Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

logotyp

.

MFK metoda


fyzioterapie a ošetření, prevence a regenerace,
poradenství a psychosomatika,
péče o bolavé tělo i potěšení
.
v expertním systému MFK

mfklogo

.

Tato metoda je plně v souladu a velmi podporující specifický přístup SiT Systému

.

Pečujte o svůj pohybový systém metodou plnou možností...

Jednostranné, či nadměrné zatěžování pohybového systému (dlouhodobé sezení u počítače, cvičení ve fitness, golf, tenis, squash, aj. sportovní aktivity) vede ke svalové dysbalanci. Ta může být příčinou bolesti a omezení pohybu. Pokud není včas ošetřena může vést nejprve k funkčním a posléze strukturálním změnám na svalech, kloubech, páteři i v ostatních částech těla.

Ošetření metodou MFK je ucelený systém, vycházející z tradičních osvědčených vyšetřovacích a terapeutických postupů (důležitý je zejména svalový test), které přizpůsobuje okamžitému stavu pohybového systému klienta a s využitím informačních technologií propojuje v jeden ucelený systém, kde se hledají a ošetřují skutečné příčiny, zdroje problému, které se teprve posléze zrcadlí a řetězí do široké škály následků se kterými klient běžně přichází pro pomoc.

mfk1

Vyšetření v systému MFK obsahuje:

 • sepsání anamnézy (malého dotazníku),

 • svalový test celého těla (dle vedení expertním systémem MFK - speciální PC-software),

 • počítačový model zátěže svalového systému, míšního systému, kloubního systému, vnitřních orgánů,... v expertním systému MFK
 • seznámení s úlevovou či zamrznutou traumatickou pozicí-polohou-postojem těla a hledání jeho významu
 • náhled na psychosomatické souvislosti,

 • podle aktuálního stavu zvolený typ ošetření (v souladu zjištěných souvislostí v počítačovém modelu expertního systému MFK)

 • konečná kontrola vybraných pozic svalového testu (umožňující okamžitou zpětnou vazbu o dosažených změnách)

 • mfk2

.

Celková doba běžného ošetření-konzultace v MFK systému trvá cca 1-1,5hod.

.

Metoda MFK je vhodná a velmi efektivní pro ošetření akutních tělesných problémů dle expertního systému MFK i pro prevenci a regeneraci tělesného zdraví.

Metoda MFK je výtečným poradcem průvodcem sportovců a trenérů pro nalezení ideální tréninkové zátěže sportovců a volbu tréninkových metod a hledání ideální techniky sportovního výkonu.

Metoda MFK umožňuje nalezení zátěžové a úlevové pozice celého těla, nalezeni traumatizující a vyvažující dynamiky v těle, což je nejen potřebné pro prevenci, ale také pro zvolení aktuálně vhodné techniky ošetřující naše tělo (kdekoliv a u kohokoliv) a způsob její aplikace dle skutečně aktuálního stavu, aby nedocházelo k nevědomé retraumatizaci jednotlivých částí těla i duše, což se jinak, bez znalosti zde zjištěného modelu, velmi často a lehce stává.

Metoda MFK tedy vytváří prostor pro systémovou práci s tělem i jinými metodami a technikami.

Metoda MFK je také velmi vhodný doplněk k jakékoliv psychoterapeutické práci, práci s duševními traumaty a hledání psychosomatických souvislostí či na cestě sebepoznávání a sebeuvědomování.

Metoda MFK nám dá, přes naše tělo, okamžitou zpětnou vazbu na jakoukoliv změnu v životě a kroky na naší cestě.

Metoda MFK je jedinečným poradcem pro odstraňování tzv. "zlozvyků v polohách těla při různé činnosti" a hledání jeho lepší ergonomie.

Metoda MFK je jedinečná pro velmi efektivní a nenásilný způsob uvolňování zadržených traumatických energií a emocí v tělesných blocích a pancířích.


Poznámka:

Podobný význam, jako poznání a aplikace systemické a především traumatické dynamiky, pro psychoterapii a koučování, má MFK metoda pro obory a terapeutické techniky pracující s lidským fyzickým tělem. Kdo vyzkouší, ten pochopí :-)


Podrobné informace na:

www.mfkcentrum.cz nebo www.mfkinstitute.cz

Užívat Systém MFK opravňuje jen ty odborníky oborů fyzioterapie, sportovního, kondičního a regeneračního poradenství či trenérství, kteří jsou absolventy školení Metoda MFK a získali Certifikát pro užívání systému MFK.

.

Ošetření a poradenství v systému MFK provádí:

Lenka Křivánková - certifikovaná terapeutka MFK metody (základní stupeň i psychosomatický výcvik MFK), certifikovaná výživová poradkyně, jako certifikovaná terapeutka pracuje v SiT Systému, poradkyně pro systemickou řízenou detoxikaci, matka 2 dcer s mnohými zkušenostmi v individuálních i skupinových sebepoznávacích procesech, práci s traumaty a psychosomatice.

Lenka-face

Kontakt (mob. tel.): 739 261 043

Kde: Shift-Centrum, Havlíčková 426, Česká Lípa

Cena: 500,-Kč / 60-75 min, v případě potřeby jde za příplatek ošetření spojit s podrobnější psychosomatickou a psychoterapeutickou konzultací nebo výživovým poradenstvím.

 

Certifikace: zde

.

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie