Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

lotos-animace

- frekvence pro plasmový generátor a zapper -

- experimentální frekvence patogenů a frekvenční terapie, Rife frekvence -

.

SHIFT - FREKVENCE

= soubor sad specifických frekvencí patogenů =

- VELICE EFEKTIVNÍ SOUBORY SAD NOVÝCH EXPERIMENTÁLNÍCH SPECIFICKÝCH FREKVENCÍ, ZOHLEDŇUJÍCÍ DETAILNĚ VÝVOJOVÁ STADIA PATOGENŮ, jejich DRUHY, GENOTYPY, TYPY A FORMY

.

SADY zcela nových FREKVENCÍ VELMI ÚČINNÝCH NA VŠECHNY TYPY PATOGENŮ, VČETNĚ VELKÝCH PARAZITŮ, JAKO ŠKRKAVKY, VLASOVCI, TASEMNICE, MOTOLICE, MĚCHOVCI, ROZTOČI ATD.

velmi rozsáhlé SADY FREKVENCÍ ZPRACOVANÉ A SEŘAZENÉ DLE AKTUÁLNÍHO TAXONOMICKÉHO ŘAZENÍ !

speciální sady podrobně rozpracované orgánové podpory, drenáže toxínů a kovů, podpory funkcí ...

.

INFORMACE O FREKVENCÍCH:

 1. Soubory frekvencí jsou vytvářeny specifickými přístupy na principech biorezonanční informační synchrometrie s měřitelným testováním a ověřováním a následným testováním na problémech mnohých zúčastněných osob, v rozsahu daném množstvím klientů s daným-řešeným patogenem a s citlivostí měření na 0,1 - 0,01 kHz (resp.10-100 hz).
 2. Současná sada frekvencí vychází z mnoha tisíc hodin testovací měřící práce na hledání a upřesňování specifických frekvencí a studia forem a fází patogenů, vytváření informačních souborů a sledováním úspěšnosti využití na mnohých osobách.
 3. Poskytovatel frekvencí netvrdí, že jsou tyto experimentální frekvence jediné, či nejlepší frekvence, ale že tyto frekvence mohou být, v rámci vývoje a jejich testování, dále rozvíjeny, upřesňovány či nahrazeny jinými efektivnějšími.
 4. Nabízené Shift-frekvence na základě zkušeností a fyzikálních skutečností využívají a upřednostňují pro efektivní likvidaci vyšší frekvenční pásma, především 500 000 - 900 000 Hz, kde je mnohem vyšší prostupnost a účinnost, než v pásmech frekvencí ze seznamů, jako např. CAFL, NCFL...
 5. Poskytovatel bude frekvence a jejich dávky dále rozvíjet a upřesňovat, dle svých časových i obecných možností (dostupných informací a technických možností).
 6. Přednastavené délky expozičních časů jednotlivých pevných frekvencí většiny patogenů, jsou nastaveny na cca 4 minuty, což je potřebný čas při použítí výkonného plasmového generátoru RPZ 14 (teoretický dosah 15m) a reálnou vzdálenosti klienta do 4-5 metrů. Existují však vyjímky a pro orgánové podpory a dreny pak časy jsou přednastaveny na 3 min. Pro méně výkonné plasmy je potřeba ale časy adekvátně prodloužit, např. na dvojnásobek, tedy např.na 8 min.
 7. Pro případné přepočty frekvencí dle harmonických scalárních přepočtů směrem do nižších pásem, je třeba podotknout, že kromě výrazně nižší účinnosti a prostupnosti pak takto přepočtené frekvence nemusí v některých pásmech být efektivní vůbec, podobně jako je zásadně vyšší účinnost frekvencí dle seznamu Dr.Clark v pásmech 300-500 kHz, než u jejich některých harmonických scalárních ekvivalentů, přepočtených do pásem pod 100 či dokonce 20 kHz. Z těchto důvodů používání frekvencí (u patogenů) v tomto rozsahu 1-100 kHz (jako CAFL,NCFL), až na některé zajímavé vyjímky, a pokud nejde o akutní nouzový stav, už dnes moc nedoporučujeme.
 8. Dle zkušeností vlastních i některých testujících kolegů to vypadá, že např. na větší parazity, jako vlasovci, tasemnice, škrkavky atd. frekvence do 20 kHz naprosto nestačí, frekvence z pásma kolem 400 kHz už fungují, pokud se cílí přesně na danou vývojovou fázi a je třeba několikerého opakování sezení, v závislosti i na pokrytí vývojových fází a forem patogenů, kdežto při použití Shift-frekvencí cílených na přesné vývoj. fáze a formy ve vyšších pásmech, stačí často i jedno sezení, vyjímečně až 3 sezení s kompletní sadou, kdy je parazit zlikvidován.
 9. Pro využití sad frekvencí na přístrojích Zapper, je třeba počítat, že díky fyzikálním možnostem metody, narozdíl od využití plasmového generátoru, nelze u Zapperu reálně počítat s celkovou likvidací parazita, ale jen s jeho potlačením, zatlačením a je třeba proces dokončit jinými způsoby například využitím plasmového generátoru. Zapper je opravdu výborná pomoc v akutních stavech, pomocník na cestách či skvělá podpora detoxikace, ale zkušenost je taková, že to, co lidé řešili se zapperem pravidelně několik i mnoho let, vždy s větší či menší úlevou, ale nikdy nevyřešili nebo mysleli, že vyřešili a problém-patogen zatím číhal někde na periferii či hlouběji v těle, tak plasma ve vhodně nastaveném detoxu, zvládne za velmi krátkou dobu, často i za jedno sezení. Naopak nevhodně použitý Zapper může celý proces i výrazně zkomplikovat !!
 10. Využití těchto sad frekvencí v kombinaci se správně nastavenými prioritami detoxu nám umožnilo téměř úplné vyřazení "klasické chemie" - antihelmintik jako Ivermectin, Hetrazan, Entizol a ve většině případů i Albendazol, Niclosamid a Praziquantel, kde jde pak spíše jen o časoprostorovou volbu klienta, jakou variantu využije, protože pokud chce, tak lze vše vyřešit jen plasmagenerátorem s podporem bylinných přípravků. Naopak dle našich zkušeností zapojení Ivermectinu s Hetrazanem proces detoxikace většinou značně zpomalí (proti zapojení plasmového generátoru s našimi frekvencemi) a navíc přináší velmi často mnoho nežádoucích a nepříjemných projevů a dopadů, při lehkovážném zapojení zvířecích ivermectinových past ani nemluvě a nebo při nevhodném či nevhodně načasovaném zapojení MMS či na slepo nasazených kůr antihelmintik v nevhodném pořadí.
 11. Použití frekvencí kompletní sady je důležité nejen na vícebuněčné makroparazity, ale rovněž na mikroparazity, protože využitím známé a funkční frekvence pouze na akutní formu nebo převažující formu sice přineseme klientům aktuální úlevu, ale problém parazitální zátěže někde zůstane číhat na první příležitost. Například u chlamydii je potřeba použít sadu, která obsahuje samostatné rozdílné frekvence jak na elementární a retikulární tělíska, tak na inkluze a v nich na dělené dceřinné elementární a retikulární tělíska a také na chlamydiový toxín a případně při větších zátěžích také dreny na porfyriny. Bylo by tedy zrádně riskantní použít jen aktuálně načtené frekvence z některých diagnostických přístrojů jako F-Scan, Senzitive Im. a pod.
 12. Využití sad na prvoky jako jsou plasmodia, trypanosoma, trichomonas, entamoeby, leishmanie, giardie a mnozí další je rovněž velice rychlé a efektivní a není jediný důvod aby po 1-2 plasmováních byla potřeba nasazovat MMS či jinou chemii a prodlužovat tak celý průběh detoxu a riskovat tak jiné nežádoucí dopady těchto přípravků.
 13. Sady obsahují frekvence rovněž na rezistentní formy bakterií, včetně variet MRSA a VRSA u Staphylococca, detailně jsou zpracovány všechny typy polyomavirů, papilloma virů, poliovirů, lyssavirů atd atd atd...
 14. Sady obsahují rovněž drenážní frekvence na mnohé toxické prvky, těžké kovy, látky, rezidua látek a obsahují detailně rozpracované regenerační frekvence orgánů těla a jeho funkcí.
 15. Pro správný efekt použití frekvenčních sad je ale určitě velice důležitý celý nastavený proces systemické detoxikace, který řeší priority přes "velké" parazity a některé další souvislosti, který řeší odvodní cesty z těla a udržřuje kontinuelně některé důležité procesy po dobu detoxu, a také ukončuje případné případné psychosomatické traumatické souvislosti. Z toho důvodu je potřeba v případě setrvávající zátěže se podívat na celý proces a ten adekvátně upravit.

Ukázky řazení a zpracování sad specifických Shift-frekvencí v softwaru Ravo Rife:

 

Ukázka kompletních sad frekvencí na některé parazity:

(nejlépe domluvit osobní předvedení - aktuální ukázky budou doplněny)


.

Prohlášení (v rámci platné legislativy) :

 1. Všechny frekvence uvedené v souboru sad Shift-frekvencí slouží pouze k experimentálnímu využití kupujícího a jeho volnočasových, klubových, narativních či i jiných experimentálních aktivit a je tedy zcela jeho odpovědností, jak s nimi nakládá u sebe či jiných zúčastněných osob.
 2. Soubory Shift-frekvencí nejsou náhradou žádné lékařské péče a nelze o nich tvrdit žádné nepovolené zdravotní tvrzení, v souladu s platnou legislativou a obecnými povolenými zdravotními tvrzeními, rovněž v rámci zákonů platných na území provozovatele sad frekvencí a nelze tedy např. tvrdit či propagovat, že použití zakoupených sad frekvencí na plasmovém generátoru, ve spojení s jakýmkoliv systémem detoxikace, léčí či vyléčí konkrétní zdravotní problém apod. dle kritérií tohoto povoleného zdravotnického systému a odpovídající legislativní kontroly. Veškeré dosažené, i zcela zásadní změny zdravotního stavu, v souvislosti s používáním frekvencí, budou tedy z těchto důvodů, asi především výsledkem managementu vlastních problémů v oblasti zdraví, péče o tělo a psychiku a jejich prevence v rámci psychosomatických souvislostí a přístupu narativního managementu k vlastnímu životu, svému zdraví a jeho prevenci v rámci základních práv a svobod každého jednotlivce či jeho volnočasových a smluvních aktivit.
 3. Je plně odpovědností kupujícího, aby případně konzultoval svůj zdravotní stav s odpovědnou osobou povoleného zdravotnického systému i v rámci jakéhokoliv používání frekvencí na plasmovém generátoru (nebo přístrojích zapper) pro sebe či další osoby.
 4. Každá osoba používající poskytované soubory frekvencí je pak plně zodpovědna za svůj zdravotní stav, a také to, s kým tento stav řeší, konzultuje a jakých experimentálních sezení s těmito frekvecemi se zúčastní, a také jak často a dlouho, jakým způsobem toto manažuje. Za předání informace zúčastněným osobám o těchto skutečnostech je zodpovědný kupující či jím pověřená provozující osoba.
 5. Využívání dávek frekvencí tak může být součástí Narativního managementu, resp. obecně práce s příběhy v rámci osobního rozvoje, koučinkumanagementu svých zdravotních problému a vlastní odpovědnosti za jejich prevenci a práci na svém sebepoznání a psychosomatických souvislostech a není důvodem pro přerušení či zastavení jiných terapeutických postupů.

 

  Cena celého souboru sad frekvencí:

  varianta 1: 28 000,- Kč

  varianta 2: 19 600,- Kč (k současnému zakoupení plasmového generátoru RPZ 14) pro neplátce DPH a nebo 23 000,-Kč pro plátce DPH

  varianta 3: splátkově (od 28 do 34 tis.,-Kč dle výše 1.splátky a délky splácení)

  • Nedílnou součásti nákupu a možnosti využívání sad Shift-frekvencí je také : "Dohoda o využívání a ochraně souboru sad specifických experimentálních frekvencí (Shift-frekvencí)" - více zde

  V rámci zakoupení sad frekvencí je na vyžádání zajištěn update 1x ročně.

  Současně lze objednat pravidelné upgrade balíčky s případnou konzultační podporou:

  varianta 1: 1 000,-Kč / měs. (upgrade 1x měsíčně)

  varianta 2: 1 500,- Kč / měs. (upgrade 1-2 měs. se základní konzultační podporou a možností požadavku na vytvoření nové speciální sady na konkrétní patogen či téma)

  .

   

  logo

  Rodinné konstelace FACEBOOK

  Čas na změnu

  systemicke-souvislosti rodinných konstelací

  Shift Centrum
  víc než jen fotografie