Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

Ing. Tomáš Půlpán - lektor, terapeut, kouč a strážce

Má více než 27-ti leté zkušenosti v sebepoznávacích a terapeutických procesech, osobním rozvoji a v managementu malých i velkých firem. Je absolventem Institutu rodinných konstelací ® u Bhagata J. Zeilhofera ve výcviku metody rodinných konstelací podle B. Hellingera, se kterou už pracuje přes 13 let a metodu dále rozvíjí v konstelacích traumatu, prenatálních a porodních konstelacích v rámci komplexního přístupu konstelací v SiT Systému. Dále je certifikován v NLP - neurolingvistickém programování, kraniosakrální terapii (CST), Bach Flower Therapy a v narativním managementu. Zkušenosti má též z oblasti vedení terapeutických skupin v psychiatrické a psychosomatické ordinaci a denního stacionáře. Bohaté zkušenosti má v oblasti meditace, muzikoterapie, relaxace a šamanismu i bojových umění a také detoxikace. Věnuje se intenzivně práci s traumatem a hypnoterapii a systemické detoxikaci. Pracuje rovněž v oblasti firemního poradenství, vzdělávání a koučování a vedení seberozvojových skupin. Je zakladatelem specifického terapeutického přístupu SiT Systemu, v rámci kterého provádí též výcviky a tréninky.

Narozený ve znamení vnímavých a citlivých ryb s ostrostí a transformativností ascendentu ve štíru, vnímáním kořenů a hlubin duše přes IC v rybách, se strukturou a systémem MC v panně, s energiíí a zrychlením ohnivé konjukce Marsu, Merkuru a Slunce v rybách na hlubinách IC s harmonickým vlivem vyučujícího a jasně mířícího střelce, průkopníkem a objevitelem s Jupiterem v beranu, uzemněným Venuši v býku, s vědomím černé luny všech našich stínů, jednotu a rovnováhu protikladů vnímající díky množství opozic v horoskopu, atd.atd. Podle čínského horoskopu zase "Veselým Drakem".

Po parapsychologickém experimentování v dětství a objevování pokladů Země s vystudováním geologie-mineralogie na VŠ se od roku 1986 souběžně věnuje jak profesní firemní linii v geologii, mineralogii a výzkumu, pak v ekologii, řídících zaměstnaneckých funkcích, vlastním podnikání a obchodování a zkušenostech v top managementu jako personální ředitel velké firmy, tak souběžně vzdělávání a praktikování v mnoha druzích terapií, psychologických a filosofických systémech, meditacích, objevování vnitřních pokladů v sebepoznávacích procesech a práci se skupinami. Od roku 2004 se věnuje už jen vlastním terapeutickým, lektorským a koučovacím aktivitám v rámci založení Shift-Centra. Kromě individuální a skupinové práce s lidmi v privátní oblasti pracuje rovněž netradičními způsoby ve firemním vzdělávání a rozvoji v pracovních týmech i managementu. Má rovněž 5-ti leté zkušenosti ve vedení terapeutických skupin ve psychosomaticko-psychiatrické ordinaci.

Důležitými tématickými obdobími byly rovněž zkušenosti a hledání ve směru raného křesťanství, léčitelství, různých psychologických směrů, parapsychologie, astrologie, alternativní celostní medicíny, východních filosofií, šamanismu, bojových umění, zkoumání změněných stavů vědomí pomocí intenzivních dechových technik, jako holotropní dýchání či dynamické meditace a pak v rámci sebepoznávací skupiny pomocí různých psychotropních rostlin a látek. S touto oblastí byla rovněž spojena první samadhi/nirvana zkušenost absolutní jednoty, stvořitelství, jasnosti a harmonie v konfrontaci s vězením a iluzemi běžné reality. Tato zkušenost znamenala také ukončení tohoto experimentování v dualitě a další odpovídající navazující zkušenost pak spontánně přišla už asi po roce....

Po dokončení výcviků v systemických rodinných konstelacích a NLP se intenzivně věnuje vlivu a působení traumat v životě jednotlivce i společnosti a rozvíjení těchto technik takovým způsobem, aby se zabránilo, jinak častým a velmi pestrým možnostem retraumatizací v terapiích či sebepoznávacích technikách a meditacích, a naopak podpořil integrační proces ukončující skryté nevědomé traumatické strategie, znovunalezl kontakt s vlastními esencemi své existence a s nohami pevně na zemi pak upevnil proces projasňování vědomí a vystupování z iluzorního světa, do kterého jsme se tady všichni narodili a pak v něm cvičeni byli buď k materialistickým či esoterickým formám náboženství, coby obranných či kompenzačních traumatických strategií, udržující nás ve velkém zmatení a vnitřním deficitu.

Důraz tedy klade na práci v celém systemickém léčebně-rozvojovém procesu a ekologii klienta, kde každá léčebná či rozvojová technika má své konkrétní místo v čase a vývoji a aktuálně řešených tématech, svůj přesný rozsah a oblast působení, protože jinak mohou přinést sice třeba akutní pomoc, úlevu či rozvoj nějakých pozitivně vnímaných dovedností a pocitů, ale za cenu potlačení skutečných příčin a motivů problémů, potlačení odmítaných částí a aspektů naší duše a vytvoří tak jen pevnější nebo zbrusu novou iluzi, za kterou navíc pak platíme ztrátou svého vědomí a života. Při práci se zaměřuje na vytvoření bezpečného strukturovaného a chápavého prostředí pro klienta bez násilných donucovacích prvků a retraumatizací, při plném respektování systemického a traumatického zapletení klienta a jeho rodiny a vždy vede k ukotvení nových pohledů a zkušeností v jeho běžné realitě a samostatném fungování v ní. Zásadním pro osvobozující změnu je pak oprava traumaty přeznačených významů hodnot - vnímání světa kolem nás a vědomí toho KDO JSEM já/JÁ.


 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie