Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

logotyp

Systemická detoxikace

řízená v

SiT Systému

.

Jedná se o poradenství životního stylu, které není náhradou klasické lékařské zdravotní péče! Není v žádném případě náhradou medikace!
.
Všechna doporučení se týkají i změn ve stravě, případných změn životního stylu a životního režimu - „stresu“ a možných psychosomatických vlivů a souvislostí.
.
Jednotlivé PORADENSKÉ SEZENÍ nemůže nikdy zahrnout všechna místa v těle, reaguje na Váš aktuální příběh!
.
Naše diagnostika NENÍ LÉKAŘSKÁ ANI LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA! Navržené postupy jsou pouhá doporučení v rámci poradenství životního stylu a komplexního narativního managmentu, PRACUJE SE S BYLINAMI a frekvenční terapií na plasmovém generátoru.
.
Předané a napsané informace jsou VYSVĚTLENÉ individuálně klientovi a NEJSOU v žádném případě, bez souhlasu a komentáře k nim, určeny pro jakoukoliv třetí osobu.
.
Pojmy ve výstupech nejsou srovnatelné s klasickým vědeckým parazitologickým rozborem (!!!!) a interpretace těchto pojmů má tak vždy mnohem širší rozsah, i v rámci narativního managementu, a je vždy klientovi předána ústně v rámci konzultačního času.
.

 

Člověk může věnovat velkou péči svému zdraví a starat se o své stravování, o to co jí a také může dělat různé pravidelné očisty, čistit své střevo, játra a žlučník, popíjet ovocné a zeleninové šťávy, koloidní stříbro, užívat byliny a bylinné čaje, brát MMS, cpát se vitamíny a minerály, jíst mořské řasy, může odkyselit organismus a hlídat pH nebo držet půsty a hladovky atd. atd. .... a k tomu provádět mnoho terapií těla a duše, ale paradoxně skutečné zdroje problémů a nemocí, v těle i psychice, mohou přitom, přes jeho velkou snahu, zůstat stále netknuté, nebo se jen potlačovat hlouběji do těla a jeho systémů a orgánů. Paraziti vydrží také jen jednoduše schovaní a zacystování po velkou řadu let a hladovka jim nevadí, jídla mají kolem sebe dost :-). Člověk třeba aktivně vyčistí střevo a trávení či ledviny a močové cesty nebo krev a cévy a dokonce se mu může i ulevit krátkodobě v čištěné oblasti, ale bohužel přitom současně vytlačí patogeny do jiných tělesných systémů, na periferie těla, do různých skrýší v těle, kde tyto pak číhají na novou příležitost, intoxikují nové prostředí, vytváří nové problémy v jiné oblasti, zadělávají tak často na pozdější a horší zdravotní problémy. Člověk tak s dobrým úmyslem si třeba akutně uleví, ale současně skrytě vytváří nový problém. Proto je zapotřebí přistupovat k detoxikaci skutečně systemicky, tedy vnímat a sledovat procesy v celém systému a současně ošetřovat a likvidovat a posilovat opět v celém systému a to v určitých návaznostech, posloupnostech a s určitými prioritami. Detoxikace, která neobsahuje skutečné systemické odčervení klienta v celém těle je předem odsouzena v lepším případě k nezdaru či nízkému efektu nebo v horším případě přinese lákavý úspěch v jedné oblasti, ale skrytě vytváří budoucí problém jinde.

Z uvedených důvodů se snažíme provádět a dále rozvíjíme detoxikační postupy skutečně v celém systému a 12 oblastech SiT Systému, včetně psychosomatických a psychoterapeutických souvislostí pokud je potřeba a zájem.

.

Upozornění - varování

Jakékoliv nesystemické a neřízené použití chemických přípravků, bylinných přípravků, informatik i frekvenčních terapií může mít nepříjemné dopady a zcela zbytečné komplikace !!!

Použití antihelmintik a další chemie je vhodné jen v případě akutního zásahu, ale bez smysluplného zapojení bylinných preparátů a plasmového generátoru (s kompletními sadami frekvencí na všechna stadia a formy parazitů) je z pohledu systemické detoxikace a výsledku u klienta naprosto nedostatečné a vede (i přes případnou úlevu) většinou k rozsevu do jiných částí těla, potlačení zátěže do periferií a hlubších částí těla !!!

.

Součástí systemické detoxikace v SiT Systému může být:

.

 1. Diagnostika na přístroji typu EAV-Salvia se systemickým a prioritním přístupem (může být doplněno nějakou automatickou diagnostikou, ale vzhledem k omezeným fyzikálním možnostem všech těchto přístrojů, tak jen podpůrně a kontrolně)
 2. Souvislosti a psychosomatické vazby v SiT Systému
 3. detoxikace s komplexním zohledněním systemických souvislostí zátěží v těle a jejich vzájemné dynymiky a specifickými postupy
 4. Plasmový generátor jako základní nástroj detoxikace (druhým základem jsou ovšem sady frekvencí pro plasmový generátor na všechny formy parazita a jeho vývojových stadií na všechny konkrétní druhy- původní zveřejněné historické staré sady frekvencí jsou pro efektivní detox velice málo použitelné a málo efektivní, takže používáme vlastní unikátní a velice rozsáhlé vlastní sady Shift-frekvencí , které přináší zcela jinou úroveň úspěšnosti a efektivity. Nejčastější délka sezení na plasmovém generátoru je 3-5 hodin, oblíbené jsou ale plasmy i výrazně delší, například (přes noc) na 12 hodin. Pro většinu případů platí, že pokud není nějaký specifický zdravotní důvod, je nejefektivnější a nejbezpečnější z hlediska možných Herx- reakcí, plasmy vždy delší a zátěžově kompletnější, než kratší a na jen pouhý výsek naměřených zátěží.
 5. Super Ravo Zapper - eventuelní domácí podpora (zapperování je vhodný prostředek pro akutní úlevu, rychlou pomoc nebo domácí podporu k sezením na plasmagenerátoru, ale dosah zapperování v těle je pro detoxikaci naprosto nedostatečný a při dlouhodobém používání bez souběžného plasmování může vést k potlačení zátěží do periferií nebo při nevhodném - neřízeném zapojení zapperování může vést k rozsevu některých paraziztálních zátěží do jiných částí těla)
 6. Bylinné přírodní preparáty, eventuelně energoinformatika - používáme bylinné přípravky více vyzkoušených firem, zcela dle individuální potřeby klienta, bez omezení nějakými obchodními či jinými zájmy. Přípravky na Filárie jako Ivermectin a Hetrazan (pokud se nejedná vyloženě o čerstvou infekci) velice často průběh detoxu jen zbrzdí a nepříjemně zkomplikují, podobně tak veliká rizika přináší nesystémové využití přípravku MMS ! Všechny tyto přípravky jdou snadno a bezpečně nahradit plasmou s dobrými sadami frekvencí.
 7. Vědomá komunikace s využitím prvků NLP a SiT Systému
 8. Konzultace v SiT Systému dle potřeby a zájmu (vč. výživového poradenství)
 9. Systemické zapojení jiných podpůrných technik v případě zájmu či potřeby (fyzioterapie MFK, CST, Bach Flower Therapy atd..) ....)

 

Diagnostiku a poradenství řízené detoxikace v SiT systému provádí:

Lenka Půlpánová (dříve Křivánková) - certifikovaná výživová poradkyně, certifikovaná poradkyně diagnostiky EAV-Salvia, certifikovaná terapeutka MFK metody (základní stupeň i psychosomatický stupeň MFK), certifikovaná terapeutka SiT Systému, poradkyně pro systemickou řízenou detoxikaci, matka 2 dcer s mnohými zkušenostmi v individuálních i skupinových sebepoznávacích procesech, práci s traumaty a psychosomatice.

Kontakt (mob. tel.): 739 261 043 , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kde:

 1. Shift-Centrum, Havlíčková 426, budova SPŠ, Česká Lípa
 2. StudioPro, Polská 6, Praha - Vinohrady (1-2x/měsíčně)
 3. Detoxikace Praha, Freyova 12, Praha 9 - Vysočany (1x měsíčně)
 4. Teplice - objednává Lucie Tomášková - Beyerová (cca 1x měsíčně)

Cena za diagnostiku  (Č. Lípa): 500 Kč / 60 min

Cena za diagnostiku  (Praha) : 600 Kč / 60 min

Respektujeme osobní finanční situaci.. ceny za kontrolní přeměření v rámci řízené detoxikace jsou nižší dle místa měření. V rámci konzultace je vždy individuální přístup, snaha o celostní pohled a přístup, zohlednění např.  jídla a ostatních vlivů.

 

Tomáš Půlpán - poradenství a konzultace v procesu systemické řízené detoxikace v rámci SiT Systému - viz kontakty , vytváření účinných frekvencí a dávek frekvencí pro plasmový generátor.

.

 • Biorezonanční diagnostika na přístroji EAV-Salvia se systemickým a prioritním přístupem

Diagnostika prováděná pomocí přístroje Salvia od MUDr. Jonáše na základě principů EAV pomocí specializovaného SW s plnou programovou databázi patogenů. Diagnostika probíhá se zohledněním co nejvíce systemických souvislostí a priorit ve vyhledávání velkých parazitů a patagonů prioritně zatěžujících imunitní systém. Pokud se tento princip totiž nezohlední, tak může člověk detoxikovat s velkým úsilím a nákladně i několik let, ale problém se jen přesouvá po těle nebo zatlačuje hlouběji, kde číhá na příležitost nebo se znovu otevře později při likvidaci větších parazitů a propukne opět naplno nebo ještě hůře. Pro detoxikaci je však zapotřebí vždy hlídat a ošetřovat odvodní cesty. Na tyto systemické priority pak mohou navazovat vazby a souvislosti v rámci pentagramu východní medicíny zohledňované dále při diagnostice. Je zapotřebí vždy systémově hledat zdroje problémových projevů a jejich případné řetězení v těle i psychice a nespokojit se tak jen s diagnostikou vnějších či předložených problémů klientem.

 

Tato manuální diagnostika s plnou programovou SW- podporou a databází patogenů je (pokud ovšem skutečně zohlednuje určité metodologické postupy při diagnostice při vyhledávání velkých parazitů) je současně nejpřesnější a nejefektivnější metodou, která je schopna zachytit nejširší škálu patogenů, narozdíl od přístrojů automatické detoxikace, jako Metatron, Oberon, NLS, Diacom, Bicom .... které ze svých fyzikálních principů (sluchátka a měření reakcí na imunitní reakci mozku, která se však na dědičné zátěže, dlouhodobé zátěže a velké parazity vytvářející autoimunitní prostředí postupně ztrácí a mizí až už vůbec není).

Diagnostika přístroji na principech EAV není náhradou za lékařskou péči zdravotnického systému ani jiných diagnostických metod používaných v rámci zdravotnických zařízení tohoto systému.

V rámci diagnostiky a konzultace je dávána, dle možností, pozornost všem 12 oblastem působení traumatu v těle a jejich dopadům na problémy klienta a souvislosti s patogenní zátěží a psychosomatickými projevy. Diagnostika a následná likvidace patogenní zátěže s celkovou řízenou detoxikací je nedílnou součástí přístupu SiT Systému včetně úspěšných a efektivních psychoterapeutických postupů. Zajímavé jsou např. také projevy parazitických identit v podvědomí klienta během jeho života nebo třeba i během diagnostiky a následně během detoxikace a velmi zajímavé jsou vazby a souvislosti mezi jednotlivými patogeny a emočními projevy v naší psyché. Velmi často se výrazně zlepšuje schopnost vnímání, porozumění, pozornosti a zpracovávání informací. Samotná přítomnost parazitické zátěže v těle s odpovídající zátěží imunitního systému vyvolává a udržuje v těle trvalý stres. S jistotou lze tvrdit, že patogenní a toxická zátěž může mít i velmi silný vliv na lidskou psychiku a proces systemické detoxikace ji pak může velmi úspěšně renovovat.

 • Řízená detoxikace se zohledněním systemických souvislostí

Plán detoxikace by měl zohledňovat co nejvíce informací v rámci celého tělesného systému, zohledňovat priority postupů likvidace zátěže a detoxikovat pokud možno souběžně celý systém klienta, tedy střevo, krev, orgány protože jinak se stává, že člověk vyčistí např. pěkně střevo a močové cesty, ale patogenní organismy zalezou jen dále a hlouběji do těla. Tyto případy se stávají a je jedno jestli toto čištění probíhalo pomocí chemických léků a přípravků, bylin a přírodních preparátů či nesystémových frekvenčních a jiných zásahů. Je třeba souběžně drenovat, likvidovat a odvádět a následně regenerovat jednotlivé systémy a orgány těla. Nesystémový zásah jakýmikoliv i sebelepšími bylinnými kapkami a přípravky, léky z lékárny, MMS, koloidním stříbrem atd. pak vede jen k rozprostření patogenů více a hlouběji do těla. Velkou výhodou diagnostické metody je rovněž otestování klientem již užívaných přípravků, jakéhokoliv druhu, přímo v obvodu s klientem a jeho jednotlivými orgány a zjištění tak jeho aktuální či celkové vhodnosti nebo nevhodnosti. Rovněž pro často velmi potřebné zapojení speciálních antiparazitálních léků, antihelmintik je třeba systemické diagnostiky pro jejich volbu (volba druhu a času) a případné průběžné kontroly. Důležité je stanovení správných priorit a postupů v rámci detoxikačních a psychických procesů v těle i psyché, k čemuž je zapotřebí nejen znalostí možných patogenů a souvislostí procesů v těle, ale také znalostí traumatické dynymiky v naší psyché na psychosomatické procesy v těle a různé vývojové fáze v naší duši i těle. Vždy můžeme vnímat a nalézat souvislosti v psychice, ale v případě, že v těle je usídlený parazit (např.škrkavka) by bylo směšné řešit prioritně psychiku a marné řešit jen následky jeho působení v imunitě, kůži, trávení atd. Psychichické souvislosti je velmi  důležité řešit, ale priorita musí být v tomto případě na likvidaci parazita a pak se rovněž snadněji zpracuje téma v psychice. Případné užití nějakých "emočních bylinných energo-informačních kapek" může mít význam jen jako opravdu akutní pomoc, ale jinak totiž může duši klienta značně a nebezpečně retraumatizovat a problém jen překrýt či přesunout do jiné oblasti!! Je v důsledku tedy nejen velmi nesystémové ale i velmi nebezpečné klidnit a harmonizovat emoce a potírat zprávu naší psyché, jakýmikoliv prostředky (ať psychofarmaky nebo bylinnými přípravky) bez toho, že bychom řešili prioritně příčiny této nerovnováhy. Nesystemické použití bylinných kapek na detoxikaci borelii, chlamydii, virů atd. může buď zhoršit detoxikační příznaky, protože jen podráždí většího parazita, který je přenáší (což pak může být mylně vydáváno za vítaný projev účinku přípravku) a který pak ale v rámci pudu sebezáchovy se začne přesunovat, množit a jinak zatěžovat naše tělesné systémy a nebo prostě nezabírá ani opakované použití kapek nebo se problém stále vrací nebo jen přesouvá po těle (což ovšem může být také mylně interpretováno jako žádaný projev čištění). Detoxikační reakce - např. tzv. Herxheimerova reakce atd. jsou nedílnou součástí detoxikace, ale ne každý projev je potřebný a svědčí o progresu očisty a je dobré vždy tyto projevy se snažit co nejvíce minimalizovat. Během detoxikačního procesu se může u klienta projevit rovněž tzv. reverzní syndrom, kdy pozorujeme jak se na krátkou dobu znovu objevují některé tělesné či duševní příznaky z doby, kdy problém vznikl - vznikal a často rovněž i v určitém řetězci posloupností. Současně je třeba patogeny opravdu cíleně a fundovaně vyhledávat, a to zcela jmenovitě, konkrétně, bez ohledu na detekci jejich toxínů (ty nemusí být), imunitní reakce na ně (může být naopak autoimunita) nebo nevykazovanou patogenitu-sníženou funkci orgánů v těle (tedy i v orgánu vykazujícím dobrou aktivitu může být schován patogen s nebezpečným vlivem a rizikem). Způsoby diagnostiky, které aplikují obrácený postup a spoléhají jen na detekci patogenity orgánů nebo jen obecných zátěží či jen celých skupin parazitů, jsou zcela nesystémové a mohou vést k fatálnímu přehlédnutí zátěže. Pokud je parazitická zátěž přímo na CNS, tak v okamžiku měření, jejich detekce se lze setkat s velkými výkyvy a poklesy měřené hodnoty, či akutní nebo dlouhodobější špatnou měřitelností až neměřitelností (jako například v případě kardiostimulátoru nebo užití tlumících psychofarmak), takže patogen tak může zůstat "neviditelným" a je třeba s tímto faktorem počítat a hledat cestu ke znovuotevření měřícího obvodu v rámci fundovaného psychoterapeutického přístupu (např.v rámci SiT Systému).

Plasmový generátor je základní a velmi vhodný nástroj pro komplexní řízenou detoxikaci, kdy pomocí frekvenční terapie a jejímu působení skrze celé tělo máme velmi účinný a efektivní nástroj a u některých zátěží pak bez jeho zapojení je jen velmi velmi těžko řešitelný problém. Plasmový generátor jde využít jak na cílenou likvidaci konkrétní zátěže či ponížení jejího stavu, tak preventivně na běžné zátěže. Při uvolnění mikroparazitů po likvidaci větších parazitů je rovněž nástrojem rychlé pomoci proti nim, stejně jako na podporu funkcí orgánů v těle a jeho systémů. Zapojení plasmového generátoru do procesu detoxikace těla je současně velmi silný nástroj působící na naši psychiku, kterou velmi ovlivňují parazitické zátěže, takže je vhodné vědomě zacházet s možnými projevy, které likvidace patogenů takto přináší (viz psychosomatické vazby).

dle našich zkušeností lze všechny antiparazitální léky a přípravky zcela nahradit sofistikovaným použitím specifických sad frekvencí na plasmagenerátoru !

Máme speciální sady vlastních, zcela nových, vysoce účinných shift-frekvencí, na všechna vývojová stadia a formy většiny patogenů, vykazující nesrovnatelně vyšší efektivitu a funkčnost, než z původních seznamů frekvencí (Dr.Clark či zejména CAFL či NCFL), a tak i zrychlení celého procesu detoxikace, bez zbytečných zátěží orgánů a detoxikačních příznaků !

Frekvenční terapie pomocí tzv. zappingu přístrojem Super Ravo Zapper je velmi vhodným doplňkem na domácí užití (omezený a nižší účinek proti plasmagenerátoru) a okamžitou podporu detoxikace v domácích podmínkách stejně jako akutní pomoc. Rovněž je vhodné použití před zásahem plasmou na některé parazity, typu cestoda.

 • Bylinné i chemické preparáty

Při výběru preparátů pro detoxikaci nejsou preferovány žádné přípravky v rámci obchodních vazeb a závazků, ale jsou skutečně hledány nejvhodnější preparáty pro klienta. Pokud si klient přinese vlastní preparáty, mohou mu být otestovány v měřícím obvodu na aktuální vhodnost. Preparáty jsou vybírány a navrhovány v souladu s výživovými principy a tak aby postihly celý vnitřní tělesný systém klienta, vývojové fáze patogenů, zohlednily jeho aktuální stav a stav procesu detoxikace v těle i v psychice. Navrhovány jsou jak bylinné a čistě přírodní přípravky, tak speciální chemické přípravky a léky, které mohou být krátkodobě mnohdy mnohem šetrnější pro naše tělo (pokud se použijí systémově), než zdlouhavé a až mnohdy marné pokusy s bylinnými kapkami, kdy orgány těla trpí dlouhodobě pod získanou patogenní zátěží a jsou vyčerpané z jen neustálého stimulování imunity a jejich funkce těmito přípravky.

.

Přehled antiparazitálních přípravků a jejich dávkování najdete ZDE.

Odkazy na objednávání přípravků naleznete přímo ZDE nebo v Zajímavých odkazech ZDE.

.

 • Vědomá komunikace s využitím prvků NLP a přístupu SiT Systému

Veškerá komunikace poradkyně s klientem probíhá na základě principů přístupu SiT Systému, což vytváří bezpečné prostřední pro klienta a otevírá prostor pro systemickou a efektivní práci ve všech oblastech zájmu klienta a využívá dle potřeby a zcela přirozeně prvky NLP (neuro-linguistického programování) v běžné komunikaci, což podporuje celý terapeutický proces u klienta.

 • Konzultace v SiT Systému dle potřeby a zájmu (vč. výživového poradenství)

Dle potřeby a možností lze navázat psychoterapeutickou, psychosomatickou či výživovou konzultací v rámci specifického přístupu SiT Systému.

.

 • Systemické zapojení jiných podpůrných metod v případě zájmu či potřeby

V případě zájmu či potřeby je možno zapojit do procesu i jiné metody, techniky a postupy, ale tak, aby proces podporovaly a v rámci celého psychosomatického systému klienta. Toto komplexní systemické zapojení je velmi důležíté pro zdárný proces.


 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie