Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

logotyp

Plasmový generátor

RPZ 14

likvidace a prevence patogenní zátěže

.

frekvenční terapie

v rámci specifického přístupu SiT Systému

.

Plasmový generátor je experimentální laboratorní přístroj, vycházející ze známých fyzikálních principů s jasně prokazatelným efektem (videa reakce patogenů na konkrétní frekvence jsou dostupná na internetu), který pronajímáme zainteresovaným osobám pro vlastní užití, dle svých vlastních potřeb a zájmů (optimálně specifikovaných systemickou diagnostikou Salvia).

K pronájmu a užití zařízení pak poskytujeme potřebnou odbornou konzultaci s obsluhou.

.

dle našich zkušeností lze všechny antiparazitální léky a přípravky zcela nahradit sofistikovaným použitím specifických sad frekvencí na plasmagenerátoru !

Máme speciální sady vlastních, zcela nových, vysoce účinných shift-frekvencí, na všechna vývojová stadia a formy většiny patogenů, vykazující nesrovnatelně vyšší efektivitu a funkčnost, než z původních seznamů frekvencí (Dr.Clark či zejména CAFL či NCFL), a tak i zrychlení celého procesu detoxikace, bez zbytečných zátěží orgánů a detoxikačních příznaků !

.

více informací o přístroji a metodě naleznete ZDE.

.
Součásti pronájmu plasmového generátoru není diagnostika ani poradenství v oblasti detoxikace (toto je třeba řešit samostatně - viz. Systemická řízená detoxikace s diagnostikou) ani jiné psychoterapeutické poradenství (viz. Konzultace a terapie). Je však možné domluvit konzultaci k sezení na plasmě za zvýhodněnou cenu.
.
Plasmový generátor  RPZ14 (s rozsahem frekvencí 1-900 000 Hz) je vhodný a velmi efektivní pro likvidace jakéhokoliv typu parazitální zátěže !!!
Rozhodující a mnohdy naprosto zásadní pro výsledný efekt je ale ovšem použití konkrétních kvalitních frekvencí a jejich přesnost na jednotlivé patogeny, jejich vývojová stadia, druhy, vazby mezi nimi atd., důležitý je způsob vytvoření dávek frekvencí z těchto frekvencí, délka a způsob použití frekvencí, jejich priority mezi patogeny a celkově řízený proces detoxikace a kombinace s dalšími nástroji detoxikace.
.
Frekvence z mezinárod.seznamu tzv.CAFL či NCFL s některými harmonickými scalarními frekvencemi původních frekvencí Dr.Clark sice nějak omezeně fungují, ale jsou jen málo efektivní, vhodné jen pro jednodušší přístroje s omezeným rozsahem.
.
Používáme proto dnes už  pouze frekvence vlastní a z nich vytvořené speciální sady frekvencí . Tvorbě frekvencí a dávek na jednotlivé patogeny věnujeme opravdu velkou pozornost a už tisíce hodin času jejich hledáním, testováním, výběrem a ověřováním !
.
(na našich externích pracovištích jsou používané a pravidelně upgradované také tyto frekvence a dávky frekvencí)
Plasmový generátor je významný nástroj detoxikace (ovšem za předpokladu funkční sady frekvencí pro plasmový generátor na všechny formy patogenu a jeho vývojová stadia (!!!) a také přesně na všechny konkrétní druhy či genotypy, relikty - původní zveřejněné historické staré sady frekvencí jsou pro efektivní detox jen omezeně použitelné a málo efektivní, takže používáme vlastní unikátní a velice rozsáhlé vlastní sady Shift-frekvencí , které přináší zcela jinou úroveň úspěšnosti a efektivity. Nejčastější délka sezení na plasmovém generátoru je 10-15 hodin, oblíbené jsou ale plasmy i ještě delší, přes noc i den s případnými pauzami. Pro většinu případů platí, že pokud není nějaký specifický zdravotní či jiný procesní důvod, je vždy nejefektivnější a nejbezpečnější z hlediska možných Herx- reakcí, i finančně nejvýhodnější dávat plasmy vždy spíše delší a zátěžově kompletnější, než plasmy kratší a na jen pouhý výsek naměřených zátěží. Je ovšem pravda, že bez sofistikovaných sad frekvencí a prioritních postupů, mohou mít někteří lidé ne úplně příjemné zkušenosti související s delším časem plasmování (nebo právě příliš krátkým) a přicházejí s určitými obavami z možných reakcí. Jejich následná zkušenost, stejně jako naše dlouhodobá zkušenost, je ale přesně opačná, a tak pokud lze, doporučujeme s našimi sadami frekvencí plasmování vždy spíše delší.K tomuto postupu nás dovedl nejen selský rozum a naše sady frekvencí, ale hlavně zklušenosti klientů, kteří se po svých zkušenostech začli domáhat právě dlouhých sezení na sofistikovaně nastavené plasmě právě pro vyšší efektivitu a významné snížení případných detoxikačních reakcí.
 • při a po plasmování je potřebné dodržovat pitný režim (nejlépe ionizovaná voda, kterou pžipravujeme klientům v rámci sezení) pro dostatečné vyplavování zlikvidované zátěže a případně využívat různé přípravky na podporu funkce vytížených orgánů
 • plasmování by mohlo být čistě teoreticky rizikové v případech těhotenství, pro vyvíjející se plod, a proto se raději nedoporučuje po dobu těhotenství, není ale určitě vhodné pro osoby s kardiostimulátorem a s epileptickými záchvaty, pokud není dohodnuto s lékařem jinak.

.

nabízíme rovněž:

 • zprostředkování nákupu plasmového generátoru se zaškolením a možností získat přístup k naším sestavám frekvencí
 • spoluvytvoření dalšího externího pracoviště detoxikace s našimi frekvencemi s možností (po absolvování výcviku SiT Systému) budoucího vytvoření lokálního Shift-Centra
 • možnost zakoupení sestav našich frekvencí a vytvořených dávek a jejich pravidelný upgrade

.

Použití plasmového generátoru je možné s předchozí diagnostikou nebo i bez. Využití výběru frekvenčních dávek cíleně dle diagnostikované zátěže je ideální, ale je někdy možné využít rovněž všeobecnějších frekvencí na podporu orgánů nebo běžné zátěže, kterými je postižena většina populace nebo plasmovat na základě diagnostiky či nálezů z jiných pracovišť. Je vhodné, aby však klient měl k dispozici dostatečné a fundované informace potřebné k bezpečnému plasmování s minimalizací případné herxheimerovy reakce a dalších detoxikačních příznaků nebo jiných negativních dopadů případného nesystémového zásahu. Je možné však domluvit předem potřebné doměření zátěží před použítím plasmového generátoru - info o diagnostice také zde. Díky přeměření (i kontrolním kratším) na našem pracovišti, jde pak lépe sledovat průběh detoxikace a přizpůsobovat volbu frekvencí.

.

Je vhodné absolvovat doporučenou určitou komplexní frekvenční kůru s patřičným opakováním a stanovenými prioritami, včetně zapojení dalších přípravků pro detoxikaci, před další kontrolní diagnostikou a následně dalším použitím generátoru.

.

Před použitím plasmového generátoru a pouštěním frekvencí se někdy uvádí, že je vhodné mít proměřené oči, ze kterých se případná zlikvidovaná zátěž hůře vyplavuje ven. Pak je vhodné použít před plasmou zapper na oči nebo koloidní stříbro.

.

Plasmový generátor je tedy při sofistikovaném použití kvalitních sad frekvencí, velmi funkčním a efektivním nástrojem pro likvidaci všech typů patogenů, od virů, bakterií a prvoků k motolicím, vlasovcům, škrkavkám, tasemnicím a dalším helmintům. Naši klienti vídají pravidelně důkazy tohoto fungování při vylučovacích projevech po plasmování a hlásí nám to či nosí fotografie toho, co z nich vyšlo. :-)

Objevují se však někdy někde mystifikující naprosto mylné informace, že na některé zátěže není vhodný. Tyto dezinformace vycházejí buď z obchodních zájmů šiřitele těchto dezinformací, prodat klientovi ještě něco jiného, nebo z profesionální nevědomosti či jen z neúspěšných zkušeností díky neprofesionálně a nekvalitně nastaveným frekvencím (viz výše) pro konkrétní patogen.

.

Plasmový generátor je někdy mylně zaměňován za frekvenční generátor, což je zcela jiný fyzikální přístroj a plasmový generátor nemá rovněž nic společného s plasmovými okrasnými výbojkami.

.

Je velmi žádoucí postup a priority volby frekvencí volit v rámci komplexního systemického přístupu a provedené systemické diagnostiky a doporučovaných postupů, aby se předešlo zbytečným detoxikačním příznakům v těle či případnému rozprostření jiných patogenů a je rovněž vhodné či možné kombinovat působení této frekvenční terapie s dalšími přípravky (bylinné či chemické) na podporu funkci orgánů, detoxikace či antihelmintik, antibiotik, které klient užívá, či má předepsané od lékaře. Medikace tedy není kontraindikací ani pro diagnostiku ani pro plasmový generátor.

.

Zapojení plasmového generátoru do procesu detoxikace těla je současně velmi silný nástroj působící na naši psychiku, kterou velmi ovlivňují parazitické zátěže, takže je potřebné vědomě zacházet s možnými projevy, které likvidace patogenů takto přináší (viz psychosomatické vazby), nejlépe ve 12 oblastech SiT Systému.

.

Pozn: Plasmový generátor není zdravotnický prostředek a pronájem plasmového generátoru slouží k experimentálním aktivitám zainteresovaných osob a není náhradou zdravotní péče v našem zdravotnickém systému, žádné léčby či medikace v něm a nesmí se tedy uvádět, že může mít léčebný či preventivní účinek ...

.

Objednání na pronájem plasmového generátoru prosím zde :

(naše pracoviště s garantovanými soubory neustále aktualizovaných specifických frekvenčních sad Shift-Centra !! a se zajištěnou supervizí a návaznosti diagnostiky na plasmu a bylinné preparáty a případnou systemickou psychoterapii)

1. Shift-Centrum Česká Lípa:

Lenka Půlpánová - 739 261 043 , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kde: Shift-Centrum, Havlíčková 426, budova SPŠ, Česká Lípa

Cena:

1000 Kč / 4hod, 1750 Kč/ 12 hod atd....poplatek za každou další osobu 100 kč (50Kč/ děti do 13 let),

při delších plasmách další slevy

nejčastější délka sezení je 10-15 hodin (přes či přes noc), oblíbené jsou i delší plasmy s možností využití krátkých přestávek

Pro zavedené

Pozn.: Vzhledem k vytíženosti terapeutky a organizátorky vlastní diagnostikou a terapiema a současné náročnosti potřebné (a někdy dost složité) synchronizace jednotlivých termínů diagnostiky a plasmování různých skupin klientů, tak prosíme o trpělivost při možném čekání na zprávu o zamluvených termínech. Případně, při možném zpoždění neváhejte a pište, volejte, klidně se připomínejte, pravděpodobně ale jen zrovna věnujeme úsilí na vyřešení vašeho požadavku a čekáme na potřebné informace pro organizaci v určitých prioritách a návaznostech.

2. Spolupracující pracoviště s našimi sadami frekvencí

  • Detoxikace Ondřejov (u Prahy):

Helena Skolilová - tel.: 737 255 497,  mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kde: Turkovická 197, Ondřejov u Prahy 251 65

Cena:

600 Kč / hod , 800 Kč / 2hod , 950 Kč / 3hod , 1100 Kč / 4hod, poplatek za každou další osobu 75 (děti do 10 let zdarma, starší děti za polovic),


 • Srbice u Teplic - Lucie Tomášková - Bayerová
 • Trhový Štěpánov - Dana Paťhová


 • Všeobecné doplnění:
 • počet přítomných osob na stejnou dávku patogenů je neomezen, jen ovlivnuje možnost nastavení individuálních priorit klienta a jeho frekvencí

 

Další informace k systemické detoxikaci a využití plasmového generátoru:

Ing. Tomáš Půlpán - 734 701 861, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

.


 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie