Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

Prohlášení:

 

Postupujeme vždy s nejlepším záměrem a svědomím dle reálných možností, zkušeností a rozsahu poskytované služby.

Naší snahou je uplatňovat komplexní systemický přístup v SiT Systému, zohledňující jednak individuální potřeby a situaci klienta, tak širokou škálu a dynamiku zdrojových a terapeutických souvislostí u klienta.

Nejsme výhradním dealerem jakéhokoliv, takto upřednostňovaného přípravku, a nepoužíváme žádné šablonovité postupy, aplikované neosobně na klienta.

Se všemi klienty hledáme individuální přístup k řešeným tématům a dle toho volíme postup v jednotlivých aktivitách.

 

Na našich stránkách a v nabízených aktivitách v našem centru i jinde :

Vítáme všechny opravdové zájemce o sebepoznání a vlastní odpovědný přístup ke svému životu, kteří hledají, odpovědně a pravdivě, skutečné zdroje svých problémů, porozumění dynamice dějů ve vlastních životech i ve společnosti kolem a mají ochotu na těchto příbězích trvaleji pracovat a objevovat jasnou a úžasnou logiku všech souvislostí traumatické dynamiky a jejího projevu v našem těle i psyché a dobrovolně hledají alternativní cesty a přístupy ke svému fyzickému i psychickému zdraví.

Vítáme všechny zájemce o alternativní přístupy, které však jsou ukotvovány v běžné realitě a zohledňují komplexní systém příčin a následků.

Vítáme zájemce, kteří nepotřebují předem „věřit či nevěřit“ v nějaké postupy, ale chtějí společně hledat, zakoušet a objevovat a nebo už mají vlastní zkušenost s našimi postupy či s podobnými postupy někde jinde a pak věřit tomu, co sami vyzkouší a poznají.

Vítáme ty, kteří už narazili na různá omezení nesystémových přístupů v rámci establišovaného zdravotnického systému či mnohých dílčích alternativních technik, (byť většina z obou těchto postupů má samozřejmě své nezastupitelné, specifické a konstruktivní místo v péči o tělo a duši) a chtějí objevovat možnosti komplexní systemické práce.

Vítáme tak všechny, co vyzkoušeli úspěšně či neúspěšně mnohé postupy a techniky a chtějí se zkusit posunout jinak, chtějí udělat ve svém životě nový posun – nový SHIFT.

Vítáme ty, co mají chuť a odvahu se podívat na svůj reálný a traumaty postižený stav mysli i těla, zavirované mysli kontrolované řadou chybných vzorců a přesvědčení rozvinutých v mnohých souvislostech z toho vyplývajících.

Vítáme všechny, kteří chtějí vytvářet duch spolupráce a vzájemného respektu mezi metodami establišovanými i alternativními a hledat jejich konstruktivní místo v komplexních systemických souvislostech péče o tělo i psyché, a to bez (jinak i velmi často) retraumatizujících následků v obou oblastech.

Vítáme ty, co chtějí respektovat naše postupy, případně hledat schůdnou cestu na funkční a neretraumatizující propojení s postupy jiných pracovišť, terapeutů, lékařů či léčitelů.

Pokud hledáte jen krátkodobá úlevová řešení, jen potlačující skutečné zdroje problémů, kterými se však nechcete zaobírat, tak prosíme hledejte jinde.

Pokud si myslíte, že oficiální západní medicína je to jediné a správné řešení všech lidských problémů, ponechte si svůj názor a nechte nás pracovat s lidmi, kteří ví, že západní medicína i mnoho alternativních technik má své jasné a nezastupitelné místo, ale mají i jiné zkušenosti, jiný svobodný názor, jiné potřeby, protože my vám ty vaše také nebereme.

Pokud chcete, aby někdo vyřešil něco za vás podáním kouzelné pilulky či mávnutím kouzelného proutku, resp. omíláním afirmací a šablonovitých postupů, externím zásahem do vaší mysli, výmazem či přepisem vzpomínek, máváním kyvadla apod. odstranil vaše traumata a jejich následky, tak prosím hledejte jinde.

Pokud očekáváte vyřešení vašich dlouholetých, nebo dlouhodobě vznikajících, problémů podáním jednoho bylinného přípravku, jednoho sezení nebo chcete jen nahradit nepříjemné pocity těmi příjemnými, tak hledejte prosím jinde.

Pokud hledáte rychlé iluzorní přepisy reality retraumatizujícími metodami, jako jsou např. metody Rush, „kvantování“ a kvantové doteky, SRT, EFT atd., tak protože se nechceme podílet na destrukci vaší psychiky vymazáváním a přepisováním důležitých pocitů a informací a také na podpoře vaší závislosti na rádoby pozitivních a rádobypřijímajích postupech a afirmacích, nabízejících zdánlivě rychlá a snadná řešení, prodávajících tak vašim traumatizovaným a deficitním identitám iluzi štěstí a vytoužené šťastné konce i tam, kde vůbec nebyly, tak běžte tam, kde na tyto věci mají s pokračujícím rozvojem své traumatické dynamiky a rozkladem své psyché, dostatečně zpevněný žaludek a střevo a kde vám tyto věci, samozřejmě s dostatečně dobrým úmyslem, budou rádi fundovaně provádět znovu a znovu a nebo vás obviňovat, že nepracujete dostatečně dobře, málo se snažíte.

Pokud si myslíte, že potřebujete rozpouštět či potírat své ego, lépe se odosobňovat a povznášet, lépe odpouštět, zastavovat své myšlenky, potírat své tzv. negativní pocity, či provádět jiné egomasturbace, tak se v první řadě objednejte na terapeutickou konzultaci, kde vás rádi, pokud máte zájem, odvirujeme od těchto zcela scestných retraumatizujících tendencí a nebo prosím ukojte tuto svoji potřebu s někým jiným.

Jsme schopni pracovat a vnímat na úrovni energií, vibrací a vědomí vnitřních i vnějších souvislostí a máme i dostatek vlastních historických zkušenosti s mnohými těmito přístupy, ale pokud chcete hledat jen útěky z reality do světa energií, vzdálených minulých životů, pseudopozitivních halucinací, odosobněných narko-esoterických vizí, vysokých vibrací apod., místo přijetí prosté reality všech pocitů a hranic identity každého jednotlivce, přihlaste se raději do nějakého kosmického výzkumného programu nebo do nějakých dobrovolných psychiatricko-psychedelických studií.

V oblasti řízené detoxikace nepracujeme s přípravkem tzv.MMS, protože kromě stavu akutní nouze a krátké akutní pomoci, to není nástroj smysluplné komplexní detoxikace, který se neobejde bez skrytých či zjevných následků a kdy jsem nezažili ani na sobě ani na klientech v detoxikaci u nás ani u opravdu mnohých klientů dlouhodobě experimentujících s tímto přípravkem, potřebný trvalý efekt nebo efekt bez zatlačení zdroje problémů někam hlouběji, a to ani u takových, kteří si to sami naivně delší dobu mysleli, než je dostihla realita. Nepoužíváme též žádná rádoby emoční informatika, potlačující negativní emoce a stimulující pozitivní emoce, protože toto jsou zcela zcestné retraumatizující destruktivní postupy. Dle našich zkušeností, sofistikované využití plasmového generátoru s přesnými a kompletními sadami frekvencí na dílčí stadia, formy a strukturní segmenty jednotlivých a přesně diagnostikovaných druhů, za podpory individuálně vybranných bylinných přípravků a určitých prioritních postupů v komplexní systemické detoxikaci nelze nahradit jakýmkoliv a jakkoliv silným protokolem s antihelmintiky. Pokud by vám někdo tvrdil, že plasma nefunguje na větší parazity, tak bud vám vědomě lže nebo zcela nefundovaně nemá či nemá zájem získat potřebné informace jednoznačně svědčící o opaku. Pokud by vám někdo tvrdil, že plasma nemůže fungovat, tak jen demonstruje svoji neinformovanost, nefundovanost a traumatickou paralýzu či bezhlavý idiotismus, protože informací, vido-záznamů i ze současného lékařského prostředí je dostatek.

Pokud si myslíte, že všemu rozumíte a všechno máte pod kontrolou, tak vám pravděpodobně nemáme co nabídnout.

Pokud hledáte potvrzení, že vám nikdo nemůže pomoci, tak vám ale opravdu nemůžeme pomoci.

Pokud se chcete pohádat nebo přijít zpochybňovat principy naší práce, prosíme najděte si jiný objekt vaší ventilace.

Pokud potřebujete věřit v nějaké postupy dříve, než si uděláte vlastní zkušenost či použijete selský rozum nebo potřebujete, aby věřila nějaká vaše autorita a dala vám souhlas, potřebujete jít asi vyhledat spíše nějakou náboženskou organizaci a její autoritu a její pomoc. Naše postupy nejsou založeny na víře v ně a vězte, že víra bez reálných zkušeností je mrtvá.

Pokud potřebujete „fundovaný“ výklad a souhlas od nějakého ministerstva pravdy, či jiného „správného ochranného“ cenzurního nástroje, nebo potvrzení nějaké autority korporátního režimu, místo vlastní zkušenosti a „selského rozumu“, prosím raději běžte jinam.

Pokud jste ale některé výše uvedené věci dělali, zažili či poznali a nefungovaly vám, či po nějaké době přestaly fungovat, nebo už máte plné zuby vytváření iluzorních šťastných úsměvů a přesvědčování sebe a okolí o svém úspěchu a štěstí, nebo máte dost řečí o tom, že vám přece nic nemůže být a jste přece úplně zdraví, protože vám přece nic nenašli a je to jen pravděpodobně vše od stresu či toho, že málo milujete a přijímáte sebe, nejste dost pokorní nebo se zaručeně málo hýbete či protože nejíte to maso, …….. ale naopak pokud už máte dost popírání problémů, které sami reálně cítíte, máte dost té rádobykorektnosti a všeho toho bezhraničního přijímání a nekonečného odpouštění všeho a všem či máte už dost jiných podobných egomasturbačních aktivit a manipulací, tak naopak přijďte a zkusíme vám pomoci nastavit a přepnout, odvirovat - udělat ten potřebný SHIFT ve vaši mysli, na jinou reálnější, byť třeba pomalejší, ale pravdivější cestu životem, směřující k vaší seberealizaci a sebenaplnění a sebepoznání a jsme sami velice zvědaví, jakým způsobem, jak rychle a jak moc se nám povede s vámi posouvat potřebným směrem ve vašich tématech a procesech a jakými všemi způsoby to budete sami zakoušet, poznávat a rozvíjet ve svém životě.

.

Služby Shift-Centra v SIT Systému provádějí :

 

  1. Ing. Tomáš Půlpán - zakladatel Shift-Centra a SiT Systému, poradenství, terapie a konzultace, koučink, semináře, výcviky a supervize, rozvoj a vedení frekvenční terapie (viz. Kontakty )

 

  1. Lenka Půlpánová (dříve Křivánková) -  poradenství, terapie a konzultace, zakladatelka Shift-Remedy (prodej bylinných přípravků), vedení systemické detoxikace, organizace (viz. Kontakty )

 

Svou práci opíráme o :

  1. Zkušenosti získávané při vlastních terapeutických, studijně-výcvikových a sebepoznávacích procesech a individuální i skupinové práci s klienty od roku 1987.
  2. Zkušenosti získávané v rámci aktivit Shift-Centra, založeného v roce 2004
  3. Zkušenosti získávané v rámci rozvíjení vlastního komplexního terapeutického přístupu SiT Systému od roku 2010
  4. Zkušenosti z realizace výcvikových modulů SiT Systému od roku 2011
  5. Zkušeností z metodické podpory spolupracujícím výživovým a detoxikačním poradcům na jiných pracovištích

 

 

 

Naše prostory rovněž pronajímáme externím lektorům k realizací vlastních aktivit.

 

Své aktivity provádíme v omezené míře rovněž na vybraných externích pracovištích

(Praha, Teplice)

Poskytujeme v omezené míře konzultační a metodickou podporu některým dalším pracovištím v ČR.

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie