblastmi působení a vlastními strategiemi a následky působení.

Např.: viry hodnotícího myšlení, viry časové, viry strukturální, viry fázových posunů, viry vědomí/nevědomí, viry přeznačených hodnot, viry spojených hodnot, vytěsňující viry, viry identit, viry deficitních potřeb a kompenzací, viry priorit, viry odpovědostí, viry polopravd, atd.. (více o virech v naší mysli a v současných učeních a technikách se dozvíte v modulu Shift tréninku - antivirus mysli)

.

Základní dynamikou Matrixu je deficitní touha.

 • Nejsilnějšími kontrolujícími emocemi Matrixu jsou zde traumaticky zaměněné, přeznačené hodnoty pojmů: láska, svoboda, blaženost, zdraví, hodný, dobrý, pozitivní, klid ....atd. často traumaticky spojené se svými protiklady nebo hodnotami jinými.
 • Touha po lásce a blaženosti a klidu je tedy nejsilnějším motivem a lákadlem Matrixu. Proto také jedno z nejsilnějších přeznačení je láska za násilí či zneužití a záměna lásky s touhou po lásce. Z toho důvodu je také věnováno tolik úsilí tento deficit celospolečensky vytvářet a pak na něj vábit hladové duše a lákat na lásku boží, lásku vesmírnou, lásku nekonečnou, lásku jedinou skutečnou a pravou nebo lásku sexuální, lásku partnerskou, lásku hudebních a filmových hvězd, lásku politiků a vůdců, lásku jako morální hodnotu apod. Je nabízen mnoha způsoby ráj - život v blaženosti s prožíváním už jen těch pozitivních emocí....

.

Jak vzniká Matrix a kdo ho udržuje a využívá?

.
 • Matrix byl primárně implementován do naši mysli díky pradávným traumatickým událostem a následným nevědomým traumatickým procesům v naší duši.
 • Matrix byl už dávno a stále je udržován, upevňován a využíván několika rodovými liniemi vládnoucích elit, kterým pak přisluhují z důvodu touhy po moci a nasycení svých deficitů a ambicí, další organizované skupiny, řídících světové dění přes vybrané společnosti a organizace, přes vlády a církve či náboženské organizace, které jsou ale ovšem rovněž všechny plně pohlceny a ukotveny ve struktuře Matrixu.
 • Matrix se ale dále upevňuje a masově šíří díky samokontrolním a seberegulačním traumatickým procesům a strategiím, kdy systém kontroly vězňů je dotažen téměř k dokonalosti, neboť se vězni už hlídají a likvidují sami a sami dál šíří virovou infekci iluzí.
 • V poslední době se zvláště rozmohly nejrůznější rádoby spirituální či esotericko-alternativní učení a směry, kterým se velmi daří prohlubovat připojení, těchto po poznání hladových lidí, na tento iluzorní nevědomý svět - Matrix. V současnosti nejen, že oficiální média jsou pod kontrolou vládnoucích skupin a jejich zájmů a podporují celou dynamiku Matrixu, ale snad všechna (součaně přístupná) učení a filosofie, techniky a směry v oblasti sebepoznávání, transformace a terapie jsou buď prolezlá či alespoň infikována nebezpečnými viry, a to buď přímo, nebo způsob jejich použití či nevhodná časová fáze jejich zapojení, pak viry a traumata sama vytváří a upevňuje tak iluzi Matrixu. Lidské úsilí je takto požíráno a ztravováno, jako potrava tohoto systému. Většina těchto často nazývaných "pozitivních" učení je jen zoufalou retraumatizační strategií, vedoucí lidi ze zbytku reality do totální iluze, maskovanou pod beránčím rouchem.
.
 • Pro to, aby se lidé, v rámci svých deficitů, ochotně připojovali na Matrix a dále ho vyživovali svými emocemi, je ale zapotřebí zničit v nich základní pud sebezáchovy (svého přežití, zachování lidskosti,) což se děje přes destrukci hodnoty strachu. Jsme buď přetěžováni strachem (z dění a situace ve světě a společnosti) a neustále udržováni strachem v tzv. módu přežití (který ale neumožňuje rozvoj vyšších mozkových funkcí a emoční inteligence) a nebo naopak je strach mnoha způsoby vytěsňován jako nepřítel a strůjce problémů (takže pud sebezáchovy se pak nemá vůbec jak přihlásit o slovo!) a navíc dáván do protikladu k lásce. Ta první možnost (udržování ve strachu) vede dlouhodobě k možnosti druhé (vytěsňování strachu), která je pak opět už jen dokonalou samokontrolní strategií. Druhá varianta je hojně šířena mnohými "osvícenými" matrixovými učiteli a esoteriky.
 • Proto abychom se navíc už nebyli schopni vůbec bránit vůči nejrůznějším formám agrese a navíc ztratili schopnost rozlišení a vyhodnocení situace a z těla nemohli ani uvolnit zadržené traumatické negativní energie, a tak se stali zcela vykastrovanými a zmasakrovanými traumatizovanými jedinci, vydanými na pospas svévoli a zneužití, jsou hladovým davům, přes mnohé učitele (sloužící vědomě či nevědomě Matrixu), implementována mnohá učení vytěsňující tzv. "negativní" emoce veškeré, jako údajné strůjce všech nemocí a problémů.
 • Takže ideálním Matrixovým lákadlem je nabízení života bez strachu a v lásce, odpuštění a blaženosti, což jsou také nejčastější hesla zavirovaných učení Matrixu. Jsou tedy nabízeny techniky, jak rozpustit negativní emoce, jak se od nich odstřihnout, udělat tlustou čáru za nimi, přemostit je pozitivními nebo je v růžovém balíčku imaginárně posílat do vesmíru (a jiné podobné kastrující brutality, které jsou vrcholem negace vůči sobě a životu vůbec). Kdo by tomu odolal že, když po tom přece všichni touží a tak pěkné by to bylo. Pěkná iluze, ale realita je ovšem zcela jiná. Náboženství historicky nabízela tato lákadla až po smrti nebo po utrpení v tisících minulých životech, dnešní nové náboženství, které celosvětově vzniká, a je vytvářeno bez rozdílu vyznání a příslušnosti či země původu, už tyto deficity hodnoty nabízí všem (speciální formou pro spirituálně i materialisticky zaměřené) rovnou v přítomnosti (která ovšem žádnou přítomností není)!
.
.

Co ale Matrix není!

 • Jedním z nebezpečných obranných virů Matrixu, chránících jeho odhalení a možnou změnu, je pak názor, že Matrix je Iluze, vytvářená neskutečnou-iluzorní povahou tohoto světa, kdy díky dvojí povaze světla (hmotná částice a vlna) a holografickým projekcím reality do naši mysli, pak vlnovou-vibrační povahu světa přetváříme projekcemi do mnoha iluzorních forem v našem vnímání. Tedy, že celý svět je jen takovou velkou iluzí, které jsme uvěřili, že je zcela skutečná a pevná. Toto je sice velmi rozšířený pohled, ale velmi nebezpečný, retraumatizující a Matrix naopak velmi upevňující. Z toho důvodu je také rozšiřován, protože dokáže uvěznit mnohé nadějné "prisonbreakery". Tento názor zaměřuje naší pozornost a odpovědnost zcela jiným směrem, než je potřeba a odvádí ji od skutečné povahy Iluze Matrixu k principu tvoření a fungování vesmíru obecně, který má opravdu dvojí povahu - je reaálný, skutečný s pevnou formou a současně i neskutečný, vibrující bez pevné formy, jako světelné částice. Důležité je podotknout, že vesmír je obojím dohromady a ne jen jedním nebo jen druhým. Z této iluze, resp. z této neskutečné/skutečné povahy světa, však rozhodně nepotřebujeme vystupovat, osvobozovat se od ní, potřebujeme se ji jen naučit chápat a stvořitelsky využívat, nepotřebujeme ji měnit (což ani nejde), ale se v ni orientovat dle dosaženého poznání a úrovně vědomí. Vrcholem uvedeného zmateného pohledu je pak názor, že Matrix je prý vlastně dokonce Božským zdrojem všeho dění ve vesmíru nebo že, když už v tom Matrixu musíme žít, tak bychom se měli svým úsilím ho snažit vylepšit a zpříjemnit pro sebe (což ovšem neznamená, že nějaký zdroj, zdrojové pole, zdrojový kód neexistuje, ale ve zcela jiné souvislosti).
 • Dalším virem a mylným názorem, je že Matrix vytváříme svým virtuálním způsobem života, např. trávením času u počítače, hraním her, díváním se na filmy a seriály, životem v přetechnizovaném světě bez spojení s přírodou apod. Do protikladu k takovému Matrixu je pak dáván podnět k životu v přírodě, spojování se se zemí, stromy, meditaci a různým dalším "uvědomělým" aktivitám. Stav našeho vědomí/nevědomí však naprosto nezávisí na typu aktivit, které děláme (naštěstí), protože může člověk prosedět celý život pod stromem osvícení, sedět na energetickém uzlu Země, zpívat mu s tibetskou mísou, myslet na samé pěkné věci a jíst k tomu vybranou stravu a přesto bude jen více a více padat do hlubiny Iluze, zatímco někdo, kdo sice prosedí celý den ve virtuálním prostředí PC a webů, ale kdo si zachová špetku selského rozumu a vědomí, tak může být mnohem vědomější, dokonce se pak takový počítač či televizní obrazovka může stát takovým jeho stromem osvícení. Jde o úrověň vědomí s jakou konáme jakoukoliv aktivitu.
 • Úroveň vědomí také není dána množstvím vnímaných detailů tohoto matrixového snu. Sebepoznávací techniky, které se na toto zaměřují, mohou sice vést k určitému potřebnému uvědomění, ale mohou také jen upevňovat iluzi snu, ve kterém se dotyčný pohybuje.
 • Skutečná iluze Matrixu spočívá tedy v něčem naprosto odlišném, popsaném výše, a zabývání se uvedenými tématy, může být sice samo o sobě velmi prospěšné, zajímavé a podnětné pro mnoho stránek našeho života, ale pro uvolnění našeho vědomí z vězení Matrixu, nejen že nepoužitelné, ale navíc velmi snadno zneužitelné pro naše hlubší připojení a ukotvení v Matrixu. Kdo navštěvuje častěji mé semináře konstelací (v SiT Systému), tak může sám relativně snadno a rychle začít nahlížet na to, co je to Matrix a co konkrétně Matrix znamená v jeho osobním a praktickém životě.
.

.

Vláda a manipulace

Vláda a manipulace v oblasti naší mysli a vědomí i v oblasti vnějšího světa ve kterém žijem.
Všechna ta traumatická zapletení a přeznačení v naší mysli, udržující nás v hypnóze Matrixové iluze, jsou pochopitelně výborným předpokladem pro zneužití vytvořeného zmatení a odpojení od reality a svých obranných mechanismů, pro celkové ovládnutí lidské mysli, lidských životů, manipulaci s nimi a kontrolu veškerého počínání.

Tato kontrola je tedy udržována jak vědomě, tak nevědomě následnými samokontrolními mechanismy ve všech vrstvách populace, bez rozlišení společenského postavení.

V oblasti naší mysli se to děje díky neustále stimulaci traumatických procesů a jejich působení ve všech oblastech působení traumatu. Stimulace probíhá také díky šíření zavirovaných učení a technik, udržováním strachem v módu přežití a nebo podporováním deficitních pozitivních iluzí.

V oblasti vnější globální kontroly, je pak vláda realizována přes externí strukturu řídících organizací a korporací a využívání všech známých manipulačních a válečnických strategií. K této probíhající globální konspiraci patří snaha o vytváření tzv. Nového světového řádu (NWO) a nového světového náboženství (tak často zmiňovaná i v proslovech předních současných politiků, finančníků a vůdců).

Tato dnes už dostatečně zřejmá a identifikovatelná konspirační aktivita je pochopitelně v této fázi popírána či zesměšňována a současně i zneužívána pro vytváření strachu, prezentaci existence vládnoucí vrstvy a demonstraci jejich moci nebo přímo infiltračně využívána pro šíření vhodných, kontrolujících polopravd. Současně jsou vždy dlouhodobě připravovány nové vládnoucí struktury pro okamžiky pádu staré vládnoucí struktury tak, aby nový vládce přicházel jako zachránce a spasitel, protože jen hloupý král se ujímá vlády s bičem a násilím (nebo jen, když už nemá zbytí či si to naopak může ještě v naprostém klidu dovolit), kdežto chytrého nového vládce vítají, jako spasitele, hrdinu či mučedníka. Vítěz pak samozřejmě tvoří dějiny, tedy oficiálně presentovanou historii.

Pokud se podíváme s odstupem na jakýkoliv historický převrat, změnu vlády, systému, válečný konflikt, tak vždy najdeme za nimi konspiraci a nenajdeme historickou událost bez konspirace. Celá historie lidstva je o konspiraci a bylo by teda neuvěřitelně naivní až choré si myslet, že současně tomu bude jinak. Nicméně přehlížení, popírání, potlačování, zesměšňování a přivlastňování konspiračních teorií je proto jednou ze základních kontrolních strategií.

Aby člověk nepodlehl paranoidnímu strachu a paralyzující kontrole je zapotřebí stále udržovat "nohy na zemi", rozvíjet svou emoční svobodu a být v integračním procesu vytvářejícím pevnou vnitřní strukturu bez parazitických identit v naší mysli a přeznačených vnímaných životních hodnot.

Pro globální kontrolu strachem a současnou stimulaci finančních toků, jsou dlouhodobě využívány války a válečné konflikty, politické a národnostní konflikty, zastrašování vytvářeným terorismem, řízená destrukce zdraví, kvality potravin a ekologie planety.

Na tyto základní oblasti kontroly a manipulace navazují další kontrolní strategie a projekty na kontrolu mysli, kontrolu financí, kontrolu zdraví, kontrolu médií a informací, kontrolu zbraní a zákonů, kontrola náboženských ideologií, organizací a dalších skupin, kontrolu vzdělávání a vědy, kontrolu jídla, vody a vzduchu, energetických zdrojů, kontrolu počasí a strategie na udržování nadějí a iluzí (náboženství, politika, hnutí ...). zde patří projekty z oblasti Mind Control, projekt Agenda 21, geoinženýrské projekty jako Haarp a chemtrails, nejen na kontrolu počasí a využívání kataklyzmatických zbraní, ale i bezdrátového přenosu energie a Mind Control obyvatelstva, projekty na redukci obyvatelstva (údajně podle dostupných informací cílově až o 80-90%, tedy cca na 1mld), sterilizační projekty, projekty omezování plodnosti, projekty na snižování imunity, projekty masové vakcinace ( snižování imunity, poškozování DNA, přidávání toxických ingrediencí a nanočástic, šíření virů a nemocí, tvorba nových virů pro nové vakcíny, finanční zisky ) a používání dalších biologických zbraní, projekty na genetickou úpravu potravin, znehodnocování potravin (konzervanty, aspartam atd.), fluorizační projekty (voda, potraviny, zubní pasty - kromě známých negativních dopadů na zdraví a výhodné likvidace toxického odpadu je známý a využívaný účinek fluoridů ve vojenství a vězeňství, z důvodu přímého tlumení mozkového centra svobodné vůle), farmaceutický lobbing roztáčející kolo finanční závislosti a profitující na destruktivní alopatické léčbě a kontrolující alternativního léčitelství a používání bylin a likvidující nezávislé funkční a levné alternativy (viz současný nový zákon kriminalizující a omezující svobodné pěstování a využívání léčivých bylin), dále dlouhodobá strategie na zadlužování obyvatelstva a států a celkovou devalvaci měny, kdy současné peníze už nemají žádnou reálnou hodnotu a jsou jen dlužním úpisem (k čemuž slouží obecně i kontrola měny a úrokových sazeb, daňové systémy, kontrola a devalvace přes autorská práva a ochranné známky, "osvobozovací" válečné projekty s finanční podporou a půjčkami, destabilizace zemí, které se snažily vystoupit ze závislosti na dolaru, zadržování nových alternativních energetických zdrojů zdrojů na volnou energii, centrální kontrola tvorby zákonů a práva, čipovací projekty a satelitní a kamerové kontroly, zneužití nanotechnologie atd ..... Jsou využívány strategie infiltrace a rozdělení, či přesměrování a kontrola nejrůznějších esoterických skupin a manipulativně zneužívána nejrůznější společensky angažovaná hnutí pro vytváření potřebné nálady ve společnosti pro realizaci plánů globální diktatury. Pro tyto nálady jsou stejně využívány a uměle vytvářeny teroristické hrozby nebo naopak poskytovány hry a zábavy, ikony a vzory.

U všech zmíněných i nezmíněných projektů na globální kontrolu můžeme většinou pozorovat a identifikovat mnoho faktů a souvislostí v běžné realitě či naší historii, ale vzhledem k četným infiltracím a utajovaným skutečnostem, nelze tyto informace přijímat dogmaticky a je třeba si zachovat dostatečnou pružnost v možných závěrech. Například s mnohými projekty můžeme mít přímou zkušenost (chemtrails, očkování, potraviny, finance....), ale o celkové šíři a všech dopadech a záměrech těchto projektů můžeme spíš debatovat, protože nemáme jistotu, že dostupné vypuštěné informace nepřekrývají ještě zásadnější záměry, prozatím skryté.

Organizace a společnosti jako nástroje globální moci - "stroje" Matrixu

Vládnoucí rodiny vytvořily, pro globální kontrolu v Matrixu, externí strukturu řídících společností a korporací. Základní seskupení tvoří, podle dostupných informací, tzv."Kulatý stůl - The Round Table", který je tvořen 6-ti organizacemi: The Bilderberg Group - Trilateral Commission - OSN - Council on Foreign Relations - Club of Rome - Royal Institute of International Affairs (RIIA, Chatham House). Na tuto strukturu jsou pak dále navázány organizace jako: Skull & Bones, Bohemian Grove Club, Jason Society, Majesty Twelve, CFR, ... a dále pak skrytě soukromé organizace, řídící světové finance jako: FED, MMF, ECB, ESCB, EBRD, atd atd... a další známé "firmy": FDA, NSA, NASA a pochopitelně všechny národní vojenské a bezpečnostní agentury atd atd.... a samozřejmě kontrola náboženských organizací a církví, sloučení katolické a satanistické církve (dnes už dokonce i nepokrytě navenek presentované obráceným satanistickým křížem na papežově křesle či původně satanistickým krucifixem v papežově ruce) atd...

Jak nazírat na globální kontrolu a destrukci

Je třeba podotknout, že všechny zmíněné snahy o globální kontrolu a destrukci lidské rasy, ač mohou vypadat velmi hrozivě a těžko ztravitelně (a na jednotlivých partech může jednotlivec jen těžko něco změnit), tak současně vytvářeným tlakem a stresem, mají i velmi konstruktivní efekt v tom, že pomáhají vytahovat stará traumata, ukazují na nezpracované pocity, zvýrazní naše zapletení a projekce atd ..... a tak těm, kteří chtějí vidět více a volí "červenou pilulku", vlastně pomáhají se lépe zorientovat ve zmatku kolem a posunout se v transformačním procesu. Určitým způsobem nás tyto tlaky vedou k rozhodnutí, zda chceme jít cestou vědomí nebo nevědomých iluzí. Z tohoto pohledu jsou všichni tvůrci a aktéři globálního destruktivního plánu vlastně jen našimi nevědomými služebníky, protože se svými deficitními parazitickými potřebami a záměry, jsou jen součásti záměru vyššího.

Je proto zapotřebí se nenechat zastrašit a neutéct přes pohledem na těžkou realitu, ale současně se nenechat rovněž vyděsit, pohltit a uvěznit ve strachu z toho, co se reálně děje nebo mohlo by dít a uvíznout tak zase jen v módu přežití. Je zapotřebí pracovat se svými deficity a traumaty, abychom nebyli chycení do iluzorních her a aktivit. Proto, aby toto bylo možné, je zapotřebí uvolnit svojí emoční inteligenci a zpracovat stará traumata ve všech 12 oblastech působení. Je třeba si stále hlídat "nohy na zemi" a kontakt s esencí pravdivosti. Trauma a přeznačené hodnoty matrixové reality opravdu nikdo neoblbne a nezmění působením nějakých energií či množstvím magických symbolů a znaků, tzv. pozitivním myšlením nebo přemosťováním či vyndáváním negativních pocitů v těle, ba právě naopak, jen se retraumatizací takto posílí iluze matrixu!

Zkušenosti s vnímáním Matrixu nám dávají úžasnou příležitost se podívat, jaké jsou dopady vytěsňování a deficitních parazitických strategií a kolik zoufalého úsilí pak stojí udržet takovouto zvolenou hru v chodu.

Pokud někdo uvažuje o nějakém skutečném transformačním posunu, tak bez zmíněného procesu vnitřní integrace, po zpracování dopadu všech traumatických zkušeností, odvirování svého myšlení a přeznačených hodnot a iluzí, to prostě nepůjde. Nejde integrovat své části duše, pokud jsou mezi nimi parazitické části rodičů, nebo tam chybí vlastní vytěsněné traumatizované části duše a ze stejných důvodů nejde pozvednout ani své vědomí na vyšší level, když současně zvedáte i cizí parazitické části v něm a vlastní části duše naopak zůstávají zavřeny někde hluboko "ve sklepě" se svými těžkými pocity, můžete pak ale velmi snadno halucinovat nové matrixové iluze.
.

.

Ve všech historických předpovědích naší doby se mluví o množství falešných proroků, falešných učitelů a falešných učení. Kde tedy asi jsou, že? Kde je ten zmiňovaný maras v té záplavě duchaplných lidí, tak odpovědně pracujích na záchraně planety pomocí meditací, energií a krystalů či pohybujících se už jen na těch vysokých pozitivních vybracích spějících tak samozřejmě k povznesení do vyšší dimenze? Odpověď, na kterou se málokdo ptá, je přitom zjevna: jsou naprosto všude a ve všem, není nezavirovaná technika či učení!! Nabízí se tak každému otázka, na kolik je (či byl) sám falešným prorokem, učitelem, guruuem a nakolik je zavirovaná jeho mysl?

.

Cílem tohoto textu není připoutávat pozornost a energii k Matrixu tím, že se mu budeme bránit nebo s ním nějak bojovat. To není naprosto potřeba, stačí se dívat v pravdivosti a v určité struktuře a použít to všechno, co nám ukazuje naopak pro sebe. A je toho velká hojnost, co nám zrcadlí, není třeba se toho bát! V podstatě jsou to velmi zajímavá a osvobozující zjištění. Sami můžeme pracovat na svých přeznačeních a iluzorních identitách a on se ten proces pak nějak děje sám od sebe, odlupuje se to samo, tedy poznání, co všechno nejsem Já a najednou je pak z toho: Kdo jsem vlastně Já, či: kde tady jsem vlastně já, a pak zůstává samo a bez jakéhokoliv úsilí už jen: Já nejsem/Já jsem. To je nejčastější prvek na mých konstelacích v poslední době.

Lidé mají většinou potřebu buď nevidět matrixovou realitu a nebo se jí věnovat až příliš, až je to pohltí, to je obojí stejný princip traumatické reakce, jen v opačných polaritách. Já ukazuji cestu zvědomování reality kolem, její přijímání taková jaká je, vůbec mít odvahu se dívat, vystupování se tak prostě jen děje bez úsilí, což přináší posléze vysvobození a úlevu, nikoliv strach, boj či útěk. Pro někoho může být dívání se na Matrix retraumatizující, stejně ale jako nedívání se, a naopak se pohled na Matrix může stát velmi uvolňujícím a osvobozujícím, je to o našich volbách - dvě možnosti, které drží ve vězení a Matrix upevňují a jedna, která vyvádí ven pouhým vědomým pohledem na běžnou realitu.

 

Lidi se zatím většinou spíše dívali na Matrix v souvislosti s tím "strojem", který ho udržuje při chodu a věnují tak hodně energie zkoumání toho, co se kde stalo, jaký projekt tajný se spustil, kdo se sešel s kým a kde a co domluvili .... to je sice dobré a potřebné vnímat, ale může to právě velmi odvádět pozornost od podstaty toho Matrixu, o kterém píšu výše. Zmiňuji zde tyto udržovací aktivity toho matrixové "stroje", ale jen pro úplnost, podstata pozornosti by měla být upřena tak minimálně z 95% na vnímání podstaty iluze Matrixu v běžné realitě, v těch přeznačených hodnotách a skrytých strategiích a iluzorních identitách, resp. to je tak, že člověk párkrát uvidí jedno přeznačení, jednu iluzi a už se jim nemusí více věnovat, protože pro něj přestane existovat, vymaže se, odpojí se, takže tu celou energii pak vlastně můžeme vést do toho následného: kde jsem, já jsem, já nejsem .... ale má to určitou zákonitou posloupnost. Budˇse tedy díváme na Matrix a nebo na stroj, který ho udržuje.

 

.
Stránky zabývající se podrobněji tématikou světové konspirace a souvisejícími projekty: najdete v sekci "Zajímavé odkazy - Zajímavosti ze světa alternativních názorů, zpravodajství a vědy":

Filmové dokumenty s touto tématikou, které stojí za shlédnutí:
The Esoteric Agenda
End Game - blueprint for global enslavement
Money As Debt
Zeitgeist The Movie _Duch Doby
Zeitgeist Addendum
The Obama Deception
Terror Storm
A.Claus - financni krize (přednáška)
ZERO An Investigation Into 911
Plane
palacinkovy_kolaps 911
Loose Change
Food Matters
Anita Petek - Ockovani
Rauni Kilde - výpověď
Ring of Power
New World Order
Alex Jones - Řád smrti
the order of death - alex jones
America Freedom To Facism
Steal This Film I
Steal This Film II
Dark Secrets Inside Bohemian Grove
Conspiracy Theory With Jesse Ventura - S01, S02 - zpracovaná témata jako Chemtrails a Haarp a v dalších dílech i další témata
AZK.Altnickel.Chem.HAARP - konference o chemtrails
haarp-advanced_tesla_technology - Haarp
Government Admits Deadly Spraying - chemtrails
Scie Chimiche HAARP Lalba Del Dominio Elettromagnetico Vincent Gambino Dino Benvenuti - Haarp, chemtrails
Tajemstvi morove epidemie
Dokumenty na ČT Detektor - Experiment Filadelfia, Tunguzský meteorit, Osudové kopí, ...

Filmy zajímavým způsobem přibližující témata subjektivně vnímané a vytvářené reality z pohledu kvantové fyziky a běžného lidského příběhu:
What the Bleep Do We Know!

What the Bleep!?: Down the Rabbit Hole


Tématika chemtrails, Haarp a geoinženýrství:
 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie