Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

Jsou nějaká univerzální kouzelná slova, věty, afirmace pro léčení bolestí, vztahů a traumat?

Asi by se nám to líbilo, kdyby taková univerzální kouzelná slova či afirmace pro každého jednotlivce byly, ale ony nejsou a ani nemohou být. Všichni jsme velmi individuální a v každé individuální situaci a fázi transformačního procesu, fázi konstelace či terapie, potřebujeme slyšet či říct něco zcela specifického. Někdy také můžeme nějaké slovo či afirmaci opakovat kolikrát chceme, ale bez toho, že přinese současně i vnitřní prožitek a pravdivost, to stejně nic nezmění. Na druhou stranu někdy opakováním určitého slova či slovní afirmace s přikládáním velké pozornosti a koncentrace se může onen prožitek dostavit dodatečně a jde tedy tak trochu vyslovování zkoušet a hledat správná slova a jejich vnitřní spojení na vlastní pravdivé zkušenosti a hodnotu těchto slov.

Jsou však určitá slova a afirmace, které mohou při použití ve správnou chvíli a správným způsobem, zapůsobit opravdu kouzelně! Tedy s velkou silou, velkým účinkem. Důležité je abychom při jakémkoliv opakování nebo hledání nejlepší variace slovního vyjádření zůstávali pravdiví, v kontaktu s esencí pravdivosti. Tady nám skupina na semináři konstelací může, pod dobrým vedením lektora, dávat opravdu jedinečnou zpětnou vazbu, zda dotyčnému věří jeho slova či nikoliv.

Takto volená a používaná slova jsou pak vlastně velmi koncentrovanými příběhy, komprimovanými emocemi do tohoto slova či slovní afirmace.

Často takto můžeme využít sílu slov akceptace a vděčnosti, jako jsou strohé "Ano" a  "Děkuji" a nebo naproti tomu slova vymezující hranice a schopnost odporu a obrany - "Ne", "to je moje...", včetně vulgárnějších "běž do pr....", apod. kde jinak potlačované vulgarity mohou velmi pomoci se spojit se svojí obrannou primární agresí, potřebnou pro záchranu života.

Dalším typem jsou slovní projevy volby - moje věc, tvoje volba, moje/tvoje odpovědnost, já tvořím svůj život a rozhoduji co je dobré pro mně, ty můžeš zůstat ve své bolesti, můžeš s ní zemřít nebo s ní něco udělat ... základními slovy pro volbu jsou také slova Mohu a Chci, které jsou přímým opakem proti destruktivnímu Musíš či Musím, která působí v našem mozku stejně, jako slova "zabiju tě" nebo "vražda". Pro někoho, kdo žil dlouho pod nadvládou slova Musíš, může být vhodný určitý předstupeň - nemusím, který sice stále zachovává z hlediska NLP negativnost slova, ale přeci jen ji už trochu mírní a připravuje půdu pro mohu a následné chci.

Důležitá slova jsou a věty, které spouští proces hledání (někdy i dlouhodobý) , jako " co se ti stalo?", "někdo/kdo ti ublížil?", "co se to tam stalo", " co ti udělali?" ... apod...

Pak máme slova pomáhající odhalovat vnitřní identity - "kdo to chce?", kdo to cítí/cítil?", "komu se to stalo?", "kdo to je, kdo to říká?" ...a pod.

A pak máme věty pro práci s traumatem "Až tak...", "už to skončilo", už můžeš.... a další ..


 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie