Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

ikona

Příprava pro konstelace:

Pro postavení konstelace je vhodné znát základní fakta týkající se rodinného systému do 2.-4. generace nazpět. V některých případech mohou být užitečné pro pochopení souvislostí i informace ještě o 2 generace dále. Informace z rodinného systému jsou důležitá pro konstelační práci, ale nejsou podmínkou. Pokud prostě v některých situacích nejsou k dispozici, jde vždy pracovat s fakty, která jsou známá (každý měl nějaké biologické rodiče a ti zase své rodiče) a to co nevíme se bude postupně otevírat v konstelaci, buď přímo nebo alespoň tématicky.

Formou přípravy na konstelaci může být i individuální konzultace, která může usnadnit práci přímo v konstelaci i se zjišťováním informací pro ní, ale rozhodně není podmínkou. (stejně jako může být individuální konzultace po proběhnutém semináři konstelací i vhodnou formou ukotvení zážitků z konstelace).

samotný proces vyhledávání informací o rodinném systému, kontaktování jeho členů má samo o sobě léčivý a integrující účinek. Součástí toho může být i setavení rodokmenu schématickou formou, formou náhodných obrázků a fotografií, reálných fotografií nebo malovaných obrázků či růzličných mandal.

Důležitá fakta:
 • předčasná a náhlá nebo tragická úmrtí,
 • úmrtí malých dětí, úmrtí při porodu, potraty a interupce, bezdětnost ...
 • sebevraždy,
 • zneužívání a násilí
 • rozvody,
 • bývalí partneři
 • první lásky,
 • zatajení otcové, adopce
 • emigrace,
 • vyloučení z rodiny, černé ovce
 • narušené vztahy,
 • vážné nemoci, dědičné nemoci či opakující se nemoci v rodu
 • narkózy a ztráty vědomí, operace, prožitá traumata
 • průběh vlastního porodu a prenatálního období, průběh těhotenství a porodu vlastních dětí
 • ztráty majetku, zabavený a ukradený majetek, prohospodařený, utracený či prohraný majetek,
 • závislosti,
 • spáchaný zločin,
 • účast ve válce, válečné oběti
 • spáchané křivdy,
 • knězi a jeptišky v rodině, silně nábožensky založené osoby
 • dominance/subdominance v rodině, záměna rolí ....
 • užitek z neštěstí druhých (získání firmy, nemovitosti apod.),
 • opakované osudové vzorce v systému,
 • silné nenaplněné touhy a přání,
 • vícenárodnostní rodinný systém,
 • problémy v zaměstnání,
 • hledání svého místa a klidu – cestování, stěhování, nutkavá potřeba změny, přemíra různých aktivit   apod.....
 • jakýkoli neobvyklý osud,

Doporučení:

Současně mnoho osob zneužívá vzrůstající zájem o konstelační metody a někdy i bez jakéhokoliv absolvovaného výcviku nebo dalších potřebných vědomostí a zkušeností z práce v systému, z práce se skupinou i jednotlivcem, nabízejí a provádějí semináře rodinných či jiných konstelací, a proto určitě  doporučuji zjistit si více o tom, kdo seminář konstelací vede, a pak taky porovnat jeho způsob práce a vedení semináře s nejčastějšími retraumatizujícími nešvary lektorů uvedenými (zde).

Absolvování nějakého výcviku rozhodně není samo o sobě zárukou dobře vedených konstelací, ale většinou toto svědčí alespoň o základním respektu k hloubce a dosahu této metody a ke klientům se kterými se pracuje.

Pro kvalitní vedení seminářů konstelací je důležitá průběžná práce na vlastním sebepoznání a seberozvoji, včetně další nadstavby samotného výcviku této metody a supervize. Potřebné jsou rovněž zkušenosti z vedení a práce ve skupině, dobrým pomocníkem jsou zkušenosti se změněnými stavy vědomí a především esencí pravdivosti či práce s tématy smrti. Důležité jsou zkušenosti z individuální práce s klienty, která poskytuje zpětnou vazbu, podporuje pocit porozumění a je stimulem pro hledání individuálních cest ke změně. Možnost ošetření a ukotvení zážitků ze skupinového semináře konstelací na individuální konzultaci, u terapeuta znalého těchto pokonstelačních procesů, je rovněž velmi důležitá pro celý proces, který se konstelací může nastartovat. Po letech praxe si dnes již také nedovedu představit, že by mohl někdo vést rodinné konstelace bez základního vědomí o traumatických procesech a jim odpovídajících postupů, bez velkého rizika retraumatizace ve všech uvedených 12 oblastech.

Metoda rodinných a systemických konstelací, kterou vyvinul jako Bert Hellinger, není ani jim samotným certifikována, neexistuje a ani nemůže existovat žádná instituce, která by mohla zaručit kvalitu práce jedotlivého lektora. Toto má i své výhody (podle Hellingera zůstává tak další vývoj této techniky otevřený a živý), ale i své nevýhody - prakticky každý může tuto metodu aplikovat. Nejlepší cesta ke kvalitě je však vždy přímá zkušenost a srovnání a dále informace ostatních, kteří se již seminářů u toho či onoho lektora/ky zúčastnili. Každý lektor je navíc jedinečný svým přístupem k práci v systému, což poskytuje dostatečnou možnost volby pro každého zájemce, dle jeho osobního nastavení.

Minimální počet účastníků pro funkční seminář konstelací s možností svobodně pracovat dle skutečné aktuální potřeby je cca 8 „živých“ osob. Samozřejmě, že jde v určitých případech úspěšně pracovat i s menším počtem účastníků, nebo stavět jen základní konstelační náhledy na zvolená témata a problémy, což může být velmi užitečné a na což může být i takový seminář koncipován (mělo by být uvedeno v názvu semináře), ale pro komplexní práci v konstelaci je přece jen třeba více než 3, 4 zástupci. Takovéto konstelační náhledy, kdy je priorita kladena na nahlédnutí na problém a jeho souvislosti jinak, na zpětnou vazbu běžícího procesu, mohou být opravdu pohotovou pracovní pomůckou koučů, vedoucích pracovníků a manažerů se základními vědomostmi o metodě, pokud se nepouštějí do hlubší práce a řešení, také mohou být vhodnou formou práce pro začínající méně zkušené lektory. Zvláštní formou konstelační práce pak jsou individuální konstelace, které mají pochopitelně svá omezení, ale i tak mohou být silným zážitkem, důležitým poznáním nebo rychlým a pohotovým stimulem, náhledem a zpětnou vazbou.

 


.

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie