Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

Jsou konstelace o vlastenectví, když se v nich pracuje s kořeny původu?

V konstelacích se sice pracuje s velkým vlivem a významem našeho původu, našich kořenů, sounáležitosti s národem, s rodištěm či půdou našich předků, ale naprosto z jiných důvodů, než v tzv. vlastenectví.

Konstelace mají společné s vlastenectvím jen to, že ho respektují, jako určitý deficitní jev mezi námi, který může ovlivňovat jednání lidí a jejich motivy. V konstelacích se snažíme vysvobodit z těchto zapletení a častých odmítání, nebo zatajených kořenů, přijmout bolesti s nimi spojené a ukončit traumatické strategie na ně vázané, tak aby z nich mohl člověk svobodně čerpat, co sám současně potřebuje. Můžeme se rovněž dívat na to, co všechno se skrývá za vlasteneckými motivy a hledat spojení s našimi esencemi, se kterými jsme ztratili kontakt a můžeme se podívat na hledání naši skutečné identity.

Vlastenectví může být tak silně prožíváno ze 4 důvodů:

  1. Vyjadřuje hlubokou nevědomou touhu po esenciální sounáležitosti s předky a navázáním na přerušené kořeny našeho původu a prapůvodu celého lidstva. Tedy spojuje nás s esenciálními traumaty a vlastně znovu a znovu retraumatizuje.
  2. Je kompenzační traumatickou strategií našich deficitních potřeb přijetí rodiči, sounáležitosti s předky a našimi kořeny.
  3. Vytváří nám pocit falešné identity, velmi externí a vzdálené od našeho skutečného bolavého nitra a podstaty našeho bytí. Této náhradní identity se ale, ve zmatení a iluzích, ve kterých žijeme, může někdo rád chopit pro své přežití, protože mu jinak může hrozit zásadnější psychický konflikt.
  4. Je velmi silným nástrojem kontroly a moci, tedy ovládání a zneužívání nevědomého a zmanipulovaného davu a jejich energie!

.

Pozn.: Již E.Rádl napsal, že vlastenectví je cit nejnižších vrstev a Palacký zdůraznil, že jakkoli si váží vlastního národa, dobro všeobecně lidské, je pro něj důležitější. Na tyto názory pak navázali další s vyjádřením, že vlastenectví je pro nevzdělané, vlastního úsudku neschopné a dezorientované jedince a vede jen k nacionalismu, který končí fašismem nebo komunismem... :-)

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie