Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

logotyp

Systemická detoxikace

řízená v

SiT Systému

.

Jedná se o poradenství životního stylu a narativního managementu, které není náhradou klasické lékařské zdravotní péče! Není v žádném případě náhradou medikace!
.
Všechna doporučení se týkají i změn ve stravě, případných realizovaných změn životního stylu a životního režimu - „stresu“ a možných psychosomatických vlivů a souvislostí, které na ně mají pochopitelně vliv.
.
Jednotlivé PORADENSKÉ SEZENÍ nemůže nikdy zahrnout kompletně všechna místa v těle ani oblasti psychiky a vždy reaguje na Váš aktuální příběh!
.
Naše diagnostika NENÍ LÉKAŘSKÁ ANI LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA! Navržené postupy jsou pouhá doporučení v rámci poradenství životního stylu a komplexního narativního managmentu, PRACUJE SE S BYLINAMI a frekvenční terapií na plasmovém generátoru.
.
Předané a napsané informace jsou VYSVĚTLENÉ individuálně klientovi a NEJSOU v žádném případě, bez souhlasu a komentáře k nim, určeny pro jakoukoliv třetí osobu.
.
Pojmy ve výstupech tedy nejsou srovnatelné s klasickým medicinským  parazitologickým rozborem (!) a interpretace těchto pojmů, tak má vždy mnohem širší rozsah, v širokém rámci narativního managementu, a je vždy klientovi předána ústně v rámci konzultačního času.
.

Člověk může věnovat velkou péči svému zdraví a starat se o své stravování, o to co jí a také může dělat různé pravidelné očisty, čistit své střevo, játra a žlučník, popíjet ovocné a zeleninové šťávy, koloidní stříbro, užívat byliny a bylinné čaje, brát MMS, cpát se vitamíny a minerály, jíst mořské řasy, může odkyselit organismus a hlídat pH nebo držet půsty a hladovky atd. atd. .... a k tomu provádět mnoho terapií těla a duše, ale paradoxně skutečné zdroje problémů a nemocí, v těle i psychice, mohou přitom, přes jeho velkou snahu, zůstat stále netknuté, nebo se jen potlačovat hlouběji do těla a jeho systémů a orgánů. Mnoho parazitů vydrží také jen schovaných a zacystovaných, po velkou řadu let a hladovka jim nevadí, jídla mají kolem sebe dost :-). Člověk třeba aktivně vyčistí střevo a trávení či ledviny a močové cesty nebo krev a cévy a dokonce se mu může i ulevit krátkodobě v čištěné oblasti, ale bohužel přitom současně vytlačí patogeny do jiných tělesných systémů, na periferie těla, do různých skrýší v těle, kde tyto pak číhají na novou příležitost, intoxikují nové prostředí, vytváří nové problémy v jiné oblasti, zadělávají tak často na pozdější a horší zdravotní problémy. Člověk tak s dobrým úmyslem si třeba i akutně uleví, ale současně skrytě vytváří nový problém. Proto je zapotřebí přistupovat k detoxikaci skutečně systemicky, tedy vnímat a sledovat procesy v celém systému a současně ošetřovat a likvidovat a posilovat opět v celém systému a to v určitých návaznostech, posloupnostech a s určitými prioritami. Detoxikace, která neobsahuje skutečné systemické odčervení klienta v celém těle je předem odsouzena v lepším případě k nezdaru či nízkému efektu nebo v horším případě přinese lákavý úspěch v jedné oblasti, ale skrytě vytváří budoucí problém jinde.

Z uvedených důvodů se snažíme provádět a dále rozvíjíme detoxikační postupy skutečně v celém systému a 12 oblastech SiT Systému, včetně psychosomatických a psychoterapeutických souvislostí pokud je potřeba a zájem.

.

Upozornění - varování

Jakékoliv nesystemické a neřízené použití chemických přípravků, bylinných přípravků, informatik i frekvenčních terapií může mít nepříjemné dopady a zcela zbytečné komplikace !!!

Použití antihelmintik a další chemie je vhodné jen v případě akutního zásahu, ale bez smysluplného zapojení bylinných preparátů a plasmového generátoru (s kompletními sadami frekvencí na všechna stadia a formy parazitů) je z pohledu systemické detoxikace a výsledku u klienta naprosto nedostatečné a vede (i přes případnou úlevu) většinou k rozsevu či potlačení zátěží do periferií a hlubších částí těla !!!

.

Součástí systemické detoxikace v SiT Systému může být:

.

 1. Diagnostika na přístroji typu Salvia (Vegetativní funkční test s měřením odporu kůže v akupunkturním bodě) se systemickým a prioritním přístupem (může být doplněno nějakou automatickou diagnostikou, ale vzhledem k omezeným fyzikálním možnostem všech těchto přístrojů, tak jen podpůrně a kontrolně)
 2. Souvislosti a psychosomatické vazby v SiT Systému
 3. Podpora a detoxikace bylinnými přípravky s komplexním zohledněním systemických souvislostí zátěží v těle a jejich vzájemné dynymiky a specifickými postupy
 4. Plasmový generátor jako významný nástroj detoxikace (základem pro efektivitu využití jsou ovšem kromě diagnostiky také co nejpřesnější sady frekvencí pro  všechny formy patogenů a jeho vývojových stadií na všechny konkrétní druhy a drenáž reliktů a k tomu sofistikované řazení frekvencí, jejich priorit a návazností)- původní zveřejněné historické staré sady frekvencí jsou pro efektivní detox jen málo použitelné a málo efektivní, takže používáme vlastní unikátní a velice rozsáhlé sady Shift-frekvencí, které přináší zcela jinou úroveň úspěšnosti a efektivity. Nejčastější délka sezení na plasmovém generátoru je kolem 12 hodin, oblíbené jsou ale plasmy i výrazně delší (přes noc i den). Pro naprostou většinu případů platí, že pokud není nějaký specifický zdravotní důvod, je nejefektivnější a nejbezpečnější z hlediska možných Herx- reakcí, realizovat plasmy vždy delší a zátěžově kompletnější, než kratší a na jen pouhý výsek naměřených zátěží. Samozřejmě za předpokladu použití specifických sad frekvencí a určitých prioritních postupů při jejich nastavování.
 5. Super Ravo Zapper - eventuelní domácí podpora (zapperování je vhodný prostředek pro akutní úlevu, rychlou pomoc nebo domácí podporu k sezením na plasmagenerátoru, ale dosah zapperování v těle je pro celkovou detoxikaci naprosto nedostatečný a při dlouhodobém používání bez souběžného plasmování může vést k potlačení zátěží do periferií nebo při nevhodném - neřízeném zapojení zapperování může vést k rozsevu některých paraziztálních zátěží do jiných částí těla)
 6. Doporučujeme bylinné přírodní preparáty, eventuelně i energoinformatika - používáme bylinné přípravky více vyzkoušených a legálních firem, zcela dle individuální potřeby klienta, bez omezení nějakými obchodními či jinými zájmy. Nepoužíváme standardně antiparazitika ani experimentální chemii, protože mnohé využití antiparazitik je nedostatečné a navíc jejich nesystémové zařazení do detoxikace, velice často průběh procesu jen zbrzdí a nepříjemně zkomplikuje. Mají však jistě své specifické využití. Všechny tyto přípravky je možné (i bezpečnější) nahradit sofistikovaným zapojením plasmagenerátoru s komplexními sadami frekvencí s podporou bylinnými preparátů.
 7. Vědomá komunikace s využitím prvků NLP a SiT Systému
 8. Konzultace v SiT Systému dle potřeby a zájmu (vč. výživového poradenství)
 9. Systemické zapojení jiných podpůrných technik v případě zájmu či potřeby (fyzioterapie MFK, CST, Bach Flower Therapy atd..) ....)

 

Diagnostiku a poradenství řízené detoxikace v SiT systému provádí:

Lenka Půlpánová (dříve Křivánková) - certifikovaná výživová poradkyně, certifikovaná poradkyně diagnostiky EAV-Salvia, certifikovaná terapeutka MFK metody (základní stupeň i psychosomatický stupeň MFK), certifikovaná terapeutka SiT Systému, poradkyně pro systemickou řízenou detoxikaci, matka 2 dcer s mnohými zkušenostmi v individuálních i skupinových sebepoznávacích procesech, práci s traumaty a psychosomatice, je absolventkou studia TCM (Tradiční čínskou medicíny).

Kontakt (mob. tel.): 739 261 043 , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kde: Shift-Centrum, Havlíčková 426, budova SPŠ, Česká Lípa

Cena za diagnostiku  (Č. Lípa): 700 Kč / 45-60 min

Konzultace TCM (tradiční čínská medicína) : 700 Kč / 45-60min

Respektujeme osobní finanční situaci.. ceny za kontrolní přeměření v rámci řízené detoxikace jsou nižší dle času a místa měření. V rámci konzultace je vždy individuální přístup, snaha o celostní pohled a přístup, zohlednění ostatních vlivů.

 

Ing. Tomáš Půlpán - poradenství a konzultace v procesu systemické řízené detoxikace v rámci SiT Systému - viz kontakty , vytváření účinných frekvencí a dávek frekvencí pro plasmový generátor.

.

 • Biorezonanční informační diagnostika na principu vegetativního funkčního testu na přístroji Salvia se systemickým a prioritním přístupem

Diagnostika prováděná pomocí přístroje Salvia od MUDr. Jonáše na základě vegetativního funkčního testu a principů EAV pomocí specializovaného SW s plnou programovou databázi patogenů je informačním typem diagnostiky, která je blízká principům detektoru lži. Diagnostika probíhá se zohledněním co nejvíce systemických souvislostí a priorit ve vyhledávání velkých parazitů a patagonů prioritně zatěžujících imunitní systém. Pro detoxikaci je však zapotřebí vždy podporovat a ošetřovat dílčí tělesné systémy, orgány a energetické okruhy a dráhy.

Tato manuální diagnostika s plnou programovou SW- podporou a databází patogenů je dle našich dlouholetých zkušeností, při dodržení určitých postupů, současně tou nejpřesnější a nejefektivnější metodou, která je schopna zachytit nejširší škálu patogenů, narozdíl od přístrojů automatické, především frekvenční diagnostiky, (přístroje snímající frekvence elektromagnetického pole) ... které už ze svých možností fyzikálních principů metody, zachytí často jen zlomek skutečných problémů nebo naopak problémy nereálné či přeznačené za jiné. .

Diagnostika přístroji na Salvia není náhradou za lékařskou péči zdravotnického systému ani jiných diagnostických metod používaných v rámci zdravotnických zařízení tohoto systému.

V rámci diagnostiky a konzultace je dávána, dle možností, pozornost všem 12 oblastem působení traumatu v těle a jejich dopadům na problémy klienta a souvislosti s patogenní zátěží a psychosomatickými projevy.a narativním příběhem klienta. Diagnostika a následná likvidace patogenní zátěže s celkovou řízenou detoxikací je nedílnou součástí přístupu SiT Systému včetně úspěšných a efektivních psychoterapeutických postupů. Zajímavé jsou např. také projevy parazitických identit v podvědomí klienta během jeho života, při diagnostice i během celého detoxikačního procesu a velmi zajímavé jsou vazby a souvislosti mezi jednotlivými patogeny a emočními projevy v naší psyché. Velmi často se během procesu výrazně zlepšuje schopnost vnímání, porozumění, pozornosti a zpracovávání informací. Samotná přítomnost parazitické zátěže v těle s odpovídající zátěží imunitního systému vyvolává a udržuje v těle trvalý stres. S jistotou lze tvrdit, že patogenní a toxická zátěž může mít i velmi silný vliv na lidskou psychiku a proces systemické detoxikace ji pak může velmi úspěšně renovovat.

 • Řízená detoxikace se zohledněním systemických souvislostí

Plán detoxikace by měl zohledňovat co nejvíce informací v rámci celého tělesného systému, zohledňovat priority postupů likvidace zátěže a detoxikovat pokud možno souběžně či v logických postupech celý systém klienta, tak aby se patogenní zátěže jen nepotlačily do jiných částí těla. Tyto případy se stávají a je jedno jestli toto čištění probíhalo pomocí chemických léků a přípravků, bylin a přírodních preparátů či nesystémových frekvenčních a jiných zásahů. Je třeba souběžně drenovat, likvidovat a odvádět a následně regenerovat jednotlivé systémy a orgány těla. Nesystémový zásah jakýmikoliv i sebelepšími bylinnými kapkami a přípravky, léky z lékárny, chemii jako MMS, atd. pak vede jen k rozprostření patogenů více a hlouběji do těla. Velkou výhodou diagnostické metody je rovněž otestování klientem již užívaných přípravků, jakéhokoliv druhu, přímo v obvodu s klientem a jeho jednotlivými orgány a zjištění tak jeho aktuální či celkové vhodnosti nebo nevhodnosti. Důležité je stanovení správných priorit a postupů v rámci detoxikačních a psychických procesů v těle i psyché, k čemuž je zapotřebí nejen znalostí možných patogenů a souvislostí procesů v těle, ale také znalostí vlivu traumatické dynymiky v naší psyché na psychosomatické procesy v těle a různé vývojové fáze v naší duši i těle. Vždy můžeme vnímat a nalézat souvislosti v psychice, ale v případě, že v těle je usídlený parazit (např.škrkavka) je značně neefektivní řešit prioritně psychiku a marné řešit jen následky jeho působení v psychice (parazitickým toxínem drážděný a přecitlivělý nervový systém s plačtivostí, lítostivěním, chudinkováním i  imunitě, kůži, trávení atd.) Psychické souvislosti je vždy velmi důležité řešit, ale priorita na nástroje řešení může být rozdílná u každého případu.

Užití nějakých "emočních bylinných energo-informačních přípravků" může mít význam jen jako opravdu akutní pomoc a nebo podpora terapeutického procesu jen v určité fázi, protože jinak totiž může duši klienta značně a nebezpečně retraumatizovat a problém jen překrýt či přesunout do jiné oblasti!! Je tedy v důsledku například značně rizikové se pokoušet klidnit a tzv. harmonizovat emoce a potírat tak zprávu naší psyché, jakýmikoliv prostředky (ať psychofarmaky nebo bylinnými přípravky) bez toho, že bychom řešili prioritně traumatické příčiny této nerovnováhy. Nesystemické použití bylinných kapek na detoxikaci některých patogenů může buď zhoršit detoxikační příznaky, protože jen podráždí jiné patogeny nebo jeho jiná vývojová stadia a formy. Detoxikační reakce - např. tzv. Herxheimerova reakce atd. jsou nedílnou součástí detoxikace, ale ne každý projev je potřebný a svědčí o progresu očisty a je dobré vždy tyto projevy se snažit co nejvíce minimalizovat. Během detoxikačního procesu se může u klienta projevit rovněž tzv. reverzní syndrom, kdy pozorujeme, jak se na krátkou dobu znovu objevují některé tělesné či duševní příznaky z doby, kdy problém vznikl - vznikal a často rovněž i v určitém řetězci posloupností. Je třeba počítat, že mnoho patogenních zdrojů problému klienta, se může otevírat - ukazovat až postupně v průběhu detoxikačního procesu.

Plasmový generátor je základní a velmi vhodný nástroj pro komplexní řízenou detoxikaci, kdy pomocí frekvenční terapie a jejímu působení skrze celé tělo máme velmi účinný a efektivní nástroj a u některých zátěží pak bez jeho zapojení je jen velmi velmi těžko řešitelný problém. Plasmový generátor jde využít jak na cílenou likvidaci konkrétní zátěže či ponížení jejího stavu, tak preventivně na běžné zátěže, případně i na podporu funkce tělesných orgánů a systémů. Zapojení plasmového generátoru do procesu detoxikace těla je současně velmi silný nástroj působící i na naši psychiku, kterou velmi ovlivňují patogenní zátěže, takže je vhodné vědomě zacházet s možnými projevy, které likvidace patogenů takto přináší (viz psychosomatické vazby).

dle našich zkušeností lze všechny antiparazitální léky a přípravky bezpečně nahrazovat sofistikovaným použitím specifických sad frekvencí na plasmagenerátoru !

Máme speciální sady vlastních, nových, vysoce účinných shift-frekvencí, na pokud možno, všechna vývojová stadia a formy většiny potenciálních patogenů, vykazující nesrovnatelně vyšší efektivitu a funkčnost, než frekvence z původních veřejně publikovaných seznamů frekvencí (Dr.Clark či zejména CAFL či NCFL), stejně jako mnohonásobně větší rozsah druhů. Využití našich sad frekvencí umožňuje rychlejší a efekticnější detoxikační procesy s minimem detoxikačních příznaků či zcela bez nich.

Frekvenční terapie pomocí tzv. zappingu přístrojem Super Ravo Zapper je vhodným doplňkem na domácí užití (omezený a nižší účinek proti plasmagenerátoru) a okamžitou podporu detoxikace v domácích podmínkách stejně jako akutní pomoc. Rovněž je vhodné použití při cestování a dovolenkových pobytech mimo domov.

 • Bylinné i chemické preparáty

Při výběru a navrhování preparátů pro detoxikaci nejsou preferovány žádné přípravky v rámci obchodních vazeb a závazků, ale jsou hledány skutečně nejvhodnější preparáty pro klienta. Pokud si klient přinese vlastní preparáty, mohou mu být otestovány v měřícím obvodu na aktuální vhodnost. Preparáty jsou vybírány a navrhovány v souladu s výživovými principy a tak, aby postihly celý vnitřní tělesný systém klienta, vývojové fáze patogenů, zohlednily jeho aktuální stav a stav procesu detoxikace v těle i v psychice.

.

 • Vědomá komunikace s využitím prvků NLP a přístupu SiT Systému

Veškerá komunikace poradkyně s klientem probíhá na základě principů přístupu SiT Systému, což vytváří bezpečné prostřední pro klienta a otevírá prostor pro systemickou a efektivní práci ve všech oblastech zájmu klienta a využívá dle potřeby a zcela přirozeně prvky NLP (neuro-linguistického programování) v běžné komunikaci, což podporuje celý terapeutický proces u klienta.

 • Konzultace v SiT Systému dle potřeby a zájmu

Dle potřeby a možností lze navázat psychoterapeutickou, psychosomatickou či výživovou konzultací v rámci specifického přístupu SiT Systému.

.

 • Systemické zapojení jiných podpůrných metod v případě zájmu či potřeby

V případě zájmu či potřeby je možno zapojit do procesu i jiné metody, techniky a postupy tak, aby proces podporovaly a byly v souladu s celým psychosomatickým systémem klienta. Toto komplexní systemické zapojení je velmi důležíté pro zdárný proces.


 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie