Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

ikona

Kraniosakrální terapie (Cranio-Sacral Therapy - CST).

Základy pro tuto metodu položil ve třicátých letech americký lékař -osteopat William Garner Sutherland, který objevil existenci rytmického a neustálého, i když nepatrného, pohybu lebečních kostí. Navzdory tehdejšímu přesvědčení lékařské vědy, že lebeční kosti se pohybují pouze u dětí a v dospělosti srůstají, se věnoval sledování pohybu i u dospělých a vytvořil techniky, které ho napravují. Poprvé tak popsal existenci nového, ale primárního rytmu v lidském těle - pohybu lebečních kostí (kromě srdečního a dechového rytmu). Na to, jak rytmus vzniká a co tvoří soustavu, která ho vyvolává se v 70-tých letech soustředil tým vědců katedry osteopatie při Michiganské státní universitě pod vedením Dr. Johna Upledgera, amerického chirurga a osteopata.

Vycházeli při tom ze zkušeností, které Dr. Upleger nasbíral v klinické praxi a jeho objevu, že mozková plena obalující mozek a míchu se uvnitř páteře rytmicky pohybuje. Tým složený z lékařů, anatomů, biofyziků a bioinženýrů nejprve studoval čerstvé vzorky lebečních kostí a pomocí světelných i elektronových mikroskopů prokázal přítomnost krevních cév a nervových vláken v oblasti švů (spojů lebečních kostí), zároveň také náznaky kostnatění (osifikace), které mohly kostem bránit v pohybu. Dále pracovali s radiovými vlnami vysílanými na anténu upevněnou přímo na povrch kraniálních kostí živých dospělých opic. Ze záznamu šíření vlnění lebečními kostmi získali přesné informace o frekvenci a velikosti výchylky jejich pohybu. Když nebylo pochyb o tom, že i lebka dospělých mění svůj tvar a její kosti se rytmicky pohybují, bylo třeba vysvětlit proč a popsat mechanizmus.

Tak vznikl komplexní model kraniosakrálního systému, kde hraje roli tvrdá plena mozková a cirkulující mozkomíšní mok a vznikl tzv. „Tlakový model“ kraniosakrálního systému. O něco později byl Dr. Upledger v Izraeli na přednášce vyveden z míry upozorněním, že existuje stará italská učebnice anatomie, kde Profesor Sperino již v roce 1920 konstatoval, že se lebeční kosti pohybují celý život a vědci toto zjištění pokládají ve zdejší oblasti (na rozdíl od anglo-americké oblasti) za samozřejmé. Na základě zjištěných faktů a získaných zkušeností rozvinul Dr. Upledger další techniky a celou metodu na komplexní ošetření kraniosakrálního systému.

ikona
 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie