Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

logotyp

Informace k užívání přípravků na parazity a jejich dávkování

.

- tento text není v žádném případě náhradou oficiálně povolené lékařské péče, lékařských předpisů a je jen souhrnem dostupných informací a případných zkušeností s klienty a je na zodpovědnosti každého uživatele, s kým a jakými lékaři konzultuje svůj zdravotní stav a následnou medikaci !

Neprodáváme žádné léky ani antihelmintika!

Nepoužíváme ve svých postupech antihelmintická farmaka !

- dle dosavadních zkušeností našich klientů lze všechny antiparazitální léky a přípravky zcela nahradit sofistikovaným komplexním přístupem s použitím specifických sad frekvencí na plasmagenerátoru !

Máme speciální sady vlastních, zcela nových, vysoce účinných shift-frekvencí, na všechna vývojová stadia a formy většiny patogenů, vykazující nesrovnatelně vyšší efektivitu a funkčnost, než z původních seznamů frekvencí (Dr.Clark či zejména CAFL či NCFL), a tak i zrychlení celého procesu detoxikace, bez zbytečných zátěží orgánů a detoxikačních příznaků !

-

Upozornění - varování

Jakékoliv nesystemické a neřízené použití chemických přípravků, bylinných přípravků, informatik i frekvenčních terapií může mít nepříjemné dopady a zcela zbytečné komplikace !!!

.

K potlačování řešení zdrojové příčiny dochází nejen v oficiální alopatické medicíně, ale stejně tak v alternativních směrech. Není velký rozdíl jestli dojde k potlačení projevu schváleným chemickým lékem či bylinou, frekvencí, masáží, homeopatikem, energetickým působením či nějakou mentální psycho-technikou.

.

Použití antihelmintik a další chemie je vhodné jen v případě potřeby akutního zásahu a pod odborným vedením, stejně ale bez smysluplného zapojení bylinných preparátů a plasmového generátoru (s kompletními sadami frekvencí na všechna stadia a formy parazitů) a práce s psychosomatikou je toto z pohledu systemického přístupu a komplexních výsledku u klienta naprosto nedostatečné a vede to dle tohoto chápání (i přes případnou úlevu) většinou k rozsevu do jiných částí těla, potlačení zátěže do periferií a hlubších částí těla !!! a často tak dochází ke zbytečnému prodlužování čistícího procesu či odkládání řešení problému v čase.

.

- následující text je jen přehledem a souhrnem nejobvyklejších užívacích protokolů (vyzkoušených osobně stejně jako mnohými klienty) v rámci antiparazitálních kůr, uváděných v běžně dostupných textech na internetu, a je plnou zodpovědností každého, jaký postup zvolí či s jakým odborným lékařem bude případné užití konzultovat

-

Praziquantel:

1. Základní vzestupné dávkování - optimální pro běžné i silnější zamoření a první základní kůry !!! (nejúspěšnější a nejoblíbenější užívací protokol našich klientů)

 

- začít níže uvedeným nižším dávkováním a pokud příznaky nejsou příliš nepříjemné, tak zvednout dávku, pokud horší příznaky, tak držet ještě chvíli nižší dávkování, po lehké snídaní či jídle a zapít vždy čerstvou grepovou šťávou (plus info viz níže)!

 • pro 1. den tedy je jedna dávka praziquqntelu D = min. 15mg/kg váhy, tedy 900mg/60kg, resp. 1200mg/80kg atd. Toto nižší dávkování 1. den je vhodné pro slabší detoxikační reakci uživatele a snížení objemu patogenů a získání důvěry u klienta.
  • 1.den: D-0-D
 • dále pak už ale jedna dávka praziquantelu D 25 mg/kg váhy !, tedy 1500mg/60kg (2,5tbl), resp. 2000mg/80kg (3,3tbl), 2100mg/84kg (3,5tbl),1800mg/73kg (3tbl), 2400mg/96kg(4tbl.) atd.
 • Pozn.: Z dostupných zahraničních informací i zkušeností našich klientů je jakékoliv nižší dávkování než 25 mg/kg váhy pro převažující část kůry (potřebné, aby se účinná látka dostala skutečně do celého těla) ve většině případů, naprosto nedostatečné a vede jen k prodlužování léčby, potřebě zbytečného opakování celých kůr a k případnému poschovávání parazitů na periferiích "na pozdější lepší časy"!!
  • 2.den: D-0-D nebo D-D-D (podle snášení a případných reakcí)
  • 3.den: D-0-D nebo D-D-D
 • pauza 4-7 dnů - ale po tuto dobu je potřeba držet střevo ořešákem nebo hřebíčkem a rovněž dle možných příznaků může být vhodné zařadit 1-3 vložené dávky v průběhu týdne. Pokud týdenní pauzu nastavíme na celých 7 dní tak 1den s dávkami uprostřed týdne je velmi vhodný, pokud jen 4 dny (začátek cyklu vždy např. v pátek), tak se lze obejít i bez těchto vložených dávek. Nejčastěji je používána pauza 4 denní, která využije víkendový způsob cyklů.
 • pak dále : Praziquantel D25 mg/kg váhy !
  • 1.den: D-0-D
  • 2.den: D-0-D nebo D-D-D (pokud průběh předchozích dávek probíhá v klidu)
  • 3.den: D-0-D nebo D-D-D
 • pauza 4-7 dnů - ale po tuto dobu je potřeba držet střevo ořešákem nebo hřebíčkem a rovněž dle možných příznaků může být vhodné zařadit 1-3 vložené dávky v průběhu týdne
 • - a pak stále dále praziquantel D25mg/kg váhy
  • 1.-3. den: D-0-D nebo D-D-D (pokud nevyšlo zařadit polední dávku v minulých cyklech, celkem je vhodné min. 3-6 x polední dávku zařadit)
  • pauza 4-7 dnů - optimální 4-5 dnů, a po tuto dobu je potřeba držet střevo ořešákem nebo hřebíčkem a rovněž dle možných příznaků může být vhodné (u delší pauzy 5-7 dnů) zařadit 1-3 dávky praziquantelu v průběhu týdne
 • - a pak praziquantel D = 25-15 mg/kg váhy (dle průběhu)
 • 1.-3. den : D-0-D nebo D-D-D
 • - celkem tedy cca 4 tří-denní cykly, 2-3x denně během cca 1 měsíce s pauzami 4-7 dnů mezi cykly
 • dle potřeby zopakovat celou kůru a pokud přetrvávají příznaky nebo se postupně otevírají cysty a skrytá ložiska, tak dlouhodoběji 1-2x denně po další dny (většinou 2-3 dávky po sobě25-15 mg/kg) v cca týdenních intervalech - viz. dále: dočišťovací protokol.

Pro zesílení účinku je možné použít též směsný protokol s albendazolem (příp. niclosamidem) a velmi vhodná je kombinace s aloe vera gelem nebo mms. (pozn. tzv. 100%koncentrované šťávy se = cca 25-50% gelu, například od LR)

.

2zesílené dávkování (curezone protocol) - vhodné pro silné zamoření, akutní projev, časový tlak (a drsnější povahu uživatele)

 • jedna dávka D = 25mg/kg váhy, tedy 1500mg/60kg (2,5tbl), resp. 2000mg/80kg (3,3tbl), 2100mg/84kg(3,5tbl), 1800mg/73kg (3tbl),2400mg/96kg (4tbl.) atd.
 • 3dny - 3x denně dávka a dávky po týdnu 3 dny opět,
  • 1.den: D-D-D
  • 2.den: D-D-D
  • 3.den: D-D-D
  • týden pauza - pak opět :
  • 1.-3. den: D-D-D
  • týden pauza a případně zopakovat celý cyklus 14 dnů znovu ! - celkem tedy pak kůra na 5 týdnů
 • celkem tedy 18-36xD
 • - doporučuje se preventivní užití kůry 2-4x ročně, dle předpokládané zátěže)
 • - vždy před nebo po lehkém jídle a zapít čerstvou grepovou šťávou, po užití může být závrať do 1-3hod po 1.užití (zaplavený mozek), pokud není ani trochu při zjevné zátěži, tak je možno dávku navýšit, závratě další den odezní
 • před užitím vhodná kontrola očí na Taenii solium a příp. jiné zátěže a zapperovat na víčka – vyhnat z očí, případně kapat koloidní stříbro
 • možné dávkováni střídavě s albendazolem – víz níže

.

3. Zeslabené dávkování: (vhodné ale jen pro některá lehčí zamoření nebo opakované preventivní kůry či mimořádné speciální dávky). Pro většinu středně a silně zamořených klientů je na první kůru nedostačující dávkování a je třeba kůru vícekrát celou opakovat, a to ať už se použije generikum nebo orginální Cesol, jinak pak často zůstanou paraziti poschováváni na periferiích. Pro zmíněná rizika tuto kůru o slabším dávkování standardně nedoporučujeme !

 • jedna dávka D = min. 15mg/kg váhy, tedy 900mg/60kg, resp. 1200mg/80kg atd.
  • 1.den: D-0-D
  • 2.den: D-0-D
  • 3.den: D-0-D
  • po 1.týdnu 1 den nebo 3 dny: D-0-D
  • po 2.týdnu 1 den nebo 3 dny: D-0-D
  • po 3.týdnu 1 den nebo 3 dny: D-0-D
 • Pokud se neprojeví po užití určité příznaky (lehké zamotání hlavy, výraznější čištění střeva atd.) je potřeba dávkování navýšit !!! Dle potřeby opakovat celou kůru vícekrát.

.

4. dočišťovací protokol - vhodné a potřebné pro dočišťování v případě většího zamoření cystami echinokoka a jiných tasemnic (nebo v případě čerstvých infekcí)

 • - po absolvování základní kůry s praziquantelem
 • - 1-3 dávky (25-15mg/kg) během 1-2 dnů v cca intervalech 7-14 dnů v průběhu několika měsíců (u silného zamoření cystami echinokoka cca po dobu 1 roku i déle)
 • - rozpouštění cyst je vhodné podpořit střídavě MMS nebo Aloe Vera gelem, plasmovým generátorem atd.

.

 • - v měřícím okruhu pak v rámci diagnostiky EAV-Salvia jde dobře nastavovat dávkování zcela individuálně!! a případně ho i průběžně, podle idividuálních reakcí a procesů individuálně upravovat ! ! (toto platí pro každý druh léků a přípravků) . Dávkování pod 25 mg/kg je ovšem možné použít až po absolvování 3 cyklů s tímto dávkováním (bez ohledů na reakci v měřícím okruhu) nebo při potřebě postupného navyšování v případě zdravotních problémů či horší herx.reakce ........ Dávkování si lze ale pak také individuálně přibližně aktuálně upravovat jednoduchým pákovým kineziologickým testem na mincíři na cca 23 kg (pro štiky).
 • v případě aplikace i jiných postupů (např. plasmagenerátor, zábaly v modré skalici na svalovce v podkoží, kapsaicinové masáže, zapper, MMS, VMS atd.) během chemické kůry antihelmintiky, se může stát, že se uvolní do těla zacystovaná stadia parazitů (echinokok, tasemnice, trichenella,...), a může být pak vhodné aplikovat speciální dávku(y) praziquantelu i mimo týdenní interval. Každopádně je vhodné a potřebné během této kůry zajišťovat střevo i během týdenní pauzy např. ořešákem nebo hřebíčkem (u směsného curezone protokolu může být zajištěno dávkou albendazolu). Při použití grepové šťávy (zesilující účinek i jiných léků) je třeba v případě jiné medikace, probrat možnou interakci a dávkování s jejich předepisujícím lékařem. Pravidelné a opakované užívání MMS ve více dávkách po sobě je možné v pauzách mezi cykly s praziquantelem, nebo před kůrou, ale není vhodné souběžně v 3 denních cyklech. Pozor na používání MMS, které v případě brzkého či delšího užívání může nepříjemně zkomplikovat celý proces detoxikace, zhoršit příznaky a prodloužit celý proces nebo i potlačit některé zátěže mnohem hlouběji do organismu. MMS je vhodný doplněk domácí lékárničky a může v určité fázi detoxu být dobrým pomocníkem, ale šablonovité a nevhodné užití může i napáchad více škody, než užitku !
.

Albendazol :

Albendazol je třeba žvýkat, cucat rozkousat v puse, jinak jen projde střevem !

 • K albendazolu je třeba sníst cca 40g tuku (tučné maso, sýr, smetana, slanina…)! a vypít 2,5dcl vody.
.

1.Základní dávkování:

 • Jedna dávka D = 400mg
 • 7 dní : D-0-D   (dospělí)           1/2D-0-1/2D (děti)
 • 7 dnů pauza
 • 7 dní : D-0-D   (dospělí)           1/2D-0-1/2D (děti)
 • 7 dnů pauza
 • 1-3 dny : D-0-D    (dospělí) 1/2D-0-1/2D (děti)

.

2. Zesílené dávkování (Curezone protocol) – oblí hlísti - roupi,škrkavky, filárie, svalovci, ancylostoma, trichuris, strongyloides

 • Jedna dávka D = 400mg
  • D - 2x denně po 14 dnů
  • 7 dnů pauza
  • opakovat D - 2x denně 7-14 dnů a případně dle potřeby znovu opakovat

 • Albendazol je třeba žvýkat, cucat rozkousat v puse, jinak jen projde střevem !
 • K albendazolu je třeba sníst cca 40g tuku (tučné maso, sýr, smetana, slanina, olivový olej…)! a vypít 2,5dcl vody

 

Spojené dávkování Praziquantel a Albendazol

dle našich zkušeností lze všechny antiparazitální léky a přípravky zcela nahradit sofistikovaným použitím specifických sad frekvencí na plasmagenerátoru !

Máme speciální sady vlastních, zcela nových, vysoce účinných shift-frekvencí, na všechna vývojová stadia a formy většiny patogenů, vykazující nesrovnatelně vyšší efektivitu a funkčnost, než z původních seznamů frekvencí (Dr.Clark či zejména CAFL či NCFL), a tak i zrychlení celého procesu detoxikace, bez zbytečných zátěží orgánů a detoxikačních příznaků !

– zesílený účinek vzájemně a doplněný vzájemně … je tedy vhodnější než samostatně jen albendazol …

- působí více na cysty a vývojová stadia

- platí stejná pravidla jako jednotlivých látek - viz výše samostatně (grepová šťáva a tuk) !!

 

2. Vzestupné směsné dávkování – Praziquantel a Albendazol - (nejúspěšnější a nejoblíbenější užívací protokol našich klientů)

dle našich zkušeností lze všechny antiparazitální léky a přípravky zcela nahradit sofistikovaným použitím specifických sad frekvencí na plasmagenerátoru !

Máme speciální sady vlastních, zcela nových, vysoce účinných shift-frekvencí, na všechna vývojová stadia a formy většiny patogenů, vykazující nesrovnatelně vyšší efektivitu a funkčnost, než z původních seznamů frekvencí (Dr.Clark či zejména CAFL či NCFL), a tak i zrychlení celého procesu detoxikace, bez zbytečných zátěží orgánů a detoxikačních příznaků !

.

začít nižším dávkováním a pokud příznaky nejsou moc nepříjemné, tak zvednout dávku a přidávat albendazol, pokud horší příznaky, tak držet nižší dávkování. Platí stejné principy uvedené samostatně výše pro užití praziquantelu (grepová šťáva) a albendazolu (tuk).

 • Pro 1. den je jedna snížená dávka praziquqntelu Ds = 15mg/kg váhy, tedy 900mg/60kg, resp. 1200mg/80kg atd. a dávka albendazolu D alb=400mg. Další dny pak už jedna základní dávka praziquantelu D = 25mg/kg váhy, tedy 1500mg/60kg (2,5tbl), resp. 2000mg/80kg (3,3tbl), 2100mg/84kg (3,5tbl),1800mg/73kg (3tbl), 2400mg/96kg(4tbl.) atd.
 • 1.den: Ds-0-Ds + D alb1x denně s praziquantelem
 • 2.den: D-0-D + D alb1x denně s praziquantelem
 • 3.den: D-(D)-D + D alb2x denně s praziquantelem (ten 2-3x denně podle reakce)
 • 4.-7. den  : D alb 2 x denně (D-0-D)
 • 8.-10.den: D-(D)-D + D alb2 x denně s praziquantelem (tedy 2-3x denně praziquantel a 2x denně albendazol)
 • 4-7 dnů pauza (s ořešákem nebo hřebíčkem mletým)
 • 3 dny: D-(D)-D + D alb – 2x denně s praziquantelem, ráno a večer (cca po 12 hod)
 • 4 dny: D alb 2 x denně (D-0-D)
 • 3 dny: D-(D)-D + D alb – 2x denně s praziquantelem, ráno a večer (cca po 12 hod)
 • 4-7 dnů pauza (s ořešákem či hřebíčkem)
 • 3 dny: D-0-D + D alb – 1x denně s praziquantelem
 • 4 dny pauza (s ořešákem či hřebíčkem)
 • 1-3 dny: D-0-(D) + D alb – 1x denně s praziquantelem (ten 1-2x denně)
Případně opakovat po týdnu další třídenní cyklus pzq s 1-2 dávkama albendazolu. Viz též dočišťovací protokol.

.

Ivermectin (Stromectol, Vermectin, Ivermite …):

(vlasovci – filárie – larvy-mikrofilarie)

dle našich zkušeností

1 dávka D= 0,20 mg x tělesná váha v kg (tedy např.: 12mg/60kg tj.2tbl.6mg, 15mg/75kg, 16mg/80kg, tj.cca 2,5tbl.6mg)

Dávka se užívá hodinu před spaním na prázdný žaludek a zapíjí 2,5 dcl vody.

…. Zařazením užití plasmového generátoru jde snížit počet cyklů (týdnů) nebo až úplně nahradit. Snížit množství dávek také může podpůrná kůra mms, ale vzhledem k riziku rozprostření jiných parazitů v těle a možných herxhaimerových reakcí, je třeba postupovat řízeně a opatrně!

var.1:  (průběžně rozptýlené dávkování)

-  2 x týdně D ……po 5-8 týdnů (= 10D-16D, pokračovat až do vymizení)

.

var.2:  (týdenní cykly)

-   4 dny 1x denně D

-   3 dny pauza

-   opakovat po celkem 3-6 týdnů (= 12D – 24D, pokračovat až do vymizení)

.

var.3: (pulsní varianta)

-          7 dnů 1x denně D

-          4 dny pauza

-          2 dny 1x denně D

-          2 dny pauza

-          2 dny 1x denně D

-          2 dny pauza

-          2 dny 1x denně D

-          2 dny pauza

-          2 den 1x denně D

-          Dvoudenní pulsy opakovat 2-4 týdny, celkem kůra 3-5 týdnů ( =14D-21D, až do vymizení)

.

var.4:  (kombinovaná týdenní a pulsní varianta)

-          4 dny 1x denně D

-          3 dny pauza

-          2 dny 1x denně D

-          2 dny pauza

-          2 dny 1x denně D

-          2 dny pauza

-          2 dny 1x denně D

-          2 dny pauza

-          2 dny 1x denně D

-          atd.

-          Dvoudenní pulsy opakovat po 2-4 týdny, celkem kůra 3-5 týdnů (min.11D-18D, pokračovat až do vymizení)

.

var.5: (post-treatment protocol, doléčovací protokol – cysty a prevence)

 

(pro cca 60kg D=12mg/kg, tj. 2 tbl.6mg, tj. celkem 8-16 tbl.6mg, pro cca 75kg D=15mg/kg, tj. 2,5 tbl.6 mg, tj. 10-20 tbl.6mg)

.

Hetrazan 100 mg (diethylcarbamazin)

(vlasovci-filárie – dospělci, cysty)

 

1 dávka D=1-3 mg / kg tělesné váhy denně (cca 2mg/kg váhy denně)

…. Zařazením užití plasmového generátoru jde snížit počet cyklů (dnů, týdnů) nebo jej zcela nahradit. Snížit množství dávek také může podpůrná kůra mms, ale vzhledem k riziku rozprostření jiných parazitů, je třeba postupovat řízeně a opatrně.

.

var.1:  (vzestupné cykly s průměrnou dávkou D=2mg)

-

 

Směsný komplexní protocol na : tasemnice komplexně, vlasovce, motolice, škrkavky, svalovce, roupy, ..... – niclosamid, albendazol, praziquantel, ivermectin a hetrazan - vhodný pro silná zamoření a časový tlak (tento komplexní protokol byl vytvořen některými klienty a je příležitostně testován)

D iver. = 0,2mg/kg váhy, D hetr. = 2-3 mg/kg váhy, D alb. = 400 mg (dospělý cca 60-80kg), D pzq. = 25 mg/kg váhy, Niclosamid D nicl. = 2g / den

.

3 dny - niclosamid (1.den D nicl. = 2g najednou, 2.-3.den D nicl. = 1g 2x denně)

3 dny -  Dpzq+Dalb. - 0 - Dpzq+Dalb. (t.j. 2x denně)

3 dny - pauza

3 dny Diver. - 1x denně

2 dny Dhetr. - 1x denně 2 mg/kg

1 den D iver. - 1x denně

1 den pauza

2 dny - D hetr. - 2x denně 2 mg/kg

2 dny - D alb. - 2x denně 400mg

2 dny - D hetr. - 3x denně 2 mg/kg

1 den - D iver. - 1x denně

1 den pauza

3 dny - Dpzq+Dalb. - 0 - Dpzq+Dalb. (tj. 2x denně)

2 dny pauza

2 dny - D iver. - 1x denně

1 den pauza

2 dny - Dpzq -3x denně

2 dny pauza

2 dny - Diver. - 1x denně

1 den pauza

2 dny - Dpzq+Dalb. - Dpzq - Dpzq+Dalb. - (tj. Dpzq -3x denně plus Dalb.-2x denně)

2 dny pauza

1 den - Diver. 1x denně

1 den pauza

1 den - D pzq. - 2 denně

celkem tedy 46 dnů (cca 1,5 měsíce)

 

Vermox

dle našich zkušeností lze všechny antiparazitální léky a přípravky zcela nahradit sofistikovaným použitím specifických sad frekvencí na plasmagenerátoru !

Máme speciální sady vlastních, zcela nových, vysoce účinných shift-frekvencí, na všechna vývojová stadia a formy většiny patogenů, vykazující nesrovnatelně vyšší efektivitu a funkčnost, než z původních seznamů frekvencí (Dr.Clark či zejména CAFL či NCFL), a tak i zrychlení celého procesu detoxikace, bez zbytečných zátěží orgánů a detoxikačních příznaků !

 • Rozprostřít na 5-6 týdnů, ničí jen dospělce ve střevu, nevstřebává se do krve a nepůsobí jinde
 • 3 dny 1-0-1 za sebou pak týden pauza a zopakovat 3 dny pak 14 dnů pauza a opět zopakovat 3 dny a ještě jednou po dalších 14 dnech
 • Přeléčit všechny spolubydlící, lze vkládat na noc tabletu do konečníku
 • Celkem 24 tbl /dospělou osobu

.

Fluconazolum

– 200-400mg/1x denně po 2-8 týdnů

či: Dospělí a děti nad 12 let: počáteční dávka - 15 mg/kg těl. hmot. v infúzi trvající min. 60 min

udržovací dávka - 7,5 mg/kg těl. hmot.

- více viz příbalový leták nebo stanovení lékařem

.

Doxycyclin 100 mg

anaplasma - 2x denně 10-14 dní (případně nahradit erytromycinem 500-1000mg 4x denně)

bartonella - 2x denně po 4 týdny nebo až 2-3 měsíce u HIV,endokarditidy, perzist.horečky...

.

.

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie