Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

logotyp

Pohyby duše (Movement of the Soul)

Metoda B. Hellingera vycházející z rodinných konstelací či navazující na rodinné konstelace, ale pracující na jiné úrovni a na základě odlišných principů a cílů. Pohyby duše pracují jinak se systémovým prostředím jednotlivce a jeho rodiny, kdy vedou člověka za hranice systémového prostředí a jeho omezujícího vlivu, resp. uvědomění si potřeb své duše tento systém opustit, rozšířit, změnit a podívat se jakým směrem tyto potřeby vedou-ukazují. Při pohybech duše se pracuje rovněž s rozestavěním zástupců v prostoru, ale slovní vyjadřování pocitů je minimalizováno a zástupci jsou vedeni k pomalým pohybům následujícím skrytý pohyb-potřeby-puzení ve svém nitru.

• Cílem pohybů není něco vyřešit, ale ukázat možnosti a nechat působit. Cílem není ani porozumění, i když ho může přinést. Řešení je tedy podstatně méně definováno, hledá se dotek nových věcí. Jde o pohyb, který vyvolá další pohyb.

• Jsou vhodné pro náhled na interakcí s externím vlivem, cizím nesystémovým řešením a konfrontací a často se používají zástupci personifikovaných témat.

Pro pohyby duše je většinou zapotřebí mít v zásadě vyřešeny systémové vztahy z rodinných konstelací. Jinak se stává, že se děj rozvíjí velmi ztěžka nebo je nutno se vrátit do systemických vazeb z RK. Ale lze je vždy použít na vyvolání určitého vnitřního obrazu konkrétního osobního či vztahového problému a tak ujasnit potřeby, situaci, získat vhled pro další práci.

Pro pohyby duše je ale naprosto zásadní mít řešenou a rozkrytou svou traumatickou strukturu a zapletení v nevědomých motivech, traumatických strategiích a identitách, protože jinak nedokážeme tyto traumatické potřeby a motivace odlišit od skutečně svých a hrozí takto, že se velmi snadno necháme retraumatizovat a naopak tato přeznačení, parazitické identity a nenaplněná přání předků ukotvíme ve svém životě! Tyto jemné vnitřní pohyby naší duše a její rozvíjející potřeby jsou totiž, z pohledu běžícího traumatického procesu a ohrožení, ve kterém všichni jsme zapleteni "až po uši", vždy až na druhém místě, takže prioritně je pochopitelně a zákonitě mnohem větší síla a pozornost věnována našemu přežití. Strategie přežití je spojena vždy s tou nejsilnější energií v našich životech a díky tomu jsme ještě tady. Kdyby tomu tak nebylo, tak už jsme dávno vymřeli.

Pohyby duše jdou ale vždy použít jako vložené vsuvky na prozkoumání dílčích úseků a témat v konstelaci a mají své místo i v průběhu spontánních konstelací.

.

Se všemi těmito tématy lze pracovat na seminářích konstelací uvedených v aktuální nabídce, resp. pravidelně na seminářích konstelací v Praze ve StudioPro nebo Praze MFK-Centru nebo v Shift-Centru v České Lípě. Ve zvláštních termínech pak i na jiných místech republiky.

.

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie