Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

logotyp


Strukturní konstelace

Konstelace vnitřních postav naší duše a struktury osobnosti

.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu SiT Systému.

.

Pro každou naší aktivitu, pro každý způsob zpracovávání specifických životních situací a pocitů, si většinou nevědomě vytváříme celou škálu pomocných vnitřních identit, vnitřních postav (většinou schovanou do jednoho komplexu, kterému říkáme "já") a vytváříme celou velmi spletitou strukturu skrytých vazeb, vztahů a motivací. Součástí této struktury jsou rovněž archetypální postavy společného lidského nevědomí, které zajišťují naše určité vývojové kroky. Pokud můžeme tyto postavy svobodně používat, spolupracovat s nimi, komunikovat s nimi, tedy vstupovat do nich a vystupovat z nich, pak je vše v pořádku, ale pod vlivem traumatických událostí se tento svobodný pohyb a spolupráce zásadně naruší, k některým postavám tak ztratíme přístup nebo naopak v nich nefunkčně uvízneme, či nás tyto části pod vlivem minulých zkušeností (našich či našich předků) začnou kontrolovat a ovládat. Tato kontrola a pozice je často zafixována přes nejrůznější přesvědčení. Pro tyto postavy v určitou chvíli a situaci jsou životně důležité zcela jiné životní hodnoty, mají jiné priority a mají jiný vztah k různým emocím, než v současnosti potřebujeme. Celá tato struktura vnitřních postav, zapletení, témat a motivací, odráží traumatické a systemické zapletení celého rodinného systému i celé společnosti.

S touto celou strukturou můžeme pracovat:

  • směrem kreativním, rozvojovým při hledání nových cest a realizací svých záměrů
  • směrem terapeutickým, tedy k odhalení skrytých problémových traumatických souvislostí a jejich změně

Můžeme se takto také věnovat tématům, jako jsou různé závislosti (alkohol, drogy, jídlo, vztahy, gamblerství,..), naše strachy a úzkosti nebo naše životní cíle, ideály a motivy či náš vztah k penězům, nebo se lze zabývat našimi vlastnostmi a dovednostmi či „nedovednostmi“.

Můžeme pracovat s pojmy jako vnitřní dítě, dospělý, rodič, vnitřní muž či žena, moudrý stařec, hrdina, válečník, soudce apod. A velmi dobře můžeme používat nejrůznější pohádkové a snové postavy, ať už cíleně dle jejich rolí a témat nebo tak, jak se spontánně objevily v našich snech. Zajímavým nástrojem jsou tedy i konstelace snů.

Speciálně zaměřené strukturní finanční konstelace na náš vztah k vlastní peněžence, penězům a úsporám a našemu způsobu hospodaření s majetkem obecně. Stav našich financí je totiž v daleko větší míře výsledkem našich podvědomých přesvědčení, než objektivních veličin, jako příjmu, platu, vzdělání, výdajů a dluhů. Tyto ,v těchto náhledech zazrcadlené vztahy a vazby, jsou pak pochopitelně zase odrazem hlubších systemických a traumatických zapletení.

Obsah naši peněženky či výše našeho konta se řídí vzorci, které jsme přebrali často již v ranném věku. Toto přebírání se dělo převážně velmi pocitově a nevědomě a pod silným vlivem vytěsněných traumatických identit, motivů a strategií našich předků – a to je právě důvodem, proč je pro nás nyní tak obtížné tyto vnitřní vzorce a přesvědčení změnit.

Časté fixace některých vnitřních přesvědčeních vznikají při kritických situacích v rodině, např. při ztrátách majetku a násilných činech, úmrtích, rozchodů rodičů, ztrádání a nedostatku, kdy pod vlimem traumat vzniká mnoho obranných potřeba přesvědčení a spustí se do běhu mnoho programů, které odpovídají nenaplněným potřebám. Jiné zase vznikají pod tíhou systémového svědomí, které po nás může požadovat zaplatit za nějaký nezpracovaný pocit viny za čin v historii systému nebo poukázat na nějaký nevyřešený dluh v systému. Silný vliv zde má naše loajalita vůči předkům a touha po sounáležitosti.

.

Se všemi těmito tématy lze pracovat na seminářích konstelací uvedených v aktuální nabídce, resp. pravidelně na seminářích konstelací v Praze ve StudioPro nebo Praze MFK-Centru nebo v Shift-Centru v České Lípě. Ve zvláštních termínech pak i na jiných místech republiky.

.
 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie