Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF
 • logotyp

Konzultace a terapie

Individuální konzultace a poradenství – individuální terapeutická práce dle potřeb klienta. Podpora a vedení v integračních, separačních a léčivých procesech v jeho duši i těle, zohledňující vždy celý vztahový rodinný systém a vliv traumatických procesů v něm.

.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu SiT Systému.


.

 • Systemická terapeutická konzultace - vztahy v rodinných systémech mají svá pravidla a souvislosti a my všichni jsme součástí těchto systémů, které mají vliv na nás a my zase na ně. Nejsme izolované bytosti a v těchto vztahových procesech můžeme být buď vědomě a nebo nevědomě zapleteni. Čím více je toto zapletení nevědomé, tím silnější vliv většinou má na náš život. Práce s celým našim rodinným systémem a naší historií v něm pomáhá oddělit se skutečně od svých rodičů (proces separace), nalézt sama sebe, své zdroje a své skutečné motivy, své místo v životě. V životě jsme ale rovněž součástí dalších vztahových systémů (zaměstnání, firma, společnost ...). To, co ovlivňuje všechny děje ve všech vztahových systémech, jsou traumatické zkušenosti jednotlivců i celých skupin. Trauma a všechny jeho následky (viz. Trauma a terapie) pak prorůstá životem jednotlivce a ovlivňuje pak i většinou nevědomě destruktivně všechny členy systému. Trauma je to, co způsobuje všechny nevědomé destruktivní přenosy a zapletení v rodinném systému, traumatické obranné strategie vyvolávají přeznačení našich hodnot, zmatek v našich myslích, nejrůznější kompenzace všeho toho, co v životě skutečné chybí. Trauma způsobuje štěpení naší identity, toho kdo vlastně jsme a kam jdeme, co chceme. Trauma odebírá naší životní sílu na vytváření nejbláznivějších obranných strategií a kompenzací. Proto práce s traumatem a jeho následky na jednotlivce a celý systém, do kterého patří, je základem skutečných a trvalých změn v životě ve prospěch našeho dalšího vývoje.

 

Podle potřeby použity různé další terapeutické metody, jako např.:

 • Individuální systemické konstelace – individuální práce se vztahovými systémy, odkrývající rodinné (příp. firemní) zapletení a skryté vlivy a souvislosti našich problémů, vytvářejících podvědomé destruktivní vzorce a obrazy v našem nitru. Prožitkovou metodou můžeme získat nový pohled na problémy a motivace, opustit přenosy destruktivní programů a tahů z naší minulosti a našich předků a vytvářet nové konstruktivní a efektivní procesy v praktickém životě.

 • EMI (Eyes Movement Integration) a práce s traumatem – práce s řízeným pohybem očí a dýcháním v závislosti na problémových tématech a pocitech pomáhá odhalit a rozpouštět traumatické strategie a paralýzy v našem životě a podporuje integrační proces každého jednotlivce, navozuje spolupráci všech našich smyslů potřebnou pro harmonické a adekvátní jednání a pro hledání nových tvořivých strategií. Metoda je rovněž vhodná pro posílení a cvičení našeho zraku. Metodu lze rovněž podpořit práci a cvičením s tělem a dechovými technikami.

 • NLP (neuro-lingvistické-programování) a hypnoterapie – pracuje se změnou omezujících programů a vzorců v naši mysli, vědomým používáním jazyka a všech smyslů pro praktický život. Zpracování traumatických zážitků, kotvení a napojení na vlastní vnitřní zdroje a hodnoty, integrace změn a konfliktních přesvědčení v životě, separačních procesů vazeb rodič-dítě, přeprogramování destruktivních či nefunkčních identit, přesvědčení a vnitřních hlasů naší duše, dle kterých jednáme v různých životních situacích, na funkční a konstruktivní. Pracuje se v lehce změněných stavech vědomí s plně vědomou komunikací a vizualizací, a to většinou v sedě či ve stoje za pohybu.

 

 • Koučování – strukturovaný proces pro nalezení a dosažení vlastních cílů, nalezení motivace a potřebných kroků, využití dostupných zdrojů, provedení přes konfliktní, transformační a vývojové procesy v osobním či firemním životě. Vytváření pevného psychického základu potřebného pro vědomý a odvážný život se sebedůvěrou a jasnou hlavou.

 • Narace a narativní management – práce s životními příběhy, které tvořily naši minulost, jejich kapitolami a křižovatkami, životními tématy, skrytými hodnotami a zdroji a které mají konstruktivní či destruktivní vliv na naší současnost a budoucnost.

 • Rodokmeny a mandaly – konzultace a podpora tvorby základních pomůcek pro individuální a skupinovou terapii.

 

 • Práce s dechem - dechové očistné, uvolňující, harmonizační či regresní techniky.
 • Práce s tělem - výbornou metodou podporující celý proces práce s traumatem a na uvolnění zadržených traumatických energií je metoda MFK.

.

Během sezení se lze rovněž věnovat:

Ošetření a ukotvení zážitků z prožitkových seminářů a technik – prožitkové metody, jako např. rodinné konstelace či konstelace traumatu mohou někdy otevřít staré nevyléčené rány, bolesti a vytěsněné vzpomínky v lidské duši, což je nezbytné pro jejich vyléčení a integraci, ale někdy je vhodné podpořit tento proces a pomoci klientovi se rychleji v otevřeném tématu zorientovat a propojit s každodenní realitou.

 

Cena a místo sezení:

1. V prostorech Shift-Centra na SPŠ, Havlíčkova 426, Česká Lípa

Cena500,- Kč / 60 min.,  750,- Kč / 90 min. , 1 400,-Kč / 180 min. zvýhodněný blok, každá další hodina za 400,-Kč

Na úhradu lze použít i poukázky Sodexo Relax Pass nebo Flexi Pass po předchozí domluvě.

2.  Po předchozí domluvě lze konzultovat i přes Skype nebo telefon.


Objednání na setkání proveďte prosím na tel: 734 701 861 , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 


 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie